W wyniku tragicznego wypadku komunikacyjnego z 2003 roku, śmierć poniosła matka trojga Klientów, którzy w dniu wypadku mieli odpowiednio: 13, 20 i 22 lata. Strata matki bardzo negatywnie wpłynęła na życie trojga rodzeństwa – odczuwali ogromny stres, stracili determinacje do rozwoju i musieli zrezygnować z swoich edukacyjnych i zawodowych planów by wspomóc owdowiałego ojca oraz siebie nawzajem.

Podczas procesu likwidacyjnego, Ubezpieczyciel pojazdu sprawcy wypadku wypłacił na rzecz Klientów po 18 000 zł na rzecz każdego z poszkodowanych. Uznając decyzję Towarzystwa Ubezpieczeniowego za krzywdzącą, postanowili oni dochodzić swoich praw na drodze sądowej. W pozwie Klienci zażądali dopłaty łącznie 266 000 zł tytułem zadośćuczynienia – 102 000 zł na rzecz najmłodszego i po 82 000 zł na rzecz starszych synów zmarłej. Pomimo upływu 13 lat od chwili śmierci matki oraz powrotu Klientów do normalnego życia, Sąd I instancji wydał wyrok, w którym przyznał na rzecz Klientów całość kwoty, o jakich zasądzenie wnosili w pozwie, a które stanowiły niemalże 6- cio krotność kwoty wypłaconej przez Ubezpieczyciela na etapie likwidacji szkody.

Pozwany złożył apelację od wyroku, która została jednak oddalona w całości przez Sąd II instancji. Ostatecznie na rzecz powodów zostało wypłacone łącznie 320 000 zł tytułem zadośćuczynienia oraz  42 000 zł tytułem zaległych odsetek. Łącznie Klienci uzyskali wiec kwotę 362 000 zł.

 

Wyrok jest prawomocny i został zrealizowany w całości.

 

 

Sprawa prowadzona w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy sp. k. przez radcę prawnego Ewelinę Balik pod kierownictwem radcy prawnego Emila Mędreckiego.