Do potrącenia doszło w grudniu 2014 r. w porze nocnej. Pieszy wskutek odniesionych obrażeń zmarł na miejscu zdarzenia. W sprawie reprezentujemy 3 klientów Kancelarii : żona zmarłego oraz 2 jego córki.

W sprawie mieliśmy 3 świadków zdarzenia. Wszyscy jednoznacznie wskazali, iż pieszy wtargnął bezpośrednio pod koła nadjeżdżającego pojazdu a sam kierujący nie miał szans na wykonanie jakichkolwiek manewrów. W sprawie zgłosiliśmy się jako pełnomocnik, ustaliliśmy organ prowadzący oraz osoby nadzorujące postępowanie przygotowawcze. Uzyskano niezbędną dokumentację do sprawy karnej. Niebawem do kancelarii wpłynęło postanowienie o umorzeniu śledztwa. Dokonano wnikliwej analizy zeznań świadków oraz zgromadzonego materiału dowodowego. Ustalono, iż w toku postępowania organ prowadzący nie uzyskał dowodu z opinii biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków (prawdopodobnie uważając, iż nie ma takiej potrzeby bo okoliczności wypadku i odpowiedzialność za niego są jasne). Kancelaria sporządziła zażalenie na umorzenie śledztwa, dodatkowo zapewniła reprezentację pełnomocnika na posiedzeniu zażaleniowym. Wszystkie powyższe czynności skutkowały tym, iż Sąd Rejonowy rozpatrując zażalenie na umorzenie śledztwa przychylił się do naszej argumentacji i uchylił postanowienie o umorzeniu przekazując sprawę do dalszego prowadzenia w postępowaniu przygotowawczym.

W toku dalszego prowadzenia sprawy, uzyskano dowód z opinii biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków. Ustalenia biegłego w sposób zasadniczy różniły się od dotychczasowych ustaleń. Biegły wskazał, że w momencie potrącenia pieszy znajdował się już kilka metrów na przejściu dla pieszych a kierujący pojazdem dodatkowo przekroczył administracyjnie dopuszczalną prędkość. Opinia została poddana weryfikacji przez biegłego z Votum, który potwierdził słuszność nowych ustaleń.

Nowe okoliczności skutkowały sporządzeniem aktu oskarżenia. W chwili obecnej sprawa toczy się przed Sądem Rejonowym w trybie zwyczajnym. Kancelaria reprezentuje wszystkich pokrzywdzonych jako oskarżycieli posiłkowych. Pomimo aktywnej obrony oskarżonego dotychczasowe postępowanie dowodowe jednoznacznie wskazuje na winę oskarżonego. Na każdą sprawę stawia się osobiście adwokat z Kancelarii, w sprawie aktywnie uczestniczą również sami oskarżyciele posiłkowi.

Roszczenia cywilne związane ze sprawą dla wszystkich pokrzywdzonych szacowane są na ok 205 tys zł.

Niniejszy przykład pokazuje, iż w nawet z pozoru „straconej” sprawie warto podjąć aktywne działania. W przedmiotowej sprawie dzięki fachowości pracowników działu karnego udało się odwrócić bieg sprawy, która z pierwotnego umorzenia zmierza obecnie do skazania sprawcy. Oprócz realnych korzyści dla naszych klientów skutkujących ustaleniem odpowiedzialności za wypadek i otwierających drogę do uzyskania roszczeń cywilnych sprawa ta daje również dużo satysfakcji zawodowej.

 

Sprawa prowadzona w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy Sp. K. przez Adwokata Bartosza Koszów pod kierownictwem Adwokat Anieli Łebek.