Przyczyn wypadków jest kilka, do najczęstszych z nich należą między innymi nadmierna prędkość, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu czy nieprawidłowe wykonywanie manewru wyprzedzania. Poszkodowani na skutek takich zdarzeń to kierowcy, pasażerowie samochodów, ale również piesi czy rowerzyści. Jakie świadczenia może otrzymać osoba poszkodowana w wypadku? Jakie działania można podjąć jeżeli odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela wydaje się być znacząco zaniżone?

 

W jakich okolicznościach doszło do wypadku?

 

Do wypadku, w którym została poszkodowana obywatelka Ukrainy doszło w grudniu 2015 roku. Kobieta była pasażerką pojazdu, w który na skutek nieprawidłowego manewru wyprzedzenia uderzył inny samochód. Poszkodowana doznała rozległych obrażeń ciała i została natychmiastowo przetransportowana do szpitala celem udzielenia pomocy medycznej. Urazy okazały się być na tyle dotkliwe, że kobieta do dzisiaj zmaga się z następstwami wypadku.

Wsparcie dla poszkodowanej kobiety

 

Początkowo kobieta powierzyła prowadzenie sprawy odszkodowawczej dwóm innym pełnomocnikom, którym udało się uzyskać dla niej łącznie 10.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia. Dopiero w 2018 roku, a więc trzy lata od zdarzenia sprawa trafiła do obsługi przez Kancelarię Adwokatów i Radców Prawnych A.Łebek i Wspólnicy s.k.

 

W pierwszej kolejności przeprowadzono analizę akt sprawy likwidacyjnej. Na jej podstawie oraz dzięki uzupełnieniu dokumentacji medycznej zostało wystosowane pismo odwoławcze do ubezpieczyciela. Ten w odpowiedzi dopłacił poszkodowanej blisko 19.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia oraz zwrócił ponad 7.500,00 zł kosztów jakie kobieta poniosła w związku z koniecznością skorzystania ze specjalistycznego leczenia.

 

Jednak stanowisko ubezpieczyciela w dalszym ciągu było krzywdzące dla kobiety. Zwłaszcza uwzględniając uszczerbek na zdrowiu ustalony na poziomie 36%. Ponadto kobieta zgłaszała nowe problemy zdrowotne, które zdaniem pełnomocnika pozostawały w związku z wypadkiem komunikacyjnym. Kolejne odwołanie poskutkowało dopłatą w wysokości ponad 31.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia. Finalnie żeby zweryfikować stan zdrowia poszkodowanej oraz oszacować pełną należną jej kwotę zadośćuczynienia koniecznym okazało się przeprowadzenie naocznej komisji lekarskiej w Polsce z udziałem neurologa oraz ortopedy. Poszkodowana zgodziła się stawić na komisji w Polsce, choć na stałe mieszka poza granicami kraju.

 

Wynik komisji lekarskiej oraz negocjacje z ubezpieczycielem przeprowadzone przez ekspertów Kancelarii pozwoliły osiągnąć rezultat satysfakcjonujący dla poszkodowanej. W trakcie rozmów negocjacyjnych została zawarta ugodę na łączną kwotę ponad 200.000,00 zł. Sprawa poszkodowanej obywatelki Ukrainy pokazuje jak ważnym jest powierzenie sprawy profesjonalnemu pełnomocnikowi oraz współpraca z nim w toku postępowania likwidacyjnego. Dzięki doświadczeniu oraz zaangażowaniu ekspertów możliwym było osiągnięcia dwudziestokrotnie wyższego świadczenia.