Umorzenie postępowania – czy oznacza to koniec sprawy karnej?

utworzone przez | lip 20, 2023 | Prawnik radzi

Kodeks postępowania karnego dopuszcza różne formy zakończenia postępowania na etapie przygotowawczym. Jedną z nich jest wydanie przez organ postanowienia o umorzeniu postępowania. Istnieje możliwość zaskarżenia takiej decyzji i poddania jej kontroli sądowi właściwemu dla rozpoznania sprawy.

Celem postępowania karnego jest m.in. wykrycie i pociągnięcie do odpowiedzialności sprawcy przestępstwa. W tym celu w toku postępowania przygotowawczego zarówno Policja, jak i Prokuratura gromadzą dowody. Nie zawsze jednak materiał dowodowy pozwala na skierowanie w sprawie aktu oskarżenia. Wówczas organ prowadzący postępowanie przygotowawcze wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania. Katalog przesłanek stanowiących podstawę umorzenia postępowania został zawarty w art. 17§1 Kodeksu postępowania karnego.

 

czas na złożenie pozwu

Co zrobić jeżeli pokrzywdzony nie zgadza się z decyzją organu?

 

Decyzję końcową doręcza się m.in. pokrzywdzonemu, któremu przysługuje zażalenie na postanowienie. Po otrzymaniu postanowienia, stronie postępowania przysługuje prawo do wniesienia zażalenia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisma. Warto podkreślić, że osoba poszkodowana chcąc odwołać się od decyzji musi dopełnić wszelkich formalności w odpowiednim czasie. Pokrzywdzony, za którego nie działa profesjonalny pełnomocnik, nie jest zobowiązany do wskazania konkretnych zarzutów w zażaleniu, jednak skonkretyzowane „zastrzeżenia” znacznie ułatwiają  Sądowi analizę postanowienia i zgromadzonych dowodów. Jeżeli strona postępowania nie zgadza się z decyzją organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze, może opisać, z jakiego powodu uważa, że postanowienie o umorzeniu postępowania zostało wydane przedwcześnie. Udział w postępowaniu pełnomocnika pozwala na wskazanie przepisów, których zaniechano i mogły mieć wpływ na treść orzeczenia.

Złożenie zażalenia bez pełnomocnika

 

Jeżeli w toku postępowania przygotowawczego pokrzywdzony nie ustanowił pełnomocnika – nic nie stoi na przeszkodzie, aby ten zgłosił się do sprawy już po umorzeniu postępowania i po analizie akt wniósł środek zaskarżenia. Istotnym jest, aby zapisać datę odbioru pisma, tak aby zażalenie zostało wniesione w ustawowym terminie.

 

Sprawdź jak możemy Ci pomóc

 

Wniesione zażalenie – co dalej?

 

Zażalenie musi zostać wniesione do Sądu właściwego dla rozpoznania sprawy, za pośrednictwem Prokuratora Prokuratury Rejonowej. W praktyce oznacza to, że środek zaskarżenia składany jest do Prokuratury, która po zapoznaniu się z aktami może podjąć postępowanie z umorzenia w ramach tzw. „autokontroli” albo przekazać akta do Sądu celem wyznaczenia posiedzenia zażaleniowego. Zanim jednak akta zostaną przekazane, organ bada czy środek zaskarżenia został wniesiony w terminie oraz przez osobę do tego uprawnioną i w zależności od wyniku tej weryfikacji – wydaje stosowne zarządzenie o przyjęciu zażalenia do rozpoznania. Kolejno strona, która wniosła zażalenie otrzyma zawiadomienie o przekazaniu akt wraz ze środkiem zaskarżenia do sądu. Wówczas konieczne jest oczekiwanie na wyznaczenie terminu posiedzenia, na którym Sąd ma możliwość uchylenia postanowienia i nakazanie jego kontynuacji organowi prowadzącemu postępowanie przygotowawcze.

Dlatego ważne jest, aby w przypadku gdy pokrzywdzony nie zgadza się z decyzją o umorzeniu postępowania przygotowawczego, wnieść w terminie środek odwoławczy albo zlecić dalsze prowadzenie sprawy profesjonalnemu pełnomocnikowi, co daje szansę na uchylenie niekorzystnego postanowienia i kontynuowanie postępowania przez właściwe organy.

Sprawdź więcej...

Szkoda w nieruchomości

Pomoc prawna po szkodzie w nieruchomości Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy sp. k. od 2006r. specjalizuje się w reprezentacji klientów w sprawach dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przeciwko zakładom ubezpieczeń. Sprawy szkód w nieruchomościach stanowią znaczący odsetek spraw, które zakończyliśmy z sukcesami na drodze postępowania sądowego. Od kilku…

Praca kancelaria

Praca w Kancelarii Nasza kancelaria już od 17 lat pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach. Klikakrotnie zdobywaliśmy podium  w Rankingach dziennika "Rzeczpospolita". Dołącz do naszego zespołu! Szukasz pracy w kancelarii adwokatów i radców prawnych we Wrocławiu? Sprawdź naszą ofertę.  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie…

Porady Prawnika

Prawnik radzi Szukasz porad prawnych? Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Jesteśmy od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych Nr 1.  2023 - ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria…

Aktualności Kancelarii

Aktualności z Kancelarii Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych jesteśmy NR 1.  w kategorii ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria Adwokatów i…

Ranking Kancelarii Odszkodowania

Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy z Grupy Kapitałowej Votum kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza. Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i…

Kontakt Kancelaria Odszkodowania

Opinie Jesteś dla nas ważny. Kontakt Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy  kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza.  Adres 53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa 56 i …

Oferta

Odszkodowanie czy zadośćuczynienie po wypadku? Osoby poszkodowane oraz ich rodziny często nie wiedzą, jakie mają uprawnienia i jakie roszczenia przysługują im od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Sprawdź jak możemy Ci pomóc. Usługi KancelariiKontakt ;   Postępowanie karne po wypadku Osoba pokrzywdzona oraz ustanowiony przez nią pełnomocnik ma prawo do udziału…

O nas

O nas Eksperci w naszej Kancelarii to głównie adwokaci i radcowie prawni z wieloletnim doświadczeniem w branży. Wiemy jak pomagać poszkodowanym i ich rodzinom. Nasza wąska specjalizacja, doświadczenie zdobyte przez 17 lat reprezentowania pokrzywdzonych i ich rodzin, daje nam przewagę i pozycję lidera na rynku kancelarii świadczących pomoc poszkodowanym w…

Blog firmowy

 Aktualności | News Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut efficitur condimentum mauris. Mauris in consequat mauris. Nagana, grzywna, a nawet areszt – co jeszcze grozi sprawcy hałasu? kwi 12, 2024 | Aktualności | 0 Comments  Skuteczna walka ze źródłami hałasu nie jest prosta, ani szybka, ale jest…

Wyroki

 Nasze Wyroki Nasze doświadczeni poparte wyrokami w reprezentacji klientów w związku z wypadkiem. Sprawy z obrażeniami ciała Sprawy ze skutkiem śmiertelnym Wypadki przy pracy Wypadki w rolnictwie Reprezentacja Klienta w postępowaniu karnym Inne Sprawy z obrażeniem ciała TUiR WARTA wypłaci ponad 1 mln zł za wypadek motocyklisty mar 21, 2024W…