Przesłankę egzoneracyjną w sposób niebudzący wątpliwości musi wykazać pozwany.

utworzone przez | gru 28, 2016 | Sprawy ze skutkiem śmiertelnym

W sierpniu 2011 r. miał miejsce wypadek, w wyniku, którego śmierć poniosła dwójka pasażerów. Do wypadku doszło na skutek utraty panowania nad prowadzonym pojazdem przez kierowcę Volkswagena, który na łuku drogi przemieścił się na przeciwny pas ruchu, gdzie zderzył się czołowo z prawidłowo poruszającym się samochodem osobowym marki Seat. Utrata panowania nad pojazdem przez kierowcę Volkswagena spowodowana była obecnością rozlanej substancji ropopochodnej na jezdni. Zmarli byli pasażerami samochodu marki Seat. Wobec kierowcy samochodu osobowego Volkswagen było prowadzone postępowanie przygotowawcze, które zakończyło się umorzeniem postępowania. Z prywatnym aktem oskarżenia wystąpili bliscy zmarłych. Po przeprowadzeniu dwuinstancyjnego postępowania sądowego zapadł wyrok uniewinniający w stosunku do kierowcy samochodu osobowego marki Volkswagen.

 

Z roszczeniami po śmierci rodziców wystąpiła powódka. W chwili ich śmierci miała 22 lata. Na etapie postępowania likwidacyjnego Ubezpieczyciel pojazdu Volkswagen wypłacił powódce 20.000 zł tytułem zadośćuczynienia po śmierci rodziców powódki oraz 20.000 zł tytułem odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej.

 

W styczniu 2014 r. powódka wystąpiła do Sądu o zapłatę na jej rzecz kwot po 140.000 zł tytułem zadośćuczynienia w związku ze śmiercią rodziców (do łącznej kwoty po 150.000 zł) oraz po 40.000 zł (do łącznej kwoty po 50.000 zł) tytułem odszkodowania za znaczne pogorszenie się sytuacji życiowej. Pozwany Ubezpieczyciel przez cały proces próbował uwolnić się od odpowiedzialności wskazując na to, że wyłączną przyczyną zdarzenia była śliska i niezabezpieczona nawierzchnia zabrudzona substancją ropopochodną tj. próbował wykazać istnienie przesłanki egzoneracyjnej.  W toku postępowania przed Sądem I Instancji zostały przeprowadzone dowody w postaci zeznań świadków zdarzenia oraz dowód z opinii biegłego.

 

Po przeprowadzeniu postępowania Sąd I Instancji zasądził na rzecz powódki łącznie kwotę 265.451,51 zł, uwzględniając roszczenia powódki w zakresie zadośćuczynienia do łącznej kwoty po 100.000 zł, a w zakresie odszkodowania za znaczne pogorszenie się sytuacji życiowej do łącznej kwoty po 30.000 zł. W ocenie Sądu Ubezpieczyciel nie wykazał istnienia przesłanki egzoneracyjnej z uwagi na to, że dla zwolnienia się od odpowiedzialności konieczna jest indywidualizacja osoby trzeciej odpowiedzialnej za szkodę. W ocenie Sądu nie było wystarczającym dla wykazania przesłanki egzoneracyjnej samo wskazanie, że odpowiedzialność za nieuprzątnięcie drogi spoczywa na Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Należało w tym zakresie przeprowadzić postępowanie dowodowe, co do wykazania bezprawnego i zawinionego zachowania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, co nie zostało wykazane przez pozwanego. Wyrok nie jest prawomocny. Apelację od całości wyroku złożyła strona pozwana.

 

Sprawa prowadzona w Kancelarii przez radcę prawnego Katarzynę Talkowską w Zespole pod kierownictwem radcy prawnego Agnieszki Madej.

Sprawdź więcej...

Szkoda w nieruchomości

Pomoc prawna po szkodzie w nieruchomości Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy sp. k. od 2006r. specjalizuje się w reprezentacji klientów w sprawach dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przeciwko zakładom ubezpieczeń. Sprawy szkód w nieruchomościach stanowią znaczący odsetek spraw, które zakończyliśmy z sukcesami na drodze postępowania sądowego. Od kilku…

Praca kancelaria

Praca w Kancelarii Nasza kancelaria już od 17 lat pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach. Klikakrotnie zdobywaliśmy podium  w Rankingach dziennika "Rzeczpospolita". Dołącz do naszego zespołu! Szukasz pracy w kancelarii adwokatów i radców prawnych we Wrocławiu? Sprawdź naszą ofertę.  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie…

Porady Prawnika

Prawnik radzi Szukasz porad prawnych? Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Jesteśmy od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych Nr 1.  2023 - ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria…

Aktualności Kancelarii

Aktualności z Kancelarii Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych jesteśmy NR 1.  w kategorii ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria Adwokatów i…

Ranking Kancelarii Odszkodowania

Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy z Grupy Kapitałowej Votum kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza. Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i…

Kontakt Kancelaria Odszkodowania

Opinie Jesteś dla nas ważny. Kontakt Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy  kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza.  Adres 53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa 56 i …

Oferta

Odszkodowanie czy zadośćuczynienie po wypadku? Osoby poszkodowane oraz ich rodziny często nie wiedzą, jakie mają uprawnienia i jakie roszczenia przysługują im od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Sprawdź jak możemy Ci pomóc. Usługi KancelariiKontakt ;   Postępowanie karne po wypadku Osoba pokrzywdzona oraz ustanowiony przez nią pełnomocnik ma prawo do udziału…

O nas

O nas Eksperci w naszej Kancelarii to głównie adwokaci i radcowie prawni z wieloletnim doświadczeniem w branży. Wiemy jak pomagać poszkodowanym i ich rodzinom. Nasza wąska specjalizacja, doświadczenie zdobyte przez 17 lat reprezentowania pokrzywdzonych i ich rodzin, daje nam przewagę i pozycję lidera na rynku kancelarii świadczących pomoc poszkodowanym w…

Blog firmowy

 Aktualności | News Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut efficitur condimentum mauris. Mauris in consequat mauris. Nagana, grzywna, a nawet areszt – co jeszcze grozi sprawcy hałasu? kwi 12, 2024 | Aktualności | 0 Comments  Skuteczna walka ze źródłami hałasu nie jest prosta, ani szybka, ale jest…

Wyroki

 Nasze Wyroki Nasze doświadczeni poparte wyrokami w reprezentacji klientów w związku z wypadkiem. Sprawy z obrażeniami ciała Sprawy ze skutkiem śmiertelnym Wypadki przy pracy Wypadki w rolnictwie Reprezentacja Klienta w postępowaniu karnym Inne Sprawy z obrażeniem ciała TUiR WARTA wypłaci ponad 1 mln zł za wypadek motocyklisty mar 21, 2024W…