W wyniku tragicznego wypadku w 2010 r. śmierć poniosła matka naszych Klientów. Podczas podawania przez kobietę łodyg kukurydzy do hedera kombajnu, doszło do wciągnięcia jej nóg przez podajniki łańcuchowe i noże kombajnu. W wyniku powyższego doszło u poszkodowanej do obcięcia obu kończyn dolnych na wysokości ud, co doprowadziło do pourazowego wstrząsu krwotocznego i jej zgonu.

Na etapie likwidacji Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłaciło na rzecz dwójki dorosłych dzieci zmarłej kobiety po 6.000,00 zł oraz na rzecz młodszych po 12.500,00 zł. Kwoty te uwzględniały przyjęte przez pozwanego 50% przyczynienie się poszkodowanej do zaistnienia szkody.

Wobec tego, że wypłacone przez Towarzystwo Ubezpieczeń kwoty były zaniżone Kancelaria Adwokatów i Radców Prawych A. Łebek i Wspólnicy sp. k. złożyła pozew o zapłatę dalszych świadczeń na rzecz dzieci zmarłej.

Sąd uwzględnił w całości powództwo naszych Klientów w zakresie zadośćuczynienia ustalając je na poziomie wyjściowym po 100 000zł dla każdego z powodów, co po uwzględnieniu wskazanego w pozwie przyczynienie w wysokości 20 % i wypłaconych w toku postępowania likwidacyjnego świadczeń, dało zasądzone na rzecz powodów kwoty: na rzecz dwójki starszych dzieci po 74.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia oraz na rzecz młodszych po 67.500,00 zł. Dodatkowo Sąd zasądził na rzecz najmłodszej z córek zmarłej kwotę 16.000,00 zł tytułem stosownego odszkodowania. Ponadto Sąd przyznał powodom odsetki ustawowe zgodnie z żądaniem pozwu.

Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie wniosło apelacji od wyroku Sądu I instancji i zrealizowało wyrok w całości wypłacając łącznie na rzecz powodów kwotę 426.123,00zł.

 

Sprawa prowadzona w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy sp. k. przez radcę pranego Monikę Błażejowską.