Skuteczna apelacja może zmienić wyrok sądu

utworzone przez | sty 17, 2023 | Aktualności, Sprawy z obrażeniami ciała

Wyroki zapadające przed Sądami I instancji czasami nie są w pełni satysfakcjonujące dla naszych Klientów.

Taka sytuacja miała miejsce w sprawie naszego Klienta, który pod koniec 2018 r. uległ wypadkowi komunikacyjnemu w wyniku którego doznał obrażeń ciała w postaci złamania trzonu lewej kości udowej oraz ogólnych potłuczeń ciała.

W toku postępowania likwidacyjnego Ubezpieczyciel sprawcy wypadku wypłacił na rzecz poszkodowanego kwotę 18.000 zł tytułem zadośćuczynienia.

Poszkodowany uznając, że przyznana przez Ubezpieczyciela kwota jest za niska postanowił skierować sprawę na drogę sądową.

Skuteczna apelacja może zmienić wyrok sądu

Postępowanie przed Sądem I instancji

Do Sądu przeciwko Ubezpieczycielowi został skierowany pozew o zapłatę dalszej kwoty 30.000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

W odpowiedzi na pozew pozwany wskazywał, że kwota przyznana powodowi w toku postępowania likwidacyjnego jest odpowiednia i nie ma podstaw do jej zwiększenia.

Opinia biegłego z zakresu ortopedii i traumatologii ujawniła jednak, że zrost złamania trzonu lewej kości udowej był powikłany wytworzeniem się stawu rzekomego, który przedłużył czas leczenia przez co zrost uzyskano dopiero po 2 latach.

W związku z tym urazem biegły ustalił 20 % trwały uszczerbek na zdrowiu powoda. W opinii opisał także ograniczenia ruchowe jakie występują u poszkodowanego od czasu wypadku i ich wpływ na jego codzienne funkcjonowanie.

Po korzystnej opinii powództwo zostało rozszerzone o dalszą kwotę 20.000 zł tytułem
zadośćuczynienia oraz kwotę 4.252 zł tytułem zwrotu kosztów opieki osób trzecich.

Wyrok Sądu I instancji i apelacja

Wyrokiem z lipca 2022 r. Sąd zasądził na rzecz poszkodowanego następujące kwoty:

– 30.000 zł tytułem zadośćuczynienia
– 3.032 zł tytułem zwrotu kosztów opieki

Po otrzymaniu uzasadnienia  Kancelaria złożyła w imieniu Klienta apelację od wyroku, w uzasadnieniu której wskazała, że kwota przyznana przez Sąd I instancji jest rażąco zaniżona i nieodpowiednia w stosunku do doznanej przez powoda krzywdy.

W zakwestionowaniu wyroku pomocna była także treść opinii wydanej przez biegłego, która wskazywała, że leczenie złamania było powikłane, a skutki urazu są trwałe i powód nie ma szans na powrót do stanu zdrowia sprzed wypadku, a jego zdolności zarobkowe w jego wyniku uległy ograniczeniu.

Wyrok Sądu II instancji

Sąd odwoławczy podzielając stanowisko Kancelarii wyrażone w apelacji uwzględnił ją w całości i zasądził na rzecz powoda dalszą kwotę 20.000 zł tytułem zadośćuczynienia.

Na skutek działań podjętych przez Kancelarię po zakończeniu postępowania likwidacyjnego Klient otrzymał dalszą kwotę 50.000 zł tytułem zadośćuczynienia.

Wyrok Sądu Rejonowego w Słupcy z dnia 18 lipca 2022 r., sygn. akt I C 707/20

Wyrok Sądu Okręgowego w Koninie z dnia 6 grudnia 2022 r., sygn. akt. I Ca 518/22

Sprawa prowadzona przez aplikantkę adwokacką Katarzynę Pater pod kierownictwem radcy prawnego Michała Grafa.

Sprawdź więcej...

Szkoda w nieruchomości

Pomoc prawna po szkodzie w nieruchomości Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy sp. k. od 2006r. specjalizuje się w reprezentacji klientów w sprawach dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przeciwko zakładom ubezpieczeń. Sprawy szkód w nieruchomościach stanowią znaczący odsetek spraw, które zakończyliśmy z sukcesami na drodze postępowania sądowego. Od kilku…

Praca kancelaria

Praca w Kancelarii Nasza kancelaria już od 17 lat pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach. Klikakrotnie zdobywaliśmy podium  w Rankingach dziennika "Rzeczpospolita". Dołącz do naszego zespołu! Szukasz pracy w kancelarii adwokatów i radców prawnych we Wrocławiu? Sprawdź naszą ofertę.  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie…

Porady Prawnika

Prawnik radzi Szukasz porad prawnych? Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Jesteśmy od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych Nr 1.  2023 - ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria…

Aktualności Kancelarii

Aktualności z Kancelarii Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych jesteśmy NR 1.  w kategorii ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria Adwokatów i…

Ranking Kancelarii Odszkodowania

Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy z Grupy Kapitałowej Votum kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza. Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i…

Kontakt Kancelaria Odszkodowania

Opinie Jesteś dla nas ważny. Kontakt Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy  kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza.  Adres 53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa 56 i …

Oferta

Odszkodowanie czy zadośćuczynienie po wypadku? Osoby poszkodowane oraz ich rodziny często nie wiedzą, jakie mają uprawnienia i jakie roszczenia przysługują im od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Sprawdź jak możemy Ci pomóc. Usługi KancelariiKontakt ;   Postępowanie karne po wypadku Osoba pokrzywdzona oraz ustanowiony przez nią pełnomocnik ma prawo do udziału…

O nas

O nas Eksperci w naszej Kancelarii to głównie adwokaci i radcowie prawni z wieloletnim doświadczeniem w branży. Wiemy jak pomagać poszkodowanym i ich rodzinom. Nasza wąska specjalizacja, doświadczenie zdobyte przez 17 lat reprezentowania pokrzywdzonych i ich rodzin, daje nam przewagę i pozycję lidera na rynku kancelarii świadczących pomoc poszkodowanym w…

Blog firmowy

 Aktualności | News Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut efficitur condimentum mauris. Mauris in consequat mauris. Jak powstrzymać hałas z boisk sportowych? maj 17, 2024 | Aktualności | 0 Comments  Hałas z boisk sportowych to częsty problem, który dotyka wiele społeczności. Choć sport jest niezaprzeczalnie ważny dla…

Wyroki

 Nasze Wyroki Nasze doświadczeni poparte wyrokami w reprezentacji klientów w związku z wypadkiem. Sprawy z obrażeniami ciała Sprawy ze skutkiem śmiertelnym Wypadki przy pracy Wypadki w rolnictwie Reprezentacja Klienta w postępowaniu karnym Inne Sprawy z obrażeniem ciała 450 tys. zadośćuczynienia od TUiR WARTA S.A. dla bliskich poszkodowanej w wypadku kwi…