Według danych Światowej Organizacji Zdrowia na świecie codziennie ginie w wypadkach drogowych około 4 tys. osób, a setki tysięcy zostaje rannych. Na polskich drogach dziennie średnio ginie aż 11 osób, a ponad 100 zostaje rannych. Wielu spośród poszkodowanych to osoby doznające wielonarządowych, ciężkich obrażeń, których skutki będą odczuwane do końca życia. W tego typu sprawach świadczenia przyznane od ubezpieczyciela sprawcy wypadku powinny być szczególnie wysokie, adekwatne do doznanej krzywdy. Tak było w przypadku Pani Elizy, która doznała bardzo ciężkich uszkodzeń ciała, przez co utraciła zdolność do samodzielnej egzystencji.

Jak doszło do wypadku?

Do zdarzenia doszło w lipcu 2015 roku, gdy kierujący samochodem osobowym Mercedes przejeżdżając na czerwonym świetle uderzył w bok prawidłowo jadącego pojazdu Ford, kierowanego przez Panią Elizę. Na skutek wypadku poszkodowana doznała poważnych, wielonarządowych obrażeń ciała w postaci m.in. licznych urazów czaszki i mózgu, kręgosłupa, płuc oraz niedowładu lewostronnego i pourazowego zespołu psychoorganicznego. Życie poszkodowanej było zagrożone.

Konsekwencje zdarzenia

Bezpośrednio po wypadku stan poszkodowanej był bardzo ciężki. Tylko dzięki niezwłocznie wdrożonemu leczeniu, a następnie intensywnej rehabilitacji, zagrożenie minęło i udało się ustabilizować stan zdrowia poszkodowanej. Obecnie Pani Eliza jest osobą całkowicie niezdolną do samodzielnej egzystencji i trwale niepełnosprawną. Biegli lekarze orzekli u poszkodowanej 100% uszczerbku na zdrowiu. Poszkodowana wymaga stałej opieki, regularnej rehabilitacji, specjalnego żywienia i transportu.

Pomoc ekspertów z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy

Kobieta oraz jej opiekun zdecydowali się zaufać ekspertom z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy, którzy niezwłocznie skierowali do sądu pozew przeciwko Ubezpieczycielowi. Pozwany argumentował, że kwota odszkodowania dotychczas przez niego wypłacona, w pełni pokrywa potrzeby poszkodowanej. Pełnomocnik poszkodowanej udowodnił jednak, że konsekwencje wypadku są znacznie bardziej dolegliwe dla kobiety niż uważa Ubezpieczyciel. Ekspert z Kancelarii trafnie wskazał na ogromną krzywdę kobiety, ale także wysokie koszty leczenia, rehabilitacji, opieki osób trzecich nad poszkodowaną, specjalnego żywienia i transportu. Nie pominął również faktu, że poszkodowanej należy się renta.

Wynik procesu

Sąd przyznał rację pełnomocnikowi poszkodowanej. Na skutek wypadku, życie kobiety zmieniło się o 180 stopni. Sąd przyznał kobiecie kwotę 650 000,00 zł tytułem zadośćuczynienia,co uwzględniając kwotę wcześniej wypłaconą przez Ubezpieczyciela, daje łącznie sumę 800 000,00 zł zadośćuczynienia Ponadto, kobieta otrzymała kwotę ponad 55 000,00 zł tytułem skapitalizowanej renty wyrównawczej, zwrot poniesionych kosztów rehabilitacji w wysokości 146 890,00 zł, zwrot kosztów leczenia w kwocie 11 787,59 zł. Sąd przyznał na rzecz poszkodowanej także comiesięczną rentę wyrównawczą w wysokości 547,59 zł oraz rentę z tytułu zwiększonych potrzeb w kwocie 6790,00 zł. Łączna suma świadczeń uzyskanych na etapie likwidacji szkody oraz przyznanych wyrokiem wraz z odsetkami wynosi ponad 1 mln złotych. Do tego dochodzi stała, comiesięczna renta w wysokości 7 337,59 zł. Dzięki trafnej argumentacji pełnomocnika poszkodowanej, sąd ustalił także, że pozwany Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za skutki zdarzenia, jakie mogą wystąpić w przyszłości.

Opisana sytuacja pokazuje, że warto zdecydować się na powierzenie swojej sprawy profesjonalistom. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, eksperci z Kancelarii uzyskali dla poszkodowanej środki, które pozwolą zaspokoić potrzeby kobiety na całe życie.

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 14 grudnia 2020 roku, sygn. akt II C 818/16. Wyrok jest nieprawomocny.