Do wypadku, w którym ucierpiał Klient Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy s.k. doszło w 2010 r. Poszkodowany, podróżując jako pasażer uczestniczył w wypadku komunikacyjnym. Obrażenia odniesione na skutek wypadku były na tyle dotkliwe, iż poszkodowany utracił zdolność do pracy.

 

Początkowo sprawę prowadził profesjonalny pełnomocnik z innej kancelarii, który w postępowaniu sądowym uzyskał zadośćuczynienie należne poszkodowanemu. W tym samym czasie prawomocnym wyrokiem Sądu oddalono roszczenie o ustalenie na rzecz mężczyzny renty z tytułu zwiększonych potrzeb.

Renta uzupełniająca dla poszkodowanego

Po przyjęciu sprawy do obsługi przez KAiRP A. Łebek i Wspólnicy s.k. w pierwszej kolejności dokonano szczegółowej weryfikacji dokumentacji. Na podstawie której stwierdzono, że w sprawie mogą istnieć podstawy dochodzenia renty wyrównawczej – w uzasadnieniu wyroku wskazano, iż poszkodowany posiadał wówczas orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy.

 

Po ustaleniu, iż mężczyzna w dalszym ciągu pozostaje niezdolny do pracy przygotowano odpowiednie dokumenty oraz dokonano zgłoszenia w sprawie renty uzupełniającej. Na skutek podjętych działań, po ponad 9 latach od wypadku, ubezpieczyciel przyznał poszkodowanemu należną mu rentę w kwocie 420,00 zł oraz wypłacił wyrównanie w kwocie ponad 17.000,00 zł. Kolejnym krokiem w sprawie poszkodowanego było podjęcie negocjacji z ubezpieczycielem zmierzających do kapitalizacji przyznanej renty.