Tłumaczenie standardowych dokumentów płacowych – kiedy są dowodem?

utworzone przez | kwi 19, 2016 | Sprawy z obrażeniami ciała

W dniu 24 sierpnia 2011r. nasz Klient był uczestnikiem w wypadku drogowym.

Po przewiezieniu poszkodowanego na Szpitalny Oddział Ratunkowy została udzielona mu pomoc. Został stwierdzony powierzchowny uraz szyi i nasz Klient został wypisany do domu. Przez 2 miesiące od wypadku przebywał on na zwolnieniu lekarskim. Ówcześnie odczuwał bóle w klatce piersiowej oraz bóle i zawroty głowy. Na ten czas utracił zdolność do świadczenia pracy.

Na etapie postępowania likwidacyjnego towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaciło naszemu Klientowi jedynie kwotę 500 zł tytułem zadośćuczynienia oraz kwotę 151 zł tytułem zwrotu kosztów dojazdów do placówek medycznych.

Pełnomocnik w imieniu Klienta w kwietniu 2013r. wytoczył powództwo, w którym domagał się zasądzenia 3.000 zł tytułem zadośćuczynienia wraz z odsetkami oraz kwoty 6.344,24 zł tytułem utraconych dochodów. Powód w miesiącach poprzedzających wypadek osiągał średni miesięczny dochód w wysokości 5.104,77 zł. W okresie niezdolności do pracy powód otrzymał z ZUS zasiłek. W związku z powyższym powód utracił dochód w łącznej wysokości 6.344,24 zł. Na dowód osiąganych zarobków powód przedstawił stosowne zaświadczenia.

Pozwany w odpowiedzi na pozew stwierdził, że wypłacona powodowi kwota jest adekwatna, a przy tym zakwestionował zarówno okoliczność niezdolności powoda do pracy oraz wskazał na fakt, iż dokumenty o zatrudnieniu powoda stanowiły zwykłe tłumaczenie podczas gdy powinno być to tłumaczenie przysięgłe.

W toku procesu został powołany biegły neurolog. Po zbadaniu naszego Klienta lekarz wydał opinię, w której podał, iż wskutek wypadku Klient doznał uszczerbku na zdrowiu

w wysokości 5% w oparciu o art. 94a (według załącznika do Rozporządzenia Ministra Pracy

i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania

o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania).

Sąd Rejonowy w maju 2015r. w całości oddalił powództwo i obciążył powoda kosztami procesu. Sąd uznał, że wypłacona powodowi kwota 500 zł rekompensuje mu krzywdę, zaś przedstawione dokumenty potwierdzające wysokość dochodu są nie tylko nieprzetłumaczone przez tłumacza przysięgłego, ale też nie są podbite za zgodność z oryginałem.

Takie zachowanie Sądu było całkowicie niezrozumiałe. Zatem pełnomocnik w imieniu naszego Klienta wniósł apelację.

Wyrokiem z marca 2016r. Sąd Okręgowy w całości uwzględnił naszą apelację. Sąd Okręgowy uznał, że Sąd I instancji zaniechał wszechstronnej oceny dowodów i rozpatrywał je w oderwaniu od siebie. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy ustalił zatem wysokość utraconego dochodu oraz ocenił całokształt negatywnych następstw na zdrowiu powoda, w konsekwencji czego zasądził na rzecz naszego Klienta łącznie kwotę 9517,34 zł wraz z odsetkami z tytułu zadośćuczynienia oraz utraconych dochodów a także wszelkie koszty związane z postępowaniem sądowym.

 

Sprawa prowadzona w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy sp. k. przez aplikanta radcowskiego Małgorzatę Zawisza  pod kierownictwem radcy prawnego Agnieszki Ryznar.

Sprawdź więcej...

Szkoda w nieruchomości

Pomoc prawna po szkodzie w nieruchomości Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy sp. k. od 2006r. specjalizuje się w reprezentacji klientów w sprawach dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przeciwko zakładom ubezpieczeń. Sprawy szkód w nieruchomościach stanowią znaczący odsetek spraw, które zakończyliśmy z sukcesami na drodze postępowania sądowego. Od kilku…

Praca kancelaria

Praca w Kancelarii Nasza kancelaria już od 17 lat pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach. Klikakrotnie zdobywaliśmy podium  w Rankingach dziennika "Rzeczpospolita". Dołącz do naszego zespołu! Szukasz pracy w kancelarii adwokatów i radców prawnych we Wrocławiu? Sprawdź naszą ofertę.  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie…

Porady Prawnika

Prawnik radzi Szukasz porad prawnych? Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Jesteśmy od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych Nr 1.  2023 - ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria…

Aktualności Kancelarii

Aktualności z Kancelarii Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych jesteśmy NR 1.  w kategorii ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria Adwokatów i…

Ranking Kancelarii Odszkodowania

Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy z Grupy Kapitałowej Votum kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza. Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i…

Kontakt Kancelaria Odszkodowania

Opinie Jesteś dla nas ważny. Kontakt Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy  kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza.  Adres 53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa 56 i …

Oferta

Odszkodowanie czy zadośćuczynienie po wypadku? Osoby poszkodowane oraz ich rodziny często nie wiedzą, jakie mają uprawnienia i jakie roszczenia przysługują im od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Sprawdź jak możemy Ci pomóc. Usługi KancelariiKontakt ;   Postępowanie karne po wypadku Osoba pokrzywdzona oraz ustanowiony przez nią pełnomocnik ma prawo do udziału…

O nas

O nas Eksperci w naszej Kancelarii to głównie adwokaci i radcowie prawni z wieloletnim doświadczeniem w branży. Wiemy jak pomagać poszkodowanym i ich rodzinom. Nasza wąska specjalizacja, doświadczenie zdobyte przez 17 lat reprezentowania pokrzywdzonych i ich rodzin, daje nam przewagę i pozycję lidera na rynku kancelarii świadczących pomoc poszkodowanym w…

Blog firmowy

 Aktualności | News Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut efficitur condimentum mauris. Mauris in consequat mauris. Co zrobić, gdy ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania? cze 7, 2024 | Aktualności | 0 CommentsOdmowa wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela to poważny problem dla poszkodowanych. Co należy zrobić, gdy ubezpieczyciel odmawia wypłaty…

Wyroki

 Nasze Wyroki Nasze doświadczeni poparte wyrokami w reprezentacji klientów w związku z wypadkiem. Sprawy z obrażeniami ciała Sprawy ze skutkiem śmiertelnym Wypadki przy pracy Wypadki w rolnictwie Reprezentacja Klienta w postępowaniu karnym Inne Sprawy z obrażeniem ciała Tragiczny finał koszenia traw. Pracodawca odpowie za brak sprzętu ochronnego maj 24, 2024 …