TUiR Warta S.A. odmawia pokrycia pełnych kosztów po wypadku. Ile świadczeń otrzyma motocyklista?

wypadek motocyklisty

 

W wakacje 2017 r. doszło do wypadku z udziałem poszkodowanego motocyklisty. Kierujący samochodem osobowym nie ustąpił pierwszeństwa motocykliście, w wyniku czego doszło do zderzenia pojazdów. Na skutek zdarzenia poszkodowany doznał rozległych obrażeń ciała, przede wszystkim w postaci urazu głowy, złamań kości czaszki, żeber, śródstopia. Roszczenia z tytułu zadośćuczynienia i odszkodowania na rzecz poszkodowanego zostały zgłoszone do ubezpieczyciela – TUiR Warta S.A.

 

Pozew przeciwko TUiR Warta S.A. o zwiększenie świadczeń

 

Ubezpieczyciel TUiR Warta S.A. po przeprowadzeniu postępowania przyznał na rzecz poszkodowanego kwotę 200 000 zł z tytułu zadośćuczynienia. Poszkodowany motocyklista został poddany intensywnemu leczeniu w placówkach prywatnych, które wiązało się ze znacznymi kosztami. Wobec odmowy ich zwrotu, a także z uwagi na zaniżenie należnych świadczeń Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy wytoczyła w imieniu poszkodowanego powództwo o zapłatę dalszych świadczeń do Sądu Okręgowego w Krakowie. W skierowanym pozwie powód domagał się dalszego zadośćuczynienia, jak również zwrotu kosztów leczenia w kwocie ponad 250 000 zł oraz dalszego odszkodowania m.in. zwrotu kosztów dojazdów, opieki, jak również wnosił o przyznanie renty wyrównawczej, renty na zwiększone potrzeby oraz renty z tytułu utraty widoków na przyszłość.

 

Pomoc prawna po wypadku

 

Warta S.A. odmawia pokrycia kosztów leczenia

 

W toku postępowania zostały wykonane liczne opinie biegłych, które potwierdziły szeroki zakres obrażeń poszkodowanego motocyklisty, jak również wskazały, że skutki zdarzenia są nieodwracalne. Pomimo jednoznacznych opinii biegłych TUiR Warta S.A., które dotychczas finansował rehabilitację poszkodowanego podjął decyzję o zaprzestaniu dalszego opłacania terapii. W wyniku powyższego, poszkodowany został obciążony dodatkowymi kosztami leczenia, które dotychczas ponosił ubezpieczyciel. W zaistniałej sytuacji pełnomocnik powoda dokonał rozszerzenia powództwa poprzez zwiększenie żądania kwoty renty z tytułu zwiększonych potrzeb, do którego zostały zaliczone dodatkowe koszty związane z niezbędną rehabilitacją. Dodatkowo pełnomocnik złożył wniosek o udzielenie dalszego zabezpieczenia, aby zapewnić poszkodowanemu możliwość nieprzerwanego finansowania leczenia. Sąd uwzględnił wniosek o zwiększenie zabezpieczenia i ustalił rentę tymczasową na poziomie po ponad 12 000 zł miesięcznie.

 

prawo

Sprawiedliwe odszkodowanie i zadośćuczynienie dla motocyklisty po wypadku

 

Po uzupełnieniu materiału dowodowego pełnomocnik powoda, biorąc pod uwagę ujawnione okoliczności sprawy, dokonał kolejnego rozszerzenia powództwa – tym razem kwoty zadośćuczynienia. W dokonanym rozszerzeniu pełnomocnik uzasadniał, że zasadne będzie przyznanie na rzecz powoda kwoty łącznej 800 000 zł za doznaną krzywdę.

Wyrokiem z dnia 7 lutego 2024 r. sąd uwzględnił powództwo. Sąd zasądził na rzecz poszkodowanego  motocyklisty dalszą kwotę 600 000 zł z tytułu zadośćuczynienia oraz wszystkie dochodzone roszczenia  z tytułu odszkodowania w kwocie przekraczającej 350 000 zł. Ponadto sąd ustalił na rzecz powoda rentę z tytułu utraty zdolności do pracy oraz widoków na przyszłość, jak również rentę z tytułu zwiększonych potrzeb. Łączna wysokość przyznanych rent na rzecz poszkodowanego od TUiR Warta S.A. to niemal po 16 500 zł miesięcznie. Obok zasądzonych kwot pozwany został zobowiązany do zapłaty odsetek za opóźnienie, które na dzień wydania wyroku przekraczają kwotę 300 000 zł.

Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 7 lutego 2024 r., I C 899/19; nieprawomocny.

 

Pomoc prawna po wypadku

 

Ile pieniędzy do poszkodowanych w wypadach uzyskała Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy w styczniu?

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy reprezentuje poszkodowanych w sądach I i II instancji oraz walczy o sprawiedliwe odszkodowanie i zadośćuczynienie zarówno dla poszkodowanych w wypadkach jak i ich bliskich. W styczniu Kancelaria reprezentowała swoich Klientów w 29 sprawach w sądach I instancji oraz w 15 sprawach w sądach II instancji, uzyskując dla poszkodowanych łączną kwotę w wysokości 7 951 744 zł. Jakich spraw dotyczyła reprezentacja Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy w styczniu?

 

Sprawy w sądach I instancji:

  • Wypadek komunikacyjny- naruszenie dobra osobistego – 1
  • Wypadek komunikacyjny z obrażeniami ciała – 6
  • Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym – 20
  • Wypadek przy pracy z obrażeniami ciała – 1
  • Wypadek ze skutkiem śmiertelnym – 1

 

Sprawy w sądach II instancji:

  • Szkoda z NNW z obrażeniami ciała – 1
  • Wypadek komunikacyjny z obrażeniami ciała – 2
  • Wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym – 2
  • Wypadek przy pracy ze skutkiem śmiertelnym – 9
  • Inny typ szkody – 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawdź więcej...

Szkoda w nieruchomości

Pomoc prawna po szkodzie w nieruchomości Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy sp. k. od 2006r. specjalizuje się w reprezentacji klientów w sprawach dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przeciwko zakładom ubezpieczeń. Sprawy szkód w nieruchomościach stanowią znaczący odsetek spraw, które zakończyliśmy z sukcesami na drodze postępowania sądowego. Od kilku…

Praca kancelaria

Praca w Kancelarii Nasza kancelaria już od 17 lat pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach. Klikakrotnie zdobywaliśmy podium  w Rankingach dziennika "Rzeczpospolita". Dołącz do naszego zespołu! Szukasz pracy w kancelarii adwokatów i radców prawnych we Wrocławiu? Sprawdź naszą ofertę.  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie…

Porady Prawnika

Prawnik radzi Szukasz porad prawnych? Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Jesteśmy od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych Nr 1.  2023 - ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria…

Aktualności Kancelarii

Aktualności z Kancelarii Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych jesteśmy NR 1.  w kategorii ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria Adwokatów i…

Ranking Kancelarii Odszkodowania

Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy z Grupy Kapitałowej Votum kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza. Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i…

Kontakt Kancelaria Odszkodowania

Opinie Jesteś dla nas ważny. Kontakt Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy  kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza.  Adres 53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa 56 i …

Oferta

Odszkodowanie czy zadośćuczynienie po wypadku? Osoby poszkodowane oraz ich rodziny często nie wiedzą, jakie mają uprawnienia i jakie roszczenia przysługują im od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Sprawdź jak możemy Ci pomóc. Usługi KancelariiKontakt ;   Postępowanie karne po wypadku Osoba pokrzywdzona oraz ustanowiony przez nią pełnomocnik ma prawo do udziału…

O nas

O nas Eksperci w naszej Kancelarii to głównie adwokaci i radcowie prawni z wieloletnim doświadczeniem w branży. Wiemy jak pomagać poszkodowanym i ich rodzinom. Nasza wąska specjalizacja, doświadczenie zdobyte przez 17 lat reprezentowania pokrzywdzonych i ich rodzin, daje nam przewagę i pozycję lidera na rynku kancelarii świadczących pomoc poszkodowanym w…

Blog firmowy

 Aktualności | News Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut efficitur condimentum mauris. Mauris in consequat mauris. Nagana, grzywna, a nawet areszt – co jeszcze grozi sprawcy hałasu? kwi 12, 2024 | Aktualności | 0 Comments  Skuteczna walka ze źródłami hałasu nie jest prosta, ani szybka, ale jest…

Wyroki

 Nasze Wyroki Nasze doświadczeni poparte wyrokami w reprezentacji klientów w związku z wypadkiem. Sprawy z obrażeniami ciała Sprawy ze skutkiem śmiertelnym Wypadki przy pracy Wypadki w rolnictwie Reprezentacja Klienta w postępowaniu karnym Inne Sprawy z obrażeniem ciała TUiR WARTA wypłaci ponad 1 mln zł za wypadek motocyklisty mar 21, 2024W…