Przed przejściem dla pieszych na chodniku uległa wypadkowi piesza potrącona na chodniku przez nietrzeźwego kierującego. Kobieta doznała licznych obrażeń przede wszystkim w obrębie kończyn dolnych.

 

Ubezpieczyciel pojazdu sprawcy wypadku wypłacił dobrowolnie na rzecz poszkodowanej kwotę 85.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia. Jednak Sąd uznał wypłaconą sumę za rażąco zaniżoną, wskazując, że odpowiednie zadośćuczynienie powinno być ustalone na poziomie niemal dwukrotnie wyższym i powinno wynosić 150.000,00 zł.

 

W odpowiedzi ubezpieczyciel stwierdził, że zasądzona kwota jest zawyżona, argumentując przy tym, że poszkodowana doznała 25% uszczerbku na zdrowiu. Jednak Sąd Okręgowy rozpatrujący apelację podkreślił, że stwierdzony trwały uszczerbek na zdrowiu stanowi jedynie pomocnicze kryterium ustalania zadośćuczynienia, a decydujące są nieodwracalne konsekwencje wypadku. Dla poszkodowanej, będącej osobą starszą, doznane urazy wiązały się ze znacznym pogorszeniem standardu życia.

 

Sąd podkreślił także, że kwota zasądzonej nawiązki w postępowaniu karnym nie powinna pomniejszać należnego powódce zadośćuczynienia. Obok zasądzonej kwoty pozwany został obciążony również odsetkami i kosztami procesu, które łącznie wyniosły niemal 30.000,00 zł.