Odszkodowanie za spalony budynek, do którego doszło na skutek samozapłonu pojazdu – szerokie pojęcie ruchu pojazdu

utworzone przez | paź 10, 2017 | Inne

Pojazd marki VW Golf został zaparkowany obok budynku będącego w trakcie przebudowy i rozbudowy na cześć mieszkalną. Po około 10 minutach od opuszczenia przez kierowcę ww. pojazdu, na skutek zwarcia instalacji elektrycznej uległ on samozapłonowi. Z płonącego pojazdu ogień przeniósł się na budynek mieszkalny, w następstwie czego doszło do jego częściowego spalenia.

 

Mimo zgłoszenia powstałej szkody Towarzystwo Ubezpieczeń odmówiło wypłaty odszkodowania podnosząc, że zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK odszkodowanie z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje tylko jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem są obowiązania do odszkodowania za wyrządzoną szkodę powstałą w związku z ruchem tego pojazdu, zaś w przedmiotowej sprawie pojazd w chwili zdarzenia został zaparkowany po osiągnięciu miejsca przeznaczenia, tym samym nie znajdował się w ruchu, w związku z czym zastosowanie powinien znaleźć art. 415 k.c. (odpowiedzialność na zasadzie winy). Jednocześnie wskazano, że brak jest podstaw do przyjęcia, aby posiadacze pojazdu ponieśli winę za jego pożar, a w konsekwencji za uszkodzenie budynku.

 

 

W dniu 13 kwietnia 2017 r. do Sądu został złożony pozew o zapłatę w którym wskazano, że wbrew twierdzeniom pozwanego, w przedmiotowej sprawie odpowiedzialność pozwanego kształtuje się na zasadzie ryzyka czyli na podstawie art. 436 k.c., albowiem za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu uważa się także szkodę powstałą podczas zatrzymania, postoju i garażowania pojazdu.

 

 

Wyrokiem z dnia 20 lipca 2017 r. Sąd I instancji w całości uwzględnił powództwo. Jednocześnie Sąd w uzasadnieniu orzeczenia podzielił stanowisko wyrażone przez pełnomocnika powoda i wskazał, że w niniejszej sprawie powstała szkoda pozostaje w związku z ruchem pojazdu, który to ruch w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej nie może być traktowany czysto mechanicznie, jako synonim samego poruszania się. Tym samym odpowiedzialność pozwanego opiera się na zasadzie ryzyka.

 

 

Od powyższego wyroku apelację wniosła strona pozwana. Obecnie oczekujemy na rozstrzygnięcie Sądu II instancji.

 

 

Sprawa prowadzona w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy sp. k. przez radcę prawnego Kamilę Piotrowską pod kierownictwem radcy prawnego Agnieszki Antończak.

Sprawdź więcej...

Szkoda w nieruchomości

Pomoc prawna po szkodzie w nieruchomości Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy sp. k. od 2006r. specjalizuje się w reprezentacji klientów w sprawach dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przeciwko zakładom ubezpieczeń. Sprawy szkód w nieruchomościach stanowią znaczący odsetek spraw, które zakończyliśmy z sukcesami na drodze postępowania sądowego. Od kilku…

Praca kancelaria

Praca w Kancelarii Nasza kancelaria już od 17 lat pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach. Klikakrotnie zdobywaliśmy podium  w Rankingach dziennika "Rzeczpospolita". Dołącz do naszego zespołu! Szukasz pracy w kancelarii adwokatów i radców prawnych we Wrocławiu? Sprawdź naszą ofertę.  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie…

Porady Prawnika

Prawnik radzi Szukasz porad prawnych? Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Jesteśmy od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych Nr 1.  2023 - ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria…

Aktualności Kancelarii

Aktualności z Kancelarii Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych jesteśmy NR 1.  w kategorii ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria Adwokatów i…

Ranking Kancelarii Odszkodowania

Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy z Grupy Kapitałowej Votum kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza. Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i…

Kontakt Kancelaria Odszkodowania

Opinie Jesteś dla nas ważny. Kontakt Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy  kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza.  Adres 53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa 56 i …

Oferta

Odszkodowanie czy zadośćuczynienie po wypadku? Osoby poszkodowane oraz ich rodziny często nie wiedzą, jakie mają uprawnienia i jakie roszczenia przysługują im od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Sprawdź jak możemy Ci pomóc. Usługi KancelariiKontakt ;   Postępowanie karne po wypadku Osoba pokrzywdzona oraz ustanowiony przez nią pełnomocnik ma prawo do udziału…

O nas

O nas Eksperci w naszej Kancelarii to głównie adwokaci i radcowie prawni z wieloletnim doświadczeniem w branży. Wiemy jak pomagać poszkodowanym i ich rodzinom. Nasza wąska specjalizacja, doświadczenie zdobyte przez 17 lat reprezentowania pokrzywdzonych i ich rodzin, daje nam przewagę i pozycję lidera na rynku kancelarii świadczących pomoc poszkodowanym w…

Blog firmowy

 Aktualności | News Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut efficitur condimentum mauris. Mauris in consequat mauris. Nagana, grzywna, a nawet areszt – co jeszcze grozi sprawcy hałasu? kwi 12, 2024 | Aktualności | 0 Comments  Skuteczna walka ze źródłami hałasu nie jest prosta, ani szybka, ale jest…

Wyroki

 Nasze Wyroki Nasze doświadczeni poparte wyrokami w reprezentacji klientów w związku z wypadkiem. Sprawy z obrażeniami ciała Sprawy ze skutkiem śmiertelnym Wypadki przy pracy Wypadki w rolnictwie Reprezentacja Klienta w postępowaniu karnym Inne Sprawy z obrażeniem ciała TUiR WARTA wypłaci ponad 1 mln zł za wypadek motocyklisty mar 21, 2024W…