W momencie, gdy dochodzi do śmiertelnego wypadku rodzi się dyskusja dotycząca bezpieczeństwa na polskich drogach. Według statystyk dotyczących wypadków i kolizji na polskich drogach w ubiegłym roku doszło do ponad 30 tys. wypadków drogowych i aż 455,5 tys. kolizji. Co więcej blisko 2,7 tys. z nich to wypadki drogowe ze skutkiem śmiertelnym. Oznacza to, że w co jedenastym wypadku zginął co najmniej jeden człowiek. Czy jego bliscy muszą czekać, aż postępowanie sądowe dobiegnie końca? Jakie świadczenia mogą otrzymać?

Wypadek

Tragiczny wypadek, w którym zginęła niemal cała rodzina miał miejsce dwa lata temu. W ciągu zaledwie kilku chwil życie stracili: rodzice, syn oraz nienarodzone dziecko, wypadek przeżyła tylko 10-letnia córka. Ich najbliżsi musieli zmierzyć się nie tylko z żałobą, ale również postępowaniem karnym trwającym niemal 2 lata. W tym czasie mogli jednak nieustannie liczyć na wsparcie Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A.Łebek i Wspólnicy s.k.

Postępowanie karne

Eksperci Kancelarii otoczyli poszkodowanych kompleksową opieką prawną, sytuacja rodziny wymagała niestandardowego podejścia oraz pełnego zaangażowania i profesjonalizmu. Departament Karny Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy reprezentował rodzinę poszkodowanych w toku postępowania karnego przed Sądem I i II instancji.

Działania podjęte przez pełnomocnika rodziny doprowadziły do skazania przed sądem I instancji na karę 5 lat bezwzględnego pozbawienia wolności. Biorąc pod uwagę aktualną linię orzecznictwa w karaniu sprawców przestępstw drogowych jest to kara surowa. Z punktu widzenia poszkodowanych istotnym było przede wszystkim to, że ustalenia poczynione w trakcie postępowania pozwoliły na potwierdzenie, że zmarli w żaden sposób nie przyczynili się do wypadku.

Obrona oskarżonego kierowcy mimo to wniosła apelację domagając się uniewinnienia kierowcy. Rozprawa apelacyjna odbyła się w czerwcu tego roku. Pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych czyli najbliższych tragicznie zmarłej rodziny wraz z prokuratorem wykazali bezzasadność apelacji dzięki czemu została ona oddalona.

Sąd Apelacyjny oddalił apelację powołując się przy tym na stanowisko pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych, który przedstawił szereg argumentów potwierdzających winę kierowcy. Pomimo wielkiej tragedii rodzina pokrzywdzonych wyraziła wdzięczność za skuteczne reprezentowanie ich interesów w procesie karnym.

Przypadek dziewczynki, która straciła rodziców i rodzeństwo w tragicznym wypadku potwierdza, że warto powierzyć swoją sprawę ekspertom, którzy będą dużym wsparciem na każdym etapie postępowania. Wyrok kończący postępowania karne otwiera drogę do otrzymania zadośćuczynienia i odszkodowania po wypadku, które pozwolą zabezpieczyć jej przyszłość. Pomoc specjalistów w tym zakresie może okazać się niezwykle istotna – wiele osób, które straciły bliskich w wypadku nie wie, że należy im się odszkodowanie za wypadek śmiertelny.