Błąd medyczny przy porodzie a zadośćuczynienie

Do zdarzenia doszło w 2001 r. kiedy to na skutek powikłań okołoporodowych chłopiec doznał ciężkiego niedotlenienia. Skutkowało to   nieodwracalnym uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Lekarz odbierający poród został uznany za winnego, poprzez niewykazanie...

Ranking Kancelarii Prawnych Rzeczpospolitej 2021

Ranking Kancelarii Prawnych Rzeczpospolitej 2021 to jedno z najważniejszych wydarzeń w środowisku prawniczym, na którego publikację czeka niemal całe środowisko prawnicze. Zestawienie stało się swoistym przewodnikiem dla przedsiębiorstw szukających wsparcia...

Wypadek przy pracy a odpowiedzialność pracodawcy

Zmiany podmiotowe po stronie pracodawców mogą okazać się problematyczne zwłaszcza jeśli na skutek wypadku dojdzie na powstania szkody na osobie pracownika. Największe trudności pojawiają się przy próbie dochodzenia roszczeń w związku z wypadkiem sprzed lat. Może się...