Sprawa dotyczy wypadku przy pracy, w wyniku którego nasz klient doznał bardzo poważnych obrażeń ciała. Choć na początku prowadzonego przez Kancelarię A.Łebek i Wspólnicy z Wrocławia postępowania, szanse na uzyskanie świadczeń odszkodowawczych wydawały się małe, to w konsekwencji sprawa zakończyła się sukcesem naszego klienta.

Wypadek w pracy – okoliczności zdarzenia

Wypadek w pracy miał miejsce w 2011 roku. Do zdarzenia doszło, kiedy Pan Artur znajdował się na podnośniku. Niestety na skutek utraty stabilizacji maszyny pracownik spadł z wysokości kilkunastu metrów. Konsekwencje wypadku były tragiczne dla naszego Klienta. Poszkodowany na skutek wypadku przy pracy doznał licznych obrażeń ciała o bardzo złożonym i skomplikowanym charakterze.

#Odszkodowanie od pracodawcy

 

Wypadek w pracy

Biegli z zakresu ortopedii i neurochirurgii określili uszczerbki na zdrowiu odpowiednio w wysokościach 80% trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz 85% trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Negocjacje z ubezpieczycielemSTU Ergo Hestia odmówiła wypłaty odszkodowania

W dniu wypadku odpowiedzialność cywilna pracodawcy naszego klienta była objęta ochroną ubezpieczeniową Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia. Pan Artur wezwał ubezpieczyciela do zapłaty odszkodowania w wysokości 189.440,00 zł. We wrześniu 2012 roku Ergo Hestia odmówiła wypłaty odszkodowania wskazując na brak swojej właściwości w sprawie. Zdaniem zakładu ubezpieczeń, wypadek któremu uległ Pan Artur był poza zakresem udzielonej ochrony ubezpieczeniowej .

W dniu wypadku odpowiedzialność cywilna pracodawcy naszego klienta była objęta ochroną ubezpieczeniową Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia. Pan Artur wezwał ubezpieczyciela do zapłaty odszkodowania w wysokości 189.440,00 zł. We wrześniu 2012 roku Ergo Hestia odmówiła wypłaty odszkodowania wskazując na brak swojej właściwości w sprawie. Zdaniem zakładu ubezpieczeń, wypadek któremu uległ Pan Artur był poza zakresem udzielonej ochrony ubezpieczeniowej .

A.Łebek i Wspólnicy Sp.KPozew przeciwko pracodawcy

W dniu wypadku odpowiedzialność cywilna pracodawcy naszego klienta była objęta ochroną ubezpieczeniową Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia. Pan Artur wezwał ubezpieczyciela do zapłaty odszkodowania w wysokości 189.440,00 zł. We wrześniu 2012 roku Ergo Hestia odmówiła wypłaty odszkodowania wskazując na brak swojej właściwości w sprawie. Zdaniem zakładu ubezpieczeń, wypadek któremu uległ Pan Artur był poza zakresem udzielonej ochrony ubezpieczeniowej.

 

  • Pozew przeciwko pracodawcy
  • Ergo Hestia odmówiła wypłaty odszkodowania

Wygrana A.Łebek i Wspólnicy Sp.KOdszkodowanie za wypadek przy pracy

Sąd Okręgowy w Warszawie orzekając w sprawie, wyrokiem z dnia 12.05.2021 r. niemalże w całości uwzględnił roszczenia Pana Artura, zasądzając na jego rzecz kwotę:

  • 314.809,32 zł – zadośćuczynienie,
  • 808,52 zł –  zwrot kosztów leczenia,
  • 4.829,41 zł – zwrot kosztów dojazdów do placówek medycznych,
  • 22.489,01 zł – z tytułu utraconych zarobków.

Sąd Okręgowy w Warszawie zgodnie z wnioskiem poszkodowanego na skutek wypadku w pracy ustalił odpowiedzialność pracodawcy za skutki wypadku na przyszłość.

Uzasadnienie Sądu – wypadek w pracy

W uzasadnieniu wyroku Sąd Okręgowy oparł się na ustaleniach dokonanych przez II Wydział Karny Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim, na mocy którego pracodawca został uznany za winnego niedopełnienia ciążącego na nim obowiązku w postaci zapewnienia odpowiednich warunków pracy tj. bezpieczeństwa i higieny pracy czego skutkiem był wypadek.

Od wyroku Sądu Okręgowego zarówno powód jak i pozwany wnieśli apelację. W wyniku przeprowadzonego postępowania apelacyjnego apelacja pracodawcy została odrzucona, natomiast żądania powoda uwzględniono jedynie w części.

Pracodawca ogłosił upadłośćKto wypłaci odszkodowanie?

Pracodawca poszkodowanego ogłosił upadłość, uzyskanie od niego zasądzonych przez Sąd Okręgowy kwot okazało się być niemożliwe. Prawnik z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Łebek i Wspólnicy wystosował więc przedmiotowe żądanie do ubezpieczyciela pozwanego STU Ergo Hestia, który sierpniu 2022 r. wypłacił w całości zasądzone świadczenia.

Choć droga Pana Artura do uzyskania należnego odszkodowana była długa i zawiła, to dzięki konsekwencji i uporowi ekspertów z Kancelarii Łebek i Wspólnicy z Wrocławia udało się osiągnąć zamierzony rezultat. Niniejszy stan faktyczny jest idealnym przykładem na to, że z pomocą specjalistów osoby poszkodowane w wypadkach mogą zdziałać znacznie więcej niż działając samodzielnie.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych XXI P 139/13

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych III Apa 53/21

Wyrok Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim Wydział II Karny II K 896/12

Szymon Wąsek

Szymon Wąsek

Radca Prawny

Sprawa prowadzona w Kancelarii przez r.pr. Szymona Wąska w zespole pod kierownictwem r.pr. Agnieszki Antończak-Bernadowskiej.