Stanowczo i konsekwentnie po zmianę niesprawiedliwej decyzji aż do siedziby ubezpieczyciela.

utworzone przez | lut 6, 2017 | Sprawy z obrażeniami ciała

W dniu 02.01.2015 r. w Kwidzynie kierujący pojazdem marki Renault potrącił pieszego Pana Piotra, który przechodził w miejscu niewyznaczonym.

W następstwie przedmiotowego zdarzenia, poszkodowany doznał obrażeń ciała w postaci złamania obu kolumn panewki stawu biodrowego prawego, złamania prawego talerza biodrowego, złamania przedniej kolumny panewki lewej, złamania lewej kości łonowej i obu kości kulszowych, złamania kości krzyżowej po stronie prawej oraz praksji nerwu strzałkowego prawego i uszkodzenia nerwu powierzchniowego bocznego uda prawego. W toku likwidacji szkody ubezpieczyciel oszacował trwały uszczerbek na zdrowiu na poziomie 39%.

 

Prokuratura Rejonowa w Kwidzynie nie dopatrzyła się zawinienia po stronie kierującego i umorzyła postępowanie wskazując, iż wyłączną winę za spowodowanie wypadku ponosi Pan Piotr. Poszkodowany samodzielnie złożył zażalenie na postanowienie o umorzeniu śledztwa. Zażalenie wprawdzie zostało uchylone przez sąd, ale po przeprowadzonych wyjaśnieniach ponownie umorzono postępowanie.

 

Podstawą do takiej decyzji Prokuratora była wielowariantowa opinia biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Najbardziej prawdopodobną wersją zdarzenia opisaną przez biegłego była ta, w której pieszy przebiegał jezdnię i w takich okolicznościach w zachowaniu kierującego nie można wykazać żadnej znaczącej zwłoki w zareagowaniu na stan zagrożenia. Według biegłego zachowanie pieszego należało rozpatrywać w kategorii wbiegnięcia, co było nieprawidłowe i stanowiło główną przyczynę wypadku. Ustalenia biegłego zostały przez pełnomocnika skonfrontowane z opinią niezależnego biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków, który wskazał, iż analiza rzeczowego materiału dowodowego pozwala na przyjęcie, że najbardziej prawdopodobna jest wersja przebiegania przez jezdnię i w tej sytuacji zaistniały przesłanki wyłącznej winy pieszego. Powypadkowe położenie pieszego i związane z tym poprzeczne oddalenie miejsca upadku od miejsca możliwego potracenia wskazuje, że pieszy faktycznie jezdnię przebiegał.

 

Ubezpieczyciel posiadacza pojazdu, do którego zgłoszono roszczenia odmówił przyjęcia odpowiedzialności uznając wyłączną winę poszkodowanego. Po złożonej reklamacji ubezpieczyciel podtrzymał wcześniejsze stanowisko.

Po zakończeniu postępowania przedsądowego sprawę przekazano do oceny ryzyka dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Analiza dokumentacji z postępowania przygotowawczego potwierdziła, iż w przedmiotowej sprawie ryzyko procesowe jest zbyt duże żeby rekomendować klientowi wytoczenie procesu przeciwko ubezpieczycielowi. W takim stanie rzeczy podjęto decyzję o podjęciu dalszych działań polubownych mających na celu pozasądowe rozwiązanie sporu.

 

Do ubezpieczyciela wysłano propozycję spotkania i bezpośredniego omówienia problematyki sprawy. Propozycja została przyjęta przez ubezpieczyciela i w trakcie spotkania z kierownictwem przedstawiono argumentację przemawiającą za uznaniem części odpowiedzialności – przede wszystkim zdaniem negocjatorów brak jednoznaczności w zakresie przechodzenia lub przebiegania przez jezdnię nie umożliwiał przyjęcia przesłanki wyłącznej winy poszkodowanego. Po długotrwałej wymianie argumentów w wyniku podjętych negocjacji ugodowych w centrali towarzystwa ubezpieczeń wynegocjowano ugodę w zakresie częściowej odpowiedzialności ubezpieczyciela na łączną kwotę 110 000 zł z wyłączeniem roszczeń rentowych.

 

Negocjacje pozasądowe prowadzone przez negocjatora Daniela Gliwkę w Departamencie Odszkodowawczym pod kierownictwem Bartosz Kaczmarka.

Sprawdź więcej...

Szkoda w nieruchomości

Pomoc prawna po szkodzie w nieruchomości Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy sp. k. od 2006r. specjalizuje się w reprezentacji klientów w sprawach dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przeciwko zakładom ubezpieczeń. Sprawy szkód w nieruchomościach stanowią znaczący odsetek spraw, które zakończyliśmy z sukcesami na drodze postępowania sądowego. Od kilku…

Praca kancelaria

Praca w Kancelarii Nasza kancelaria już od 17 lat pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach. Klikakrotnie zdobywaliśmy podium  w Rankingach dziennika "Rzeczpospolita". Dołącz do naszego zespołu! Szukasz pracy w kancelarii adwokatów i radców prawnych we Wrocławiu? Sprawdź naszą ofertę.  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie…

Porady Prawnika

Prawnik radzi Szukasz porad prawnych? Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Jesteśmy od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych Nr 1.  2023 - ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria…

Aktualności Kancelarii

Aktualności z Kancelarii Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych jesteśmy NR 1.  w kategorii ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria Adwokatów i…

Ranking Kancelarii Odszkodowania

Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy z Grupy Kapitałowej Votum kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza. Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i…

Kontakt Kancelaria Odszkodowania

Opinie Jesteś dla nas ważny. Kontakt Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy  kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza.  Adres 53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa 56 i …

Oferta

Odszkodowanie czy zadośćuczynienie po wypadku? Osoby poszkodowane oraz ich rodziny często nie wiedzą, jakie mają uprawnienia i jakie roszczenia przysługują im od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Sprawdź jak możemy Ci pomóc. Usługi KancelariiKontakt ;   Postępowanie karne po wypadku Osoba pokrzywdzona oraz ustanowiony przez nią pełnomocnik ma prawo do udziału…

O nas

O nas Eksperci w naszej Kancelarii to głównie adwokaci i radcowie prawni z wieloletnim doświadczeniem w branży. Wiemy jak pomagać poszkodowanym i ich rodzinom. Nasza wąska specjalizacja, doświadczenie zdobyte przez 17 lat reprezentowania pokrzywdzonych i ich rodzin, daje nam przewagę i pozycję lidera na rynku kancelarii świadczących pomoc poszkodowanym w…

Blog firmowy

 Aktualności | News Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut efficitur condimentum mauris. Mauris in consequat mauris. Nagana, grzywna, a nawet areszt – co jeszcze grozi sprawcy hałasu? kwi 12, 2024 | Aktualności | 0 Comments  Skuteczna walka ze źródłami hałasu nie jest prosta, ani szybka, ale jest…

Wyroki

 Nasze Wyroki Nasze doświadczeni poparte wyrokami w reprezentacji klientów w związku z wypadkiem. Sprawy z obrażeniami ciała Sprawy ze skutkiem śmiertelnym Wypadki przy pracy Wypadki w rolnictwie Reprezentacja Klienta w postępowaniu karnym Inne Sprawy z obrażeniem ciała TUiR WARTA wypłaci ponad 1 mln zł za wypadek motocyklisty mar 21, 2024W…