W wyniku tragicznego wypadku komunikacyjnego z 2007 roku, śmierć poniósł 9-letni Kamil. Wydarzenie to było tym bardziej dramatyczne, że chłopiec przez wiele lat zmagał się z chorobą, którą ostatecznie udało mu się pokonać

 

Podczas procesu likwidacyjnego, Ubezpieczyciel pojazdu sprawcy wypadku odmówił członkom rodziny wypłaty zarówno zadośćuczynienia jak i odszkodowania powołując się na fakt, iż w dacie zdarzenia nie obowiązywała regulacja z art. 446 par. 4 k.c. przyznająca prawo do dochodzenia zadośćuczynienia po śmierci osoby najbliższej. Ostatecznie rodzice i siostra zmarłego zdecydowali się na skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.

 

Powodowie (rodzice i siostra zmarłego), zażądali zapłaty łącznie 380.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia i 60.000,00 zł tytułem stosownego odszkodowania.

 

Opinie biegłego z zakresu psychologii jednoznacznie wykazały, że śmierć syna i brata była dla Klientów źródłem silnego stresu, który skutkował u nich licznymi zaburzeniami na tle psychicznym – nerwicami, depresją, zespołem przygnębiennym, co miało istotne przełożenie na ich codzienne funkcjonowanie w życiu zawodowym i szkolnym.

 

Po przeprowadzeniu postepowania dowodowego Sąd wydał wyrok, którym zasądził na rzecz rodziców zmarłego kwoty po 120.000,00 zł (80 % dochodzonej kwoty) tytułem zadośćuczynienia. Co istotne w opisywanej sprawie, Sąd uznał za zasadne w całości roszczenie siostry zmarłego i zasądził na jej rzecz 100% żądanej w pozwie kwoty zadośćuczynienia, tj. 80.000,00 zł. Z uwagi na odmowę przez Ubezpieczyciela wypłaty zadośćuczynienia na etapie likwidacji szkody, odsetki zasądzone na rzecz Klientów wyniosły łącznie 66.000,00 zł. Pozwana spółka w apelacji kwestionowała zasadność zasądzenia na rzecz siostry zmarłego zadośćuczynienia w tak wysokiej kwocie zaskarżając w tym zakresie wyrok, co do kwoty 40.000,00 zł. Sąd Apelacyjny oddalił apelację pozwanej, podzielając w całości pogląd i argumentację Sądu I instancji

Całość wypłaconego odszkodowania wyniosła, więc prawie 386.000,00 zł.

 

Sprawa prowadzona w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy sp. k. przez aplikanta radcowskiego Aleksandrę Broniś pod kierownictwem radcy prawnego Emila Mędreckiego.