W dniu 19 czerwca 2010 roku kierujący samochodem umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym w ten sposób, że będąc w stanie nietrzeźwości (2,14 promila alkoholu we krwi), bez wymaganych uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi i jadąc z prędkością powyżej administracyjnie dopuszczalnej utracił panowanie nad pojazdem i uderzył w betonowy słup elektryczny, w wyniku, czego samochód przewrócił się na dach i uderzył w ogrodzenie posesji. W wyniku przedmiotowego zdarzenia 26 letni pasażer pojazdu poniósł śmierć na miejscu.

Roszczeń dochodzili rodzice zmarłego. Na etapie postępowania likwidacyjnego Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny przyjął 80 % przyczynienie zmarłego do powstania przedmiotowej szkody, wypłacając na rzecz rodziców po 7.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia oraz po 4.000,00 zł tytułem stosownego odszkodowania.

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i wspólnicy sp. k. zaproponowała skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego o wyższe świadczenia. Sąd I instancji wydał bardzo niekorzystny wyrok dla naszych Klientów, zasądzając na ich rzecz jedynie po 6.9891,12 zł oddalając powództwo w pozostałym zakresie. Sąd I instancji dodatkowo przyjął bardzo wysokie 75% przyczynienie zmarłego wskazując, że zmarły przed wypadkiem spożywał alkohol wspólnie z kierującym, wiedział o tym, że kierujący nie ma uprawnień do prowadzenia pojazdów, dodatkowo nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa.

Pełnomocnik powodów skierował apelację zarzucając naruszenie szeregu przepisów powstępowania, które miały wpływ na treść wyroku jak i przepisów prawa materialnego wykazując, że krzywda powodów była znacznie wyższa niż ocenił to Sąd I instancji. Pełnomocnik powodów kwestionował również wysokość przyjętego przez Sąd I instancji przyczynienia. Pełnomocnik powodów doprowadził w ten sposób do całkowitej zamiany wyroku, w ten sposób, że Sąd II instancji zasądził na rzecz rodziców zmarłego po 28.695,00 zł uwzględniając tym samym powództwo powodów w całości. Zmniejszeniu uległo również przyczynienie z 75 % do 50 %. Sąd podzielił nasze argumenty w tym zakresie i wskazał, że nie można przyjąć, iż pasażer pojazdu miał większy wpływ na zaistnienie zdarzenia niż sam sprawca. Podstawową i główną przyczyną wypadku było naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez kierującego i waga uchybień zmarłego pasażera nie może być uznana za bardziej znaczącą niż zawinione zachowanie kierowcy, który spowodował wypadek.

 

Sprawa prowadzona w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy sp. k. przez aplikanta radcowskiego Ewelinę Stanisławsą pod kierownictwem radcy prawnego Moniki Błażejowskiej.