Samowolne rozszerzenie zabiegu medycznego a brak zgody pacjenta.

utworzone przez | lip 24, 2017 | Błędy medyczne

W dniu 15.01.2015 r. A.B. udała się do C M im. Bitwy w R. w celu wykonania biopsji guza szyi po stronie lewej. W trakcie zabiegu odczuwała silny ból, dlatego była trzykrotnie znieczulana. Zabieg trwał ok. 1,5 godziny. Już podczas wykonywania zabiegu A.B. zaczęła odczuwać problemy z oddychaniem i przełykaniem śliny. Po powrocie do domu stan A.B.  uległ pogorszeniu, cierpiała z powodu silnych dolegliwości bólowych, wysokiego ciśnienia oraz gorączki. Miała problemy z mową i spożywaniem pokarmów, w związku z czym została skierowana przez lekarza rodzinnego do logopedy. Podczas wizyty logopeda stwierdził, że u powódki występuje zaburzenie ruchomości języka i podniebienia językowego. Następnie została skierowana do Szpitala w Warszawie, gdzie została zbadana przez otolaryngologa i neurologa, którzy zgodnie rozpoznali wystąpienie u niej obwodowego uszkodzenia nerwu podjęzykowego lewego na skutek przeprowadzonego u powódki zabiegu biopsji. Jednocześnie lekarze nie dali A.B. szans na poprawę jej stanu. Rokowania co do dalszego stanu zdrowia A.B. i są negatywne. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zakwalifikował powódkę do stopnia niepełnosprawności znacznego. AB leczyła się psychiatrycznie wskutek depresji i zaburzeń adaptacyjnych.

 

W toku prowadzonej likwidacji przez ubezpieczyciela lekarza  A.B. otrzymała kwotę 20.000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną przez powódkę krzywdę ból i cierpienie w związku ze zdarzeniem z dnia 15.01.2015 r.

 

Z uwagi na nieadekwatna kwotę przyznaną przez ubezpieczyciela AB zdecydowała się na złożenie pozwu o dalszą kwotę 80.000,00 zł, rentę 1.400 zł oraz ustalenie odpowiedzialności na przyszłość. W toku prowadzonej sprawy początkowo biegli wskazywali, że uszkodzenie nerwu jest powikłaniem usunięcia guza szyi, wskazali lakonicznie, że AB wyraziła zgodę na zabieg, jednocześnie delikatnie sugerując, że taki zabieg powinien zostać wykonany po pogłębionej diagnostyce. Pełnomocnik AB złożył zastrzeżenia odnośnie zakresu i treści wyrażonej przez AB zgody na zabieg i nie poinformowania pacjentki o ryzyku i powikłaniach zabiegu. Biegli potwierdzili, że lekarz w trakcie biopsji guza na szyi w warunkach ambulatoryjnych (pobranie wycinku)  rozszerzył, bez zgody pacjentki, zakres zabiegu i usunął guz w całości.  Zabieg został przeprowadzony jedynie w znieczuleniu miejscowym, co też przysporzyło AB bardzo dużych dolegliwości bólowych. Zdaniem biegłych dopiero po pogłębieniu diagnostyki ewentualnie należało usunąć guz w warunkach szpitalnych w znieczuleniu ogólnego. Między innymi na skutek warunków w jakich przeprowadzano zabieg (w znieczuleniu miejscowym, umożliwiającym ruch pacjentki) u powódki w trakcie zabiegu doszło do uszkodzenia nerwu podjęzykowego lewego z zaburzeniami funkcji mięśni języka, mowy, połykania które nie ulegną poprawie. W ocenie biegłych powódka nie wyraziła świadomej zgody na zbieg. Jednocześnie biegli wskazali, że wynik badania histopatologicznego wskazał, że usunięcie guza nie było potrzebne.  Ustalono u powódki 20 % trwałego uszczerbku w związku z uszkodzeniem nerwu oraz 5 % w związku z doznanymi zaburzeniami adaptacyjnymi. Biegli wskazali, że powódka nie może wykonywać pracy wymagającej artykulacji i wyraźnej mowy oraz pracy w hałasie.

 

Sąd w swym orzeczeniu zasądził na rzecz powódki dalszą kwotę 50.000,00 zł oraz połowę dochodzonych roszczeń rentowych oraz ustalenie odpowiedzialności pozwanego na przyszłość za skutki zdarzenia. Sąd potwierdził, że wskutek zabiegu doszło do  dysfunkcja głosu, która utrudnia powódce prawidłowe funkcjonowanie społeczne, które znacznie zmniejsza szanse na znalezienia pracy, skutkując pogorszeniem się sytuacji materialnej rodziny. Sąd zwrócił uwagę, że AB ma trudności z porozumiewaniem się, co negatywnie wpływa na jej relacje międzyludzkie, w szczególności ze swoimi dziećmi. AB utraciła również widoki na przyszłość w związku z niemożnością podjęcia pracy zarobkowej. Sąd zwrócił uwagę, że AB jest osobą młodą, która powinna wkraczać w aktywne życie zawodowe, jednakże na skutek zdarzenia z dnia 15.01.2015 r. została pozbawiona szans i widoków na rozwój kariery zawodowej, co dodatkowo zwiększyło poczucie krzywdy. Trudności z porozumiewaniem się z otoczeniem wpływają negatywnie na kondycję psychiczną AB, w szczególności na jej samoocenę i poczucie własnej wartości. Powódka wręcz wstydzi się spotykać z ludźmi ze względu na jej obecny sposób mówienia oraz jedzenia, co odbiło się negatywnie na jej życiu towarzyskim. Wyrok nie jest prawomocny.

 

Sprawa prowadzona w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy sp. k. przez prawnika Joanna Sopel  pod kierownictwem radcy prawnego Agnieszki Madej.

 

Sprawdź więcej...

Szkoda w nieruchomości

Pomoc prawna po szkodzie w nieruchomości Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy sp. k. od 2006r. specjalizuje się w reprezentacji klientów w sprawach dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przeciwko zakładom ubezpieczeń. Sprawy szkód w nieruchomościach stanowią znaczący odsetek spraw, które zakończyliśmy z sukcesami na drodze postępowania sądowego. Od kilku…

Praca kancelaria

Praca w Kancelarii Nasza kancelaria już od 17 lat pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach. Klikakrotnie zdobywaliśmy podium  w Rankingach dziennika "Rzeczpospolita". Dołącz do naszego zespołu! Szukasz pracy w kancelarii adwokatów i radców prawnych we Wrocławiu? Sprawdź naszą ofertę.  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie…

Porady Prawnika

Prawnik radzi Szukasz porad prawnych? Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Jesteśmy od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych Nr 1.  2023 - ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria…

Aktualności Kancelarii

Aktualności z Kancelarii Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych jesteśmy NR 1.  w kategorii ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria Adwokatów i…

Ranking Kancelarii Odszkodowania

Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy z Grupy Kapitałowej Votum kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza. Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i…

Kontakt Kancelaria Odszkodowania

Opinie Jesteś dla nas ważny. Kontakt Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy  kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza.  Adres 53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa 56 i …

Oferta

Odszkodowanie czy zadośćuczynienie po wypadku? Osoby poszkodowane oraz ich rodziny często nie wiedzą, jakie mają uprawnienia i jakie roszczenia przysługują im od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Sprawdź jak możemy Ci pomóc. Usługi KancelariiKontakt ;   Postępowanie karne po wypadku Osoba pokrzywdzona oraz ustanowiony przez nią pełnomocnik ma prawo do udziału…

O nas

O nas Eksperci w naszej Kancelarii to głównie adwokaci i radcowie prawni z wieloletnim doświadczeniem w branży. Wiemy jak pomagać poszkodowanym i ich rodzinom. Nasza wąska specjalizacja, doświadczenie zdobyte przez 17 lat reprezentowania pokrzywdzonych i ich rodzin, daje nam przewagę i pozycję lidera na rynku kancelarii świadczących pomoc poszkodowanym w…

Blog firmowy

 Aktualności | News Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut efficitur condimentum mauris. Mauris in consequat mauris. Nagana, grzywna, a nawet areszt – co jeszcze grozi sprawcy hałasu? kwi 12, 2024 | Aktualności | 0 Comments  Skuteczna walka ze źródłami hałasu nie jest prosta, ani szybka, ale jest…

Wyroki

 Nasze Wyroki Nasze doświadczeni poparte wyrokami w reprezentacji klientów w związku z wypadkiem. Sprawy z obrażeniami ciała Sprawy ze skutkiem śmiertelnym Wypadki przy pracy Wypadki w rolnictwie Reprezentacja Klienta w postępowaniu karnym Inne Sprawy z obrażeniem ciała TUiR WARTA wypłaci ponad 1 mln zł za wypadek motocyklisty mar 21, 2024W…