W październiku 2016 r. na skutek wypadku drogowego śmierć poniosły dwie pasażerki pojazdu Daewoo w wieku 74 i 77 lat. Rodziny zmarłych kobiet zleciły dochodzenie roszczeń w związku z utratą osoby najbliższej. Po ustaleniu faktycznych okoliczności szkody oraz kręgu osób najbliższych zgłoszono roszczenia do ubezpieczyciela posiadacza pojazdu, którym obie Panie podróżowały. Istotne dla samej sprawy było ustalenie a następnie wykazanie kto z osób najbliższych będzie mógł dochodzić roszczeń odszkodowawczych. Zebrany materiał dowodowy potwierdził, iż w obu rodzinach relacje łączące zmarłe kobiety z ich bliskimi były bardzo silne – pomimo posiadania własnych rodzin dzieci, rodzeństwo i wnuczęta widywali się niemal codziennie, łączyło ich wiele wspólnych kwestii, żywili do siebie bardzo silne uczucia świadczące o dużym rozmiarze doznanej krzywdy.

 

W trakcie postępowania likwidacyjnego ubezpieczyciel zlecił przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania klientów – rozmowy przeprowadzone przez pracownika terenowego ubezpieczyciela potwierdziły bardzo dobre więzi łączące zmarłe z ich rodzinami. Ubezpieczyciel w pierwszych decyzjach uznaniowych wypłacił świadczenia przede wszystkim dla dorosłych dzieci zmarłych kobiet uznając, że wprawdzie więzi rodzinne były silne lecz wnuki, prawnuki oraz rodzeństwo w podeszłym wieku wykraczają poza najbliższy krąg osób bliskich uprawnionych do otrzymania zadośćuczynienia.

 

Doradca odszkodowawczy prowadzący sprawę podjął rozmowy z ubezpieczycielem zmierzające do polubownego rozwiązania sporu. Po wymianie korespondencji elektronicznej oraz przeprowadzonych rozmowach telefonicznych podjęto decyzję o przeniesieniu rozmów na szczebel kierowniczy. W trakcie trzech osobistych spotkań w siedzibie ubezpieczyciela oraz kancelarii uzgodniono ostateczne warunki pozasądowego zakończenia sporu. W wyniku zawartego porozumienia ugodowego klienci otrzymali łącznie 1 248 873,80 zł tytułem zadośćuczynienia. Przeprowadzona przed podpisaniem ugody analiza ryzyka procesowego wykazała, iż uzyskanie podobnej kwoty na drodze sądowej byłoby obarczonę zbyt dużym ryzykiem, szczególnie ze względu na orzecznictwo sądowe wyłączające w większości przypadków wnuki i prawnuki z kręgu osób bliskich.

 

Wyżej opisana sprawa potwierdza, iż prawnicy z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy zawsze obiektywnie podchodzą do spraw powierzonych przez klientów i szukają dla nich najkorzystniejszego rozwiązania, które nie zawsze musi oznaczać przekazanie sprawy pod rozstrzygnięcie sądu.

 

 

Sprawa prowadzona przez Doradcę Odszkodowawczego Klienta Kluczowego Juliusza Skiruka, negocjacje pozasądowe prowadzone przez negocjatora Daniela Gliwkę w Departamencie Odszkodowawczym pod kierownictwem Bartosz Kaczmarka.