Śmierć osoby bliskiej.

utworzone przez | mar 27, 2017 | Sprawy ze skutkiem śmiertelnym

Łączna kwota uzyskanego zadośćuczynienia i odszkodowania: 800.000,00 zł

 

W  2014 r. w Kopalni Węgla Kamiennego  doszło do wybuchu metanu w wyniku którego syn Zenony P. i Jana P. oraz ojciec małoletniej Nadii P. – Błażej P. uległ śmiertelnemu wypadkowi podczas wykonywania obowiązków pracowniczych.

 

Zgłoszono szkodę do  TU, która ubezpieczała Kopalnię Węgla Kamiennego.

Zakład ubezpieczeń w toku prowadzonego postępowania likwidacyjnego uznał roszczenie co do zasady i wypłacił na rzecz rodziców zmarłego kwoty po 50.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej i stosownego odszkodowania oraz na rzecz małoletniej córki zmarłego kwotę 100.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej i stosownego odszkodowania.  Z uwagi na wyczerpanie sumy ubezpieczenia dochodzenie dalszych roszczeń od ubezpieczyciela było niemożliwe.

Pełnomocnik powodów w pozwie wniesionym do Sądu bezpośrednio przeciwko Kopalni Węgla Kamiennego  domagał się zasądzenia na rzecz powodów dalszych roszczeń tytułem zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej oraz stosownego odszkodowania:

– kwoty 150.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami na rzecz Zenony P.,

– kwoty 150.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami na rzecz Jana P.,

– kwoty 400.000,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami na rzecz Nadii P.

 

Kwestią sporną w niniejszej sprawie była wysokość dochodzonych świadczeń odszkodowawczych na rzecz członków rodziny zmarłego. Sytuacja była szczególnie skomplikowana z uwagi na fakt, że zmarły opiekował się sam kilkuletnią córką. Matka dziecka zmarła dwa lata przed wypadkiem.  Rozmiar powstałej tragedii spowodował, że opieka nad dzieckiem została powierzona dziadkom dziecka. Po przeprowadzeniu postępowania Sąd uznał, że adekwatną rekompensatą na rzecz małoletniej córki będzie łączna kwota 400.000,00 zł, natomiast na rzecz dziadków łączna kwota po 200.000,00 zł.

 

Strona pozwana złożyła apelację od wyroku Sądu I instancji, zarzucając że kwoty zasądzone przez Sąd Okręgowy na rzecz powodów tytułem zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej i stosownego odszkodowania są rażąco zawyżone. W odpowiedzi na apelację wniesiono o oddalenie apelacji strony pozwanej, podnosząc, że kwoty zasądzone przez Sąd I instancji są adekwatne do rozmiaru krzywdy, bólu i cierpienia doznanych przez powodów w związku z przedmiotowym wypadkiem. Sąd Apelacyjny oddalił apelację strony pozwanej w całości.

 

Szczególną uwagę należy zwrócić na sytuację w jakiej znaleźli się powodowie. Zmarły syn był ich jedynym wspólnym dzieckiem. W 2012 r. niespodziewanie zmarła żona Błażeja P. Po śmierci żony rodzice otoczyli syna i wnuczkę dodatkowym wsparciem. Tworzyli zgodną i zżytą rodzinę. Na skutek śmierci syna rodzice przejęli opiekę nad małoletnią wnuczką, przez co nie mieli możliwości przeżycia naturalnego procesu żałoby, co z dużym prawdopodobieństwem będzie miało wpływ na ich kondycję psychiczną w przyszłości. Pomimo upływu czasu od tragicznego zdarzenia, u powodów nadal występują objawy świadczące o występowaniu zaburzeń adaptacyjnych i depresyjnych. Nadto poczucie krzywdy powodów wynikające z osobistego żalu, cierpienia i poczucia bezradności powiększyła nie tylko konieczność wyjaśnienia wnuczce niezrozumiałej dla niej nagłej utraty ojca, ale przede wszystkim konieczność przejęcia nad nią opieki i odpowiedzialności za jej wychowanie.

 

Odnosząc się do sytuacji małoletniej Nadii P. wskazać należy, że krzywda wywołana śmiercią ojca dla małoletniego dziecka jest doświadczeniem niezwykle traumatycznym z uwagi na rodzaj i siłę więzi rodzinnych oraz rolę pełnioną w rodzinie przez ojca. W niniejszej sprawie rola zmarłego Błażeja P. była szczególna, gdyż po śmierci matki stał się dla córki pierwszorzędnym obiektem przywiązania. Małoletnia była jedynym dzieckiem zmarłego, który po śmierci żony przejął jej rolę i próbował godnie ją zastąpić. Nawet okoliczność, że małoletnia jest otoczona opieką bliskich jej osób – dziadków, nie zmniejsza poczucia jej krzywdy wynikającego z wychowywania się bez udziału rodziców, którzy odgrywają fundamentalną rolę w życiu dziecka. Fakt ten został potwierdzony przez biegłą z zakresu psychologii, która w opinii zwróciła uwagę, że mimo świadomości, że Zenona P. jest babcią, a Jan P. – dziadkiem, to zwraca się do nich „mamo” i „tato”, ponieważ pragnie posiadać pełną rodzinę.

 

Spawa prowadzona w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy sp. k. przez adwokata Justynę Lipińska pod kierownictwem radcy prawnego Alberta Demidowskiego.

Sprawdź więcej...

Szkoda w nieruchomości

Pomoc prawna po szkodzie w nieruchomości Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy sp. k. od 2006r. specjalizuje się w reprezentacji klientów w sprawach dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przeciwko zakładom ubezpieczeń. Sprawy szkód w nieruchomościach stanowią znaczący odsetek spraw, które zakończyliśmy z sukcesami na drodze postępowania sądowego. Od kilku…

Praca kancelaria

Praca w Kancelarii Nasza kancelaria już od 17 lat pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach. Klikakrotnie zdobywaliśmy podium  w Rankingach dziennika "Rzeczpospolita". Dołącz do naszego zespołu! Szukasz pracy w kancelarii adwokatów i radców prawnych we Wrocławiu? Sprawdź naszą ofertę.  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie…

Porady Prawnika

Prawnik radzi Szukasz porad prawnych? Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Jesteśmy od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych Nr 1.  2023 - ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria…

Aktualności Kancelarii

Aktualności z Kancelarii Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych jesteśmy NR 1.  w kategorii ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria Adwokatów i…

Ranking Kancelarii Odszkodowania

Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy z Grupy Kapitałowej Votum kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza. Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i…

Kontakt Kancelaria Odszkodowania

Opinie Jesteś dla nas ważny. Kontakt Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy  kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza.  Adres 53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa 56 i …

Oferta

Odszkodowanie czy zadośćuczynienie po wypadku? Osoby poszkodowane oraz ich rodziny często nie wiedzą, jakie mają uprawnienia i jakie roszczenia przysługują im od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Sprawdź jak możemy Ci pomóc. Usługi KancelariiKontakt ;   Postępowanie karne po wypadku Osoba pokrzywdzona oraz ustanowiony przez nią pełnomocnik ma prawo do udziału…

O nas

O nas Eksperci w naszej Kancelarii to głównie adwokaci i radcowie prawni z wieloletnim doświadczeniem w branży. Wiemy jak pomagać poszkodowanym i ich rodzinom. Nasza wąska specjalizacja, doświadczenie zdobyte przez 17 lat reprezentowania pokrzywdzonych i ich rodzin, daje nam przewagę i pozycję lidera na rynku kancelarii świadczących pomoc poszkodowanym w…

Blog firmowy

 Aktualności | News Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut efficitur condimentum mauris. Mauris in consequat mauris. Jak powstrzymać hałas z boisk sportowych? maj 17, 2024 | Aktualności | 0 Comments  Hałas z boisk sportowych to częsty problem, który dotyka wiele społeczności. Choć sport jest niezaprzeczalnie ważny dla…

Wyroki

 Nasze Wyroki Nasze doświadczeni poparte wyrokami w reprezentacji klientów w związku z wypadkiem. Sprawy z obrażeniami ciała Sprawy ze skutkiem śmiertelnym Wypadki przy pracy Wypadki w rolnictwie Reprezentacja Klienta w postępowaniu karnym Inne Sprawy z obrażeniem ciała 450 tys. zadośćuczynienia od TUiR WARTA S.A. dla bliskich poszkodowanej w wypadku kwi…