W wyniku tragicznego wypadku komunikacyjnego z 1997 roku śmierć poniosła 32-letnia ciężarna kobieta, pozostawiając pogrążonego w żałobie męża i rodziców oraz osieracając mającą zaledwie 5 lat córkę.

Klienci (zarówno mąż, córka, jak i rodzice) do dnia wypadku zamieszkiwali w jednym domu ze zmarłą, prowadząc wspólne gospodarstwo domowe. Relacje między Klientami a zmarłą były bardzo zażyłe – stanowili oni kochającą i wspierającą się rodzinę. Przytłoczeni rozmiarem cierpienia najbliżsi zmarłej zmuszeni byli skorzystać z pomocy psychologicznej. Dla wdowca śmierć ciężarnej żony była tak traumatyczna, że spowodowała schizofrenię paranoidalną lekoodporną, w związku z którą mąż zmarłej do dnia dzisiejszego pozostaje na rencie psychiatrycznej. Pomimo upływu 20 lat Klienci nigdy nie pogodzili się ze śmiercią najbliższej osoby i nie zakończyli procesu żałoby.

 

Podczas procesu likwidacyjnego, Ubezpieczyciel pojazdu sprawcy wypadku wypłacił w 2015 roku na rzecz męża i córki zmarłej kwoty po 10.000 zł, a na rzecz rodziców kwoty po 8.000 zł. Uznając decyzję Towarzystwa Ubezpieczeniowego za krzywdzącą, Klienci postanowili dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

 

W pozwie Klienci zażądali następujących kwot tytułem zadośćuczynienia:

-110.000 zł na rzecz męża zmarłej,

-140.00 zł na rzecz córki zmarłej,

-po 82.000 zł na rzecz matki i ojca zmarłej.

 

Przeprowadzone w trakcie procesu dowody w postaci zeznań świadków i powodów oraz opinii biegłego psychologa, potwierdziły ogrom doznanej przez Klientów krzywdy.

 

Sąd wydał wyrok, w którym przyznał:

-110.000 zł na rzecz męża zmarłej,

-100.000 zł na rzecz córki zmarłej,

-62.000 na rzecz matki i ojca zmarłej.

 

Łączna kwota uzyskanego na rzecz czworga Klientów zadośćuczynienia wraz z odsetkami wyniosła 412.000 zł

 

Wyrok jest prawomocny.

 

 

Sprawa prowadzona w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy sp. k. przez aplikanta radcowskiego Angelika Lipińska pod kierownictwem radcy prawnego Emila Mędreckiego.