W maju 2009r. miał miejsce wypadek drogowy, w którym kierująca samochodem osobowym marki Volvo zjechała na przeciwny pas ruchu, doprowadzając do zderzenia z jadącym z przeciwnego kierunku samochodem osobowym marki Polonez, kierowanym przez naszego Klienta.

Na skutek zdarzenia u 56- letniego mężczyzny, kierowcy Poloneza, doszło do urazu wielonarządowego w postaci obrażeń głowy, szyi, klatki piersiowej, stłuczenia płuc. Wskutek doznanych obrażeń u poszkodowanego stwierdzono obustronną odmę płucnową, obrzęk mózgu oraz zatrzymanie krążenia, trwające ok. 10 minut, co z kolei skutkowało niedotlenieniem mózgu.

 

Poszkodowany wskutek doznanych obrażeń stał się osobą całkowicie niezdolną do samodzielnej egzystencji, leżącą, bez kontaktu z otoczeniem, wymagającym całodobowej opieki oraz zapewnienia mu odpowiedniego leczenia oraz rehabilitacji.

Po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaciło naszemu Klientowi zadośćuczynienie w kwocie 150.000,00 zł, zwrot kosztów opieki w kwocie 9.261,00 zł, zwrot kosztów leczenia w kwocie 4.058,93 zł oraz przyznało comiesięczną rentę w kwocie 2.860,00 zł.

 

Wobec stanowiska Towarzystwa Ubezpieczeń Kancelaria Adwokatów i Radców Prawych A. Łebek i Wspólnicy sp. k. złożyła pozew o zapłatę świadczeń na rzecz Klienta. Powództwo w niniejszej sprawie było modyfikowane w zakresie roszczenia o rentę i odszkodowanie.

Ostatecznie żądaliśmy zapłaty 500.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia, 16.430,00 zł tytułem zwrotu kosztów leczenia rehabilitacyjnego w PCRF Votum, 180.191,66  zł, tytułem zwrotu kosztów leczenia, rehabilitacji, lepszego odżywiania i opieki oraz comiesięcznej renty w wysokości 8.400,00 zł.

 

Sąd I instancji uwzględnił nasze powództwo w dużej części, zasądzając na rzecz poszkodowanego kwotę 500.000 zł tytułem zadośćuczynienia, 107.672,47 zł tytułem odszkodowania, skapitalizowaną rentę w kwocie 36.404,38 zł oraz comiesięczną rentę w wysokości  4.776,02 zł.

 

Łącznie wraz ze świadczeniem wypłaconym przez Towarzystwo Ubezpieczeń podczas postępowania likwidacyjnego i ustawowymi odsetkami od wyżej wskazanych kwot, nasz Klient uzyskał kwotę  1.082 159,78 zł oraz rentę w wysokości 4.776,02  zł miesięcznie.

 

Wyrok jest prawomocny.

 

Sprawa prowadzona w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy sp. k. przez radcę prawnego Annę Sypniewską pod kierownictwem radcy prawnego Moniki Kasprzyk.