Wrocław, ul. Wyścigowa 56i

tel.: 71 33 93 600

biuro@lebekiwspolnicy.pl

Praca

Radca Prawny / Adwokat

 

 

 

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy sp. k. z siedzibą we Wrocławiu

w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

 

Prawnik z uprawnieniami Radcy Prawnego – Adwokata
2019-03-liniaKairp

Nr ref. /KAiRP/DSB/4/2019
Miejsce pracy: Wrocław

 

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za świadczenie pomocy prawnej w zakresie dochodzenia roszczeń dla konsumentów posiadających kredyty hipoteczne waloryzowane do waluty obcej, tj. franka szwajcarskiego. Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za prowadzenie spraw na etapie przedsądowym oraz sądowym, za analizę dokumentacji bankowej, przygotowanie pism przedprocesowych oraz procesowych a także reprezentowanie Klientów w sądzie.
Do zadań należeć będzie również profesjonalny kontakt z Klientami i współpracownikami.

 

 

2019-03-linia2Kairp

 

 

Oferujemy:

 • pracę w kancelarii uplasowanej na 5. miejscu w skali ogólnopolskiej pod względem liczby zatrudnionych prawników według rankingu „Rzeczpospolitej” z dn. 20.04.2017,
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji w podmiocie należącym do grupy kapitałowej spółki notowanej na GPW,
 • przyjazną atmosferę pracy w ambitnym zespole,
 • miejsce pracy zlokalizowane w budynku dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

 

2019-03-linia2Kairp

 

 

Wymagania:

 • wpis na listę radców prawnych lub adwokatów,
 • umiejętność samodzielnego sporządzania pism procesowych,
 • bardzo dobra znajomość MS Office,
 • umiejętność ustalania priorytetów i pracy pod presją czasu,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • prawo jazdy kat. B będzie dodatkowym atutem.
 • mile widziane doświadczenie w pracy w kancelarii lub w instytucji bankowej,
 • doświadczenie zawodowe w dochodzeniu roszczeń od podmiotów rynku finansowego będzie dodatkowym atutem,

2019-03-liniaKairp

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego,

wraz z oświadczeniami i zgodami zamieszczonymi poniżej, w formie elektronicznej na adres: hr@lebekiwspolnicy.pl

W temacie prosimy o wpisanie Nr ref. /KAiRP/DSB/4/2019.

 

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 

 

Klauzula informacyjna i zgody

 

 

 

2019-03_Aplikuje KAiRP-top

 

 

2019-03_stopka-KAiRP-top

Oświadczenia i Klauzula informacyjna

 

 

 

Prosimy o umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych następujących oświadczeń i zgód

 

 

 

  1. 1. Oświadczam, iż zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej, która stanowi integralną treść ogłoszenia o pracę / współpracę.

 

  1. 2. W przypadku podania w dokumentach rekrutacyjnych danych szczególnej kategorii (danych dotyczących pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej) prosimy o wyrażenie zgody na ich przetwarzanie poprzez umieszczenie następującej zgody:Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych szczególnej kategorii zawartych w dokumentach rekrutacyjnych przez administratora danych tj. Kancelarię Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy sp.k. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław, KRS: 0000262469, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

 

  1. 3. Jeżeli w treści dokumentów rekrutacyjnych znajduje się zdjęcie, prosimy o następującą zgodę:Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 8880 z późn. zm.) zezwalam na nieodpłatne przechowywanie mojego wizerunku w postaci zdjęcia zamieszczonego w CV.

 

4. W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Kancelarię Adwokatów i Radców Prawnych A.Łebek i wspólnicy sp. k.  prosimy o umieszczenie następującej zgody:

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji przez Kancelarię Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy sp.k. przez okres 1 roku od zakończenia aktualnej rekrutacji (do dnia 30-04-2019 r.).

Przypominamy, że w przypadku braku umieszczenia ww. zgód i oświadczeń, przesłane dokumenty zostaną usunięte.

 

 

 

 

2019-03-KAiRP-Klauzula-Info

 

 

 

  1. 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy sp.k. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław, KRS: 0000262469

 

  1. 2. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych.

 

  1. 3. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, na podstawie Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. C RODO), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej poprzez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na zawarciu tych danych w dokumentach rekrutacyjnych i ich przesłaniu do administratora (art. 6 ust. 1 lit. w zw. z art. 4 pkt 11 RODO), do momentu przyjęcia lub odrzucenia oferty pracy/współpracy przez wybranego kandydata, a następnie przez 6 miesięcy w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
   Jeżeli kandydat wyraził odrębną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji przez zamieszczenie odpowiedniej zgody, dane te będą przetwarzane przez okres 1 roku od zakończenia rekrutacji.

 

  1. 4. Podane przez Państwa dane osobowe zostaną udostępnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora w celu świadczenia usług np. usługi teleinformatyczne, a także podmiotom świadczącym usługi rekrutacyjne za pośrednictwem portali internetowych.

 

  1. 5. Posiadają Państwo prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; do usunięcia danych osobowych (w zakresie, w jakim wyrazili Państwo zgodę na ich przetwarzanie); do sprzeciwu oraz do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

 

  1. 6. W każdym przypadku osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się bezpośrednio z Inspektorem Danych Osobowych administratora:- listownie: Inspektor Ochrony Danych Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy sp.k., ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław,- przez elektroniczną skrzynkę: iod@lebekiwspolnicy.pl

 

 1. 7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

 

 

2019-03-linia3Kairp