Odszkodowanie jest najczęściej kojarzone z rekompensatą szkody doznanej na skutek wypadku komunikacyjnego czy wypadku w pracy. Tymczasem owo świadczenie należy się poszkodowanemu również wtedy, gdy zniszczone zostały należące do niego nieruchomości. Muszą być one jednak ubezpieczone. Mogą to być zarówno budynki mieszkalne, jak i gospodarcze. Czy poszkodowany rolnik może otrzymać odszkodowanie po pożarze w gospodarstwie rolnym za budynki gospodarcze, które stracił?

Okoliczności wypadku

W październiku 2015 r. doszło do pożaru budynków w gospodarstwie rolnym. Spaliła się wówczas zarówno stodoła, jak i obora, które były połączone. Policja prowadząca dochodzenie zawnioskowała o powołanie biegłego z zakresu pożarnictwa, w którego ocenie najbardziej prawdopodobną przyczyną powstania pożaru była awaria instalacji elektrycznej wewnątrz budynku stodoły. Ponadto w swojej opinii biegły wskazał, iż rolnik nie przedstawił dokumentów potwierdzających dokonanie pomiarów instalacji elektrycznej, które powinny być obowiązkowo przeprowadzane co 5 lat.

Zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela

Ubezpieczyciel, do którego została zgłoszona szkoda zlecił wykonanie własnej wyceny. Szkoda została oszacowana na kwotę ponad 85 000,00 zł. Zakład Ubezpieczeń odmówił przyjęcia odpowiedzialności za skutki zdarzenia i wypłaty odszkodowania argumentując przy tym, że właściciel gospodarstwa nie dopełnił obowiązku przeprowadzenia okresowej kontroli raz na 5 lat, polegającej między innymi na badaniu instalacji elektrycznej, co było rażącym niedbalstwem i doprowadziło do pożaru.

W 2008 r. zrealizowano rozbudowę budynku gospodarczego, w ramach której między innymi wymieniono instalacje elektryczną w budynkach stodoły i obory. Zdecydowano o wniesieniu odwołania od decyzji ubezpieczyciela, jednak mimo to ten odmówił wypłaty odszkodowania.

Postępowanie sądowe

Ze względu na stanowisko ubezpieczyciela pełnomocnik poszkodowanego z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy s.k. wniósł do sądu pozew o zapłatę odszkodowania w wysokości ponad 85 000,00 zł. W toku postępowania przed sądem przesłuchano 3 świadków, a także właściciel gospodarstwa. Wydane zostały również dwie opinie sporządzone przez biegłych sądowych z zakresu budownictwa oraz pożarnictwa.

Ostatecznie Sąd uwzględnił powództwo w całości, zasądzając na rzecz poszkodowanego odszkodowanie w kwocie ponad 80 000,000 zł wraz z odsetkami, a także kosztami procesu.

Dzięki działaniom podjętych przez ekspertów z Kancelarii pomimo początkowej odmowy wypłaty odszkodowania należnego poszkodowanemu podjęto kroki zmierzające do wypłaty pełnej kwoty należnego mu świadczenia. Konieczne okazało się złożenie odwołania od decyzji ubezpieczyciela oraz skierowanie sprawy do sądu. Jednak w wielu przypadkach jest to jedyny skuteczny sposób na uzyskanie pełnej wypłaty odszkodowania.