Trzeba walczyć do końca- uzyskanie zadośćuczynienia na rzecz klienta 445 k.c.

utworzone przez | mar 21, 2017 | Sprawy z obrażeniami ciała

W maju 2010 r. w Sycowie miało miejsce zdarzenie drogowe, w wyniku którego nasz Klient doznał poważnych obrażeń ciała w postaci: urazu miednicy, rozejścia spojenia łonowego, oderwania małego fragmentu kości łonowej, stłuczenia pęcherza moczowego i stłuczenia obydwu jąder, stłuczenia głowy, klatki piersiowej, kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego, stłuczenia barku i ramienia lewego, licznych otarć skóry.

 

Sprawca zdarzenia, który naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym w ten sposób, że wyjeżdżając z drogi podporządkowanej na skrzyżowanie wymusił pierwszeństwo przejazdu jadącemu drogą główną motocyklem naszemu Klientowi doprowadzając do czołowo-bocznego zderzenia się obu pojazdów, został prawomocnie skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Oleśnicy.

 

Na etapie postępowania likwidacyjnego ubezpieczyciel wypłacił na rzecz Klienta roszczenia    w postaci: 35.000 zł tytułem zadośćuczynienia; 840 zł tytułem zwrotu kosztów opieki osób trzecich oraz 1.501,45 zł z tytułem utraconego dochodu. Z uwagi na rażące zaniżenie wysokości roszczenia w stosunku do doznanych przez Klienta obrażeń, cierpień i stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu Klienta, konicznym stało się skierowanie sprawy na drogę postepowania sądowego.

 

W 2013 r. po szczegółowej analizie sprawy oraz zgromadzeniu wymaganej dokumentacji medycznej, wystąpiliśmy w imieniu i na rzecz naszego Klienta z pozwem do Sądu, w którym wnieśliśmy o zasądzenie od pozwanego Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” S.A. kwoty 40.000 zł tytułem zadośćuczynienia na podstawie przepisu art. 445 k.c.; 532,66 zł tytułem zwrotu kosztów leczenia na podstawie 444 § 1 k.c.; 5.192,88 zł tytułem skapitalizowanych odsetek.

 

W odpowiedzi na pozew pozwany zakład wniósł o oddalenie powództwa w całości, uznając żądanie naszego Klienta za rażąco wygórowane i nieuzasadnione. Pozwany zakwestionował w szczególności istnienie związku przyczynowego pomiędzy urazem, jakiego doznał nasz klient w wypadku komunikacyjnym, a atrofią jądra i wynikającymi z tego skutkami. Nadto pozwany zarzucił, że nasz Klient w zakresie wizyt u androloga i badania nasienia mógł korzystać z nieodpłatnego lecznictwa, toteż żądanie zwrotu kosztów leczenia nie ma uzasadnienia faktycznego i prawnego.

 

Z uwagi na powagę obrażeń doznanych przez naszego Klienta, rozszerzyliśmy żądanie w zakresie roszczenia o zadośćuczynienie do kwoty 80.000 zł. W toku trwającego procesu powołani w sprawie biegli sądowi z zakresu ortopedii i traumatologii oraz urologii na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postepowania… (Dz. U. nr 243 poz. 1974 z 2002 r.) ustalili wysokość uszczerbku na zdrowiu naszego Klienta w wysokości 46 %,

 

Mając na uwadze poczynione w toku postępowania ustalenia, Sad meriti, uwzględniając wypłaconą na etapie postępowania likwidacyjnego kwotę 35.000 zł, zasądził od pozwanego na rzecz naszego klienta kwotę 25.000 zł tytułem zadośćuczynienia; kwotę 532,66 zł tytułem zwrotu kosztów leczenia oraz kwotę 5.192,88 zł tytułem skapitalizowanych odsetek.

 

Wobec rażącego zaniżenia przez Sąd przyznanego w sprawie na rzecz Klienta zadośćuczynienia, złożyliśmy apelację w przedmiotowej sprawie co do kwoty 55.000 zł, zarzucając Sądowi I instancji, że pomimo prawidłowo dokonanych przez Sąd ustaleń faktycznych, nie wziął pod uwagę całości zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, który jednoznacznie przemawia za przyznaniem naszemu klientowi znacznie wyższej kwoty z tytułu zadośćuczynienia. W apelacji wskazaliśmy przede wszystkim, że w wyniku wypadku nasz Klient doznał bardzo poważnych obrażeń, które mają dla niego charakter trwały. Ponadto wskazaliśmy, że wskutek wypadku nasz Klient doznał stłuczenia obu jąder z zanikiem jądra prawego. Uraz tej intymnej części ciała stanowi dla Klienta dotkliwą uciążliwość, a temat ten jest dla niego do dnia dzisiejszego bardzo drażliwy i stara się go unikać, odczuwa wstyd w sytuacjach intymnych. Ponadto wskazaliśmy, że klient nie ma pewności co do zachowania płodności, co potwierdził    w opinii biegły urolog, a dodatkowo w związku z pogarszającymi się parametrami nasienia klienta, zalecono mu jego zamrożenie. Strona pozwana nie złożyła odpowiedzi na apelację.

 

Zdaniem Sądu II instancji apelacja okazała się w pełni zasadna. Sąd uznał, że wypadek diametralnie odmienił życie powoda, będącego w dniu wydarzenia w pełni zdrowym i aktywnym mężczyzną. Pomimo upływu pięciu lat nadal odczuwa negatywne konsekwencje wypadku, który wywołał u niego niechęć do aktywności fizycznej, zaprzestanie jazdy na motocyklu oraz utratę części radości życiowej. Sąd zauważył również, że klientowi do końca będzie towarzyszyć obawa o możliwość posiadania potomstwa i jego pełną sprawność seksualną. W tych warunkach Sąd Apelacyjny uznał, iż nastąpiło rażące zaniżenie zadośćuczynienia przez Sąd I instancji       i wyrok w tym zakresie podlega korekcie zgodnie z apelacją o kwotę 55.000 zł i z tych względów Sąd Apelacyjny zmienił wysokość zadośćuczynienia do łącznej kwoty 115.000 zł.

 

 

Spawa prowadzona w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy sp. k. przez aplikanta radcowskiego Edytę Czyż pod kierownictwem radcy prawnego Agnieszki Ryznar.

 

 

Sprawdź więcej...

Szkoda w nieruchomości

Pomoc prawna po szkodzie w nieruchomości Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy sp. k. od 2006r. specjalizuje się w reprezentacji klientów w sprawach dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przeciwko zakładom ubezpieczeń. Sprawy szkód w nieruchomościach stanowią znaczący odsetek spraw, które zakończyliśmy z sukcesami na drodze postępowania sądowego. Od kilku…

Praca kancelaria

Praca w Kancelarii Nasza kancelaria już od 17 lat pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach. Klikakrotnie zdobywaliśmy podium  w Rankingach dziennika "Rzeczpospolita". Dołącz do naszego zespołu! Szukasz pracy w kancelarii adwokatów i radców prawnych we Wrocławiu? Sprawdź naszą ofertę.  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie…

Porady Prawnika

Prawnik radzi Szukasz porad prawnych? Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Jesteśmy od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych Nr 1.  2023 - ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria…

Aktualności Kancelarii

Aktualności z Kancelarii Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych jesteśmy NR 1.  w kategorii ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria Adwokatów i…

Ranking Kancelarii Odszkodowania

Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy z Grupy Kapitałowej Votum kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza. Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i…

Kontakt Kancelaria Odszkodowania

Opinie Jesteś dla nas ważny. Kontakt Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy  kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza.  Adres 53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa 56 i …

Oferta

Odszkodowanie czy zadośćuczynienie po wypadku? Osoby poszkodowane oraz ich rodziny często nie wiedzą, jakie mają uprawnienia i jakie roszczenia przysługują im od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Sprawdź jak możemy Ci pomóc. Usługi KancelariiKontakt ;   Postępowanie karne po wypadku Osoba pokrzywdzona oraz ustanowiony przez nią pełnomocnik ma prawo do udziału…

O nas

O nas Eksperci w naszej Kancelarii to głównie adwokaci i radcowie prawni z wieloletnim doświadczeniem w branży. Wiemy jak pomagać poszkodowanym i ich rodzinom. Nasza wąska specjalizacja, doświadczenie zdobyte przez 17 lat reprezentowania pokrzywdzonych i ich rodzin, daje nam przewagę i pozycję lidera na rynku kancelarii świadczących pomoc poszkodowanym w…

Blog firmowy

 Aktualności | News Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut efficitur condimentum mauris. Mauris in consequat mauris. Jak powstrzymać hałas z boisk sportowych? maj 17, 2024 | Aktualności | 0 Comments  Hałas z boisk sportowych to częsty problem, który dotyka wiele społeczności. Choć sport jest niezaprzeczalnie ważny dla…

Wyroki

 Nasze Wyroki Nasze doświadczeni poparte wyrokami w reprezentacji klientów w związku z wypadkiem. Sprawy z obrażeniami ciała Sprawy ze skutkiem śmiertelnym Wypadki przy pracy Wypadki w rolnictwie Reprezentacja Klienta w postępowaniu karnym Inne Sprawy z obrażeniem ciała 450 tys. zadośćuczynienia od TUiR WARTA S.A. dla bliskich poszkodowanej w wypadku kwi…