Do tragicznego wypadku doszło w kwietniu 2003 r., kiedy to kierujący samochodem dostawczym z naczepą wykonując manewr skrętu w lewo nie udzielił pierwszeństwa przejazdu autu jadącemu z przeciwka. Doszło do zderzenia pojazdów, w wyniku którego 19-nastolatka kierująca samochodem osobowym zmarła na skutek odniesionych obrażeń.

Tragiczna śmierć młodej kobiety

Rodzice oraz rodzeństwo zmarłej kobiety zdecydowało się skorzystać z pomocy KAiRP A. Łebek i Wspólnicy dopiero w 2013 r. czyli po upływie 10 lat od feralnego zdarzenia. Wniesiono o przyznanie na rzecz rodziców zmarłej kobiety kwot po 60.000,00 zł oraz na rzecz jej rodzeństwa odpowiednio po 60.000,00 zł dla siostry i 40.000,00 zł dla brata tytułem zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych związanych ze śmiercią najbliższej im osoby.

 

Po złożeniu przez ubezpieczyciela wniosku o oddalenie powództwa rozszerzono powództwo o dalszą kwotę po 15.000,00 zł, w wyniku czego dochodził na rzecz rodziców łącznie po 75.000,00 zł. Sąd I instancji uwzględnił powództwo w części.

 

Zdecydowano się na złożenie apelacji dotyczącej pozostałej części powództwa. Sąd II instancji po jej rozpatrzeniu i przeanalizowaniu argumentów pełnomocnika rodziny zmarłej uwzględnił ją w całości przyznając jednocześnie, iż Sąd I instancji dopuścił się naruszenia przepisów prawa poprzez zasądzenie na rzecz członków rodziny zmarłej rażąco zaniżonego zadośćuczynienia w stosunku krzywdy jakiej doznali w wyniku naruszenia ich dobra osobistego, jakim jest prawo do życia rodzinnego i utrzymywania więzi rodzinnych. Ostatecznie rodzice zmarłej kobiety otrzymali po 75.000,00 zł, jej siostra 60.000,00 zł, zaś brat 40.000,00 zł.