W dniu 10  listopada  2011 r. na drodze 773 w miejscowości Kotomierz miał miejsce wypadek drogowy, w którym kierujący samochodem  osobowym marki VW Golf , na łuku drogi  zjechał do prawej krawędzi jezdni, uderzając w krawężnik, po czym przemieścił się na lewą stronę  drogi, uderzając czołowo w jadącą  z przeciwnego kierunku  koparko-ładowarkę, w wyniku czego  obrażeń ciała doznał  pasażer samochodu.

Na skutek zdarzenia u 13- letniego chłopca,  pasażera samochodu  VW Golf,  doszło  do urazu wielonarządowego w postaci  urazu czaszkowo-mózgowego tj. stłuczenia pnia mózgu, zespołu opuszkowego, niedowładu prawostronnego, obustronnego porażenia n.VI, stłuczenia płuca prawego w części środkowej i górnej oraz lewego w części dolnej, powikłanego zapaleniem płuc oraz posocznicą.  Po wypadku powód był niewydolny oddechowo.

Poszkodowany w dacie wypadku był zdrowym 13 – letnim chłopcem, który uczył się w szkole, natomiast obrażenia doznane w wyniku wypadku spowodowały, iż musiał od początku podjąć  proces uczenia, gdyż po wypadku nie  potrafił pisać i czytać. Poszkodowany uczył się ponownie wszystkiego od podstaw.

 

Aktualnie dzięki intensywnemu leczeniu i rehabilitacji powód w dużej części odzyskał sprawność, na tyle, iż kontynuuje naukę w szkole, jakkolwiek skutki odniesionych w wypadku obrażeń powodują, iż powód m.in. nie będzie mógł pracować w zawodzie mechanika samochodowego, pomimo tego, iż kształci się w tym kierunku. Poszkodowany będzie musiał zmienić swoje plany życiowe i dostosować je  do swoich ograniczeń zdrowotnych. Wypadek wpłynął zatem negatywnie na całe życie młodego człowieka.

 

Po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaciło naszemu Klientowi zadośćuczynienie w kwocie 120.000,00 zł.

Wobec stanowiska Zakładu Ubezpieczeń,  Kancelaria Adwokatów i Radców Prawych A. Łebek i Wspólnicy sp. k. złożyła pozew o zapłatę świadczeń na rzecz Klienta. Powództwo w niniejszej sprawie było modyfikowane w zakresie roszczenia  o odszkodowanie.

Ostatecznie żądaliśmy zapłaty 300.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia,  1.505,21 zł   tytułem zwrotu kosztów leczenia  i rehabilitacji, 6.886,99 zł tytułem zwrotu kosztów dojazdów do placówek medycznych  oraz 43.192,00 zł tytułem zwrotu kosztów opieki sprawowanej przez osoby trzecie.

Sąd I instancji uwzględnił nasze powództwo w dużej części, zasądzając na rzecz poszkodowanego kwotę 200.000,00  zł tytułem zadośćuczynienia oraz kwotę  51.584,20  zł tytułem odszkodowania.

 

Łącznie zatem wraz ze świadczeniem wypłaconym przez Towarzystwo Ubezpieczeń podczas postępowania likwidacyjnego i ustawowymi odsetkami od wyżej wskazanych kwot, nasz Klient uzyskał kwotę  457.306,84 zł.

 

Wyrok jest prawomocny.

 

Sprawa prowadzona w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy sp. k. przez radcę prawnego Annę Sypniewską pod kierownictwem radcy prawnego Moniki Kasprzyk.