Cierpienie osób najbliższych po tragicznej śmierci poszkodowanych w wypadkach, w tym również w wypadkach przy pracy, jest bardzo duże.

Na rozmiar tego cierpienia ma wpływ również kwestia ustalenia osób winnych za spowodowanie tego wypadku, w tym podnoszone przez pozwanych okoliczności dotyczące przyczynienia po stronie poszkodowanych.

OKOLICZNOŚCI WYPADKU

Do wypadku przy pracy doszło dnia 17 maja 2017r. w firmie zajmującej się produkcją materiałów wybuchowych na potrzeby przemysłu cywilnego i wojska. Poszkodowany w dniu wypadku wykonywał prace przy rozbrajaniu masy prochowej na łamaczu walcowym oraz wraz z innymi pracownikami prace polegające na transporcie masy prochowej.

Po wykonaniu transportu w dniu 17 maja 2017r., około godziny 9:55 w budynku doszło do wybuchu, w wyniku którego, całkowitemu zniszczeniu uległ budynek produkcyjny, a poszkodowany i drugi z pracowników znajdujący się w budynku zginęli na miejscu.

Zespół powypadkowy ustalił,że wybuch nastąpił najprawdopodobniej w wyniku zapalenia prochu czarnego, jednak nie było możliwe dokładne określenie przyczyn wypadku, ze względu na całkowite zniszczenie budynku, w którym do niego doszło.

wybuch w fabryce prochu

KONSEKWENCJE WYPADKU I DOCHODZENIE ROSZCZEŃ PRZEZ BLISKICH

Poszkodowany w chwili śmierci miał 48 lat i jego tragiczna śmierć spowodowała ogromny ból, cierpienie i osamotnienie najbliższych osób, tj. żony 43 lata, dzieci które w chwili wypadku miały 18 i 25 lat oraz jego matki w wieku 68 lat.

Na etapie przedsądowym powodowie udzielili pełnomocnictwa Kancelarii i została podjęta wobec pozwanego próba pozasądowego rozwiązania sporu, jednak pozwany nie odpowiedział na wezwanie do zapłaty.

Pełnomocnik powodów wniósł zatem pozew do sądu o zapłatę kwot 150.000 zł dla żony zmarłego, 120.000 zł dla córki zmarłego, 100.000 zł dla syna zmarłego i 60.000 zł dla matki zmarłego tytułem zadośćuczynienia oraz  7211,20 zł tytułem zwrotu kosztów pogrzebu.

Na etapie postępowania sądowego pozwany podnosił najpierw wyłączną winę poszkodowanego, a następnie zarzut przyczynienia, wskazując między innymi na rzekomą klaustrofobię poszkodowanego i na te okoliczności powołał kilku świadków.

Pomimo zeznań wielu świadków ze strony pozwanego, zarzut a tym bardziej wpływ tej okoliczności na przebieg wypadku, nie został udowodniony przez pozwanego.

Kancelaria kompleksowo zajęła się sprawą,  dotyczącą wypadku z dnia 17.05.2017r., reprezentując klientów zarówno w procesie  karnym , jak i cywilnym,  co umożliwiło  Kancelarii czuwanie nad całym przebiegiem postępowania.

Postępowanie karne nie zostało jeszcze zakończone.

WYROK SĄDU I INSTANCJI

Sąd Okręgowy w Świdnicy VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po przeprowadzeniu postępowania dowodowego w  wyroku z dnia 27 kwietnia 2022r. uwzględnił w całości  powództwo w zakresie zadośćuczynienia, zwrotu kosztów pogrzebu, jak również początkowej daty odsetek.

W chwili obecnej wyrok nie jest prawomocny.

Wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 27.04.2022 r., sygn. akt VII P 21/18.