Rodzic ginie w wypadku: odszkodowanie dla dziecka

utworzone przez | lip 17, 2023 | Aktualności

Niejednokrotnie w wyniku wypadku życie tracą rodzice, podczas gdy dzieci z nielicznymi obrażeniami trafiają pod opiekę ratowników medycznych. Żadna rekompensata pieniężna nie jest w stanie złagodzić bólu, który towarzyszy bliskim po stracie członka rodziny, jednak warto wiedzieć,  że należy im się zadośćuczynienie po śmierci rodzica. Nawet po wielu latach od wypadku.

 

Ubezpieczyciel odmawia wypłaty zadośćuczynienia po śmierci rodzica

 

W październiku 2001r. doszło do wypadku na drodze w wyniku którego śmierć ponieśli rodzice 2-miesięcznego wówczas pokrzywdzonego. W 2017r. powód reprezentowany przez opiekunów wystąpił  o wypłatę zadośćuczynienia do ubezpieczyciela pojazdu  sprawcy zdarzenia – Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. Po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego ubezpieczyciel odmówił wypłaty zadośćuczynienia pokrzywdzonemu, wskazując, że w sprawie zadośćuczynienie pieniężne było przedmiotem toczącego postępowania cywilnego przed Sądem Okręgowym w Warszawie.

 

Odszkodowanie czy zadośćuczynienie?

 

Prawnicy z  Kancelarii  Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy działając w imieniu klienta zapoznali się z aktami zakończonej sprawy. Z dokonanej analizy akt sprawy wynikało, że w 2005 r. małoletni pokrzywdzony, wystąpił do Sądu Okręgowego w Warszawie z pozwem o zapłacę. Wyrokiem z dnia 20.10.2008r. wydanym w sprawie o zadośćuczynienie i rentę zasądzono na rzecz powoda kwotę 200.000 zł z ustawowymi odsetkami oraz rentę po 300 zł miesięcznie. Niemniej jednak postępowanie toczącej się przed Sądem Okręgowym w Warszawie toczyło się przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu (na mocy obowiązujących wówczas przepisów), a nie Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń S.A.. Jednocześnie, jak wynikało z akt sprawy, w toku postępowania pełnomocnik powoda sprecyzował żądanie pozwu wskazując, iż domaga się zasądzenia odszkodowania za śmierć rodziców, a nie zadośćuczynienia. Również uzasadnienie wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie wyraźnie wskazywało, że podstawą prawną zasądzanych roszczeń było odszkodowanie. W związku z powyższym w sierpniu 2018r. pokrzywdzony reprezentowany przez Kancelarię wystąpił do Sądu Okręgowego w Gliwicach o zapłatę od Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. kwoty 200.000zł zadośćuczynienia wraz z odsetkami od  dnia 15.12.2017r. do dnia zapłaty. W odpowiedzi na pozew pozwany ubezpieczyciel odrzucił zarzut.

 

sąd
Sąd zmniejsza kwotę odszkodowania i zadośćuczynienia

 

Wyrokiem SO w Gliwicach z dnia 12.10.2020r. Sąd zasądził na rzecz powoda kwotę 100.000 zł wraz z odsetkami od dnia 30 kwietnia 2019r. do dnia zapłaty oraz oddalając powództwo w pozostałym zakresie. W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, że co prawda biegła psycholog powołana w toku sprawy ustaliła, że w pierwszych latach życia powód bardzo przeżywał śmierć rodziców, tym niemniej w ocenie Sądu nie znalazło to potwierdzenia, ponieważ dla powoda to opiekunowie byli jego rodzicami. Powód przez wiele lat nie miał poczucia krzywdy i nie czuł więzi z biologicznymi rodzicami. Tym samym w ocenie Sądu dostatecznym zadośćuczynieniem za śmierć każdego z rodziców powoda była kwota po 50.000 zł.

 

Sprawdź jak możemy Ci pomóc

 

Opinia biegłego powodem odwołania od wyroku sądu

 

Powód nie zgadzając się z argumentacją Sądu złożył apelację od wyroku. W jego ocenie Sąd nie miał prawa pomniejszać doznanej krzywdy tylko ze względu na fakt, że powód w momencie śmierci rodziców był bardzo małym dzieckiem. W ocenie powoda okoliczność, że powód został otoczony opieką i miłością przez przybranych rodziców, a rodziców biologicznych zna tylko z opowieści i zdjęć, nie powoduje zmniejszenie jego krzywdy. Powód nigdy nie miał bowiem szansy na bliższe poznanie rodziców, korzystanie z ich miłości i bliskości. Jednocześnie jak zauważyła biegła psycholog, śmierć biologicznych rodziców powoda, bezpośrednio i znacząco wpłynęła na zdrowie psychiczne powoda, a także na kształt jego osobowości i podejścia do codziennego życia. Tym samym w ocenie powoda zasadnym było uwzględnienie roszczeń powoda w całości.

 

PZU wypłaca całość odszkodowania poszkodowanemu

 

Sąd Apelacyjnego w Katowicach, V Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 31.05.2023r. w całości  podzielił argumenty prezentowane przez stronę powodową w apelacji i zmienił zaskarżony wyrok zasądzając od pozwanej na rzecz powoda dalsze odsetki ustawowe od kwoty 100.000 zł za okres od 15.12.2017 r. do 29.04.2019 r. oraz dalszą kwotę 100.000 zł zadośćuczynienia z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 15.12.2017 r. do dnia zapłaty. Pozwany Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. zrealizował wyroki w całości wypłacając na rzecz powoda dalszą kwotę ponad 250.000 zł

 

Sprawę w Kancelarii prowadziła r.pr. Katarzyna Dolińska w zespole pod kierownictwem r.pr. Agnieszki Antończak-Bernadowskiej.

 

Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie, XXV Wydział Cywilny z dnia 15.03.2019r., sygn. XXV C 4494/05

Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach , I Wydział Cywilny z dnia 12.10.2020r., sygn. I C 557/18

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach, V Wydział Cywilny z dnia 31.05.2023r., sygn. V ACa 51/21

Sprawdź więcej...

Szkoda w nieruchomości

Pomoc prawna po szkodzie w nieruchomości Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy sp. k. od 2006r. specjalizuje się w reprezentacji klientów w sprawach dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przeciwko zakładom ubezpieczeń. Sprawy szkód w nieruchomościach stanowią znaczący odsetek spraw, które zakończyliśmy z sukcesami na drodze postępowania sądowego. Od kilku…

Praca kancelaria

Praca w Kancelarii Nasza kancelaria już od 17 lat pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach. Klikakrotnie zdobywaliśmy podium  w Rankingach dziennika "Rzeczpospolita". Dołącz do naszego zespołu! Szukasz pracy w kancelarii adwokatów i radców prawnych we Wrocławiu? Sprawdź naszą ofertę.  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie…

Porady Prawnika

Prawnik radzi Szukasz porad prawnych? Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Jesteśmy od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych Nr 1.  2023 - ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria…

Aktualności Kancelarii

Aktualności z Kancelarii Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych jesteśmy NR 1.  w kategorii ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria Adwokatów i…

Ranking Kancelarii Odszkodowania

Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy z Grupy Kapitałowej Votum kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza. Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i…

Kontakt Kancelaria Odszkodowania

Opinie Jesteś dla nas ważny. Kontakt Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy  kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza.  Adres 53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa 56 i …

Oferta

Odszkodowanie czy zadośćuczynienie po wypadku? Osoby poszkodowane oraz ich rodziny często nie wiedzą, jakie mają uprawnienia i jakie roszczenia przysługują im od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Sprawdź jak możemy Ci pomóc. Usługi KancelariiKontakt ;   Postępowanie karne po wypadku Osoba pokrzywdzona oraz ustanowiony przez nią pełnomocnik ma prawo do udziału…

O nas

O nas Eksperci w naszej Kancelarii to głównie adwokaci i radcowie prawni z wieloletnim doświadczeniem w branży. Wiemy jak pomagać poszkodowanym i ich rodzinom. Nasza wąska specjalizacja, doświadczenie zdobyte przez 17 lat reprezentowania pokrzywdzonych i ich rodzin, daje nam przewagę i pozycję lidera na rynku kancelarii świadczących pomoc poszkodowanym w…

Blog firmowy

 Aktualności | News Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut efficitur condimentum mauris. Mauris in consequat mauris. Nagana, grzywna, a nawet areszt – co jeszcze grozi sprawcy hałasu? kwi 12, 2024 | Aktualności | 0 Comments  Skuteczna walka ze źródłami hałasu nie jest prosta, ani szybka, ale jest…

Wyroki

 Nasze Wyroki Nasze doświadczeni poparte wyrokami w reprezentacji klientów w związku z wypadkiem. Sprawy z obrażeniami ciała Sprawy ze skutkiem śmiertelnym Wypadki przy pracy Wypadki w rolnictwie Reprezentacja Klienta w postępowaniu karnym Inne Sprawy z obrażeniem ciała TUiR WARTA wypłaci ponad 1 mln zł za wypadek motocyklisty mar 21, 2024W…