Odszkodowanie dla kierowcy ciężarówki za szkodę jakiej doznał rozładowując samodzielnie pojazd.

utworzone przez | cze 12, 2017 | Sprawy z obrażeniami ciała, Wypadki przy pracy

Sąd uznał argumenty pełnomocnika, że zadośćuczynienie należy się również z OC pojazdu, którego kierowca doznał obrażeń ciała, samodzielnie wykonując jego  rozładunek.

W październiku 2013 r. we francuskiej miejscowości doszło do wypadku z udziałem Klienta kancelarii, który był zatrudniony na stanowisku kierowcy i przewoził samochodem ciężarowym ładunek z Polski. Właścicielem pojazdu był pracodawca Klienta. Klient po przybyciu na miejsce przystąpił do rozładunku towaru, co polegało na jego przesuwaniu do boku naczepy za pomocą wózka ręcznego. Stamtąd palety były odbierane przez kierowcę wózka widłowego. Po załadowaniu jednej ze skrzyń, Poszkodowany zorientował się, że obciążony wózek przesuwa się w jego kierunku, jak również, że nie zdoła go utrzymać. Aby uniknąć przygnieceni  a przez ładunek, Klient odruchowo uskoczył w bok i spadł z naczepy na twarde podłoże, doznając obrażeń ciała w obrębie kończyn dolnych.

Zgłoszenia szkody dokonano do ubezpieczyciela pojazdu, którym kierował Poszkodowany i z którego następnie dokonywał rozładunku. Po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego ubezpieczyciel nie przyjął odpowiedzialności za zdarzenie i odmówił wypłaty, uzasadniając, że nie może ponosić odpowiedzialności z tytułu szkód wyrządzonych przez kierującego samemu sobie. Nie zgadzając się z powyższym stanowiskiem, Kancelaria wniosła w imieniu Klienta pozew przeciwko zakładowi ubezpieczeń, domagając się zasądzenia zadośćuczynienia wraz z odsetkami. W toku procesu pozwany podtrzymywał dotychczasowe stanowisko, twierdząc, że szkoda powstała na osobie kierującego, co wyklucza możliwość ponoszenia odpowiedzialności przez towarzystwo ubezpieczeń. Przeprowadzone przed Sądem postępowanie dowodowe pozwoliło dokładnie ustalić przebieg zdarzenia, jak również zakres urazów doznanych przez Poszkodowanego oraz rozmiary krzywdy. Uwzględniwszy wszelkie okoliczności sprawy, jak również opinię biegłego z zakresu medycyny, pełnomocnik powoda rozszerzył powództwo i zażądał od ubezpieczyciela łącznie kwoty 50.000 zł wraz z ustawowymi odsetkami.

Sąd w wyroku w całości podzielił stanowisko prezentowane przez stronę powodową. Po pierwsze potwierdził, że pozwany ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkodę doznaną przez powoda. Po drugie, zgodził się z powodem, że doznana przez niego krzywda przemawia za zasądzeniem całości wnioskowanej przez niego kwoty, zgodnie z żądaniem rozszerzonego powództwa. Sąd uznał, że pozwany odpowiada za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu, przez co rozumie się również szkodę doznaną przy rozładowywaniu pojazdu mechanicznego. Sąd podzielił stanowisko pełnomocnika strony powodowej, zgodnie z którym przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych nie uzależniają odpowiedzialności z tytułu rozładunku od tego, czy rozładowującym towar jest kierowca, czy też osoba trzecia.

Sprawę prowadził apl. radc. Mateusz Leśniewski.

Sprawdź więcej...

Szkoda w nieruchomości

Pomoc prawna po szkodzie w nieruchomości Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy sp. k. od 2006r. specjalizuje się w reprezentacji klientów w sprawach dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przeciwko zakładom ubezpieczeń. Sprawy szkód w nieruchomościach stanowią znaczący odsetek spraw, które zakończyliśmy z sukcesami na drodze postępowania sądowego. Od kilku…

Praca kancelaria

Praca w Kancelarii Nasza kancelaria już od 17 lat pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach. Klikakrotnie zdobywaliśmy podium  w Rankingach dziennika "Rzeczpospolita". Dołącz do naszego zespołu! Szukasz pracy w kancelarii adwokatów i radców prawnych we Wrocławiu? Sprawdź naszą ofertę.  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie…

Porady Prawnika

Prawnik radzi Szukasz porad prawnych? Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Jesteśmy od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych Nr 1.  2023 - ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria…

Aktualności Kancelarii

Aktualności z Kancelarii Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych jesteśmy NR 1.  w kategorii ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria Adwokatów i…

Ranking Kancelarii Odszkodowania

Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy z Grupy Kapitałowej Votum kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza. Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i…

Kontakt Kancelaria Odszkodowania

Opinie Jesteś dla nas ważny. Kontakt Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy  kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza.  Adres 53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa 56 i …

Oferta

Odszkodowanie czy zadośćuczynienie po wypadku? Osoby poszkodowane oraz ich rodziny często nie wiedzą, jakie mają uprawnienia i jakie roszczenia przysługują im od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Sprawdź jak możemy Ci pomóc. Usługi KancelariiKontakt ;   Postępowanie karne po wypadku Osoba pokrzywdzona oraz ustanowiony przez nią pełnomocnik ma prawo do udziału…

O nas

O nas Eksperci w naszej Kancelarii to głównie adwokaci i radcowie prawni z wieloletnim doświadczeniem w branży. Wiemy jak pomagać poszkodowanym i ich rodzinom. Nasza wąska specjalizacja, doświadczenie zdobyte przez 17 lat reprezentowania pokrzywdzonych i ich rodzin, daje nam przewagę i pozycję lidera na rynku kancelarii świadczących pomoc poszkodowanym w…

Blog firmowy

 Aktualności | News Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut efficitur condimentum mauris. Mauris in consequat mauris. Co zrobić, gdy ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania? cze 7, 2024 | Aktualności | 0 CommentsOdmowa wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela to poważny problem dla poszkodowanych. Co należy zrobić, gdy ubezpieczyciel odmawia wypłaty…

Wyroki

 Nasze Wyroki Nasze doświadczeni poparte wyrokami w reprezentacji klientów w związku z wypadkiem. Sprawy z obrażeniami ciała Sprawy ze skutkiem śmiertelnym Wypadki przy pracy Wypadki w rolnictwie Reprezentacja Klienta w postępowaniu karnym Inne Sprawy z obrażeniem ciała Tragiczny finał koszenia traw. Pracodawca odpowie za brak sprzętu ochronnego maj 24, 2024 …