W 1997 r. kierujący samochodem jadąc z nadmierną prędkością stracił panowanie nad pojazdem, czym doprowadził do wypadku. Na skutek wypadku pasażer pojazdu doznał złamania kręgosłupa w części lędźwiowej z uszkodzeniem rdzenia kręgowego skutkującym porażeniem k. dolnych.  Do dnia dzisiejszego poszkodowany porusza się za pomocą wózka. Jest całkowicie niezdolny do pracy.

 

Postępowanie karne w dniu 28.05.1997 r. zostało zakończone wyrokiem skazującym sprawcę.

 

Sprawa do VOTUM trafiła z informacją, że ubezpieczyciel wypłacił w 1997 r. 40.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia.  Od tamtego czasu Klient nic zrobił w kwestii dalszych świadczeń. Teoretycznie sprawa mogła być przedawniona, jeżeli wypłata 40.000,00 zł nastąpiła przed 10.08.1997 r. Po analizie sprawy oraz zgromadzeniu aktualnej dokumentacji medycznej w dniu 22.06.2015 r. wysłano do PZU wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.  W odpowiedzi PZU poinformowano, że nie odnajdują zgłoszenia szkody z 1997 r. oraz wnieśli o przesłanie potwierdzenie wypłaty 40.000,00 zł lub decyzji płatniczej z tego okresu.  Z uwagi na to, że poszkodowany nie posiał żadnych dokumentów od PZU sporządzono oświadczenie, że wypłata świadczeń nastąpiła w październiku 1997r. Na skutek podjętych działań PZU zleciło przeprowadzenie badania lekarskiego, na którym poszkodowanemu orzeczono 100 % uszczerbku na zdrowiu. Po przeprowadzeniu negocjacji zawarto ugodę na dopłatę dalszych 170.000,00 zł (łączenie 210.000,00 zł) tytułem zadośćuczynienia z wyłączenie pozostałych roszczeń. Wypłacone 40.000,00 zł w 1997 r. zostały przeliczone, jako 100.000,00 zł obecnie ( w związku ze zmianą siły nabywczej pieniądza przez 17 laty).  W osobnych decyzjach wydało stanowisko w zakresie dalszych roszczeń zgłoszonych w imieniu poszkodowanego:

 23.329,00 zł kosztów opieki za trzy lata wstecz

 19.632,15 zł skapitalizowaną renta wyrównawcza za trzy lata wstecz

+  1.165,56 zł miesięcznych rent na zwiększone potrzeby oraz renty wyrównawczej

 

 

Obecnie w sprawie oczekujemy na kapitalizację w/w rent. Dotychczas wypłacane renty zostaną zastąpione jednorazową wypłatą na kwotę 350.000,00 zł.  Oczekujemy na termin w Sądzie Rejonowym w Staszowie celem podpisania ugody. Łączne w sprawie PZU SA wypłaci 565.806,15 zł

 

 

Sprawa prowadzona w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy sp. k. przez Doradcę Odszkodowawczego Klienta Kluczowego Ihora Shtabę pod kierownictwem Bartosza Kaczmarek.