Są zawody, których wykonywanie związane jest ze znacznym ryzykiem. Do tej grupy należą między innymi górnicy, którzy są narażeni nie tylko na pracę w szkodliwych warunkach, ale również na wypadek w pracy i choć dochodzi do nich stosunkowo rzadko to niestety zazwyczaj kończą się one śmiercią poszkodowanego. O jakie odszkodowanie dla córki zmarłego górnika mogą starać się bliscy?

Tragiczny wypadek

Do zdarzenia doszło w kwietniu 2017 roku. Podczas pracy w kopalni zdarzył się tragiczny wypadek, na skutek którego zginął jeden z górników. Mężczyzna osierocił 9 letnią córkę. Dla dziewczynki była to kolejna tragedia, ponieważ zaledwie kila lat wcześniej zmarła jej matka.

Odszkodowanie dla córki zmarłego górnika

Niedługo później opiekunowie dziewczynki zdecydowali się skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Chcąc zabezpieczyć przyszłość dziecka, zależało im na tym, aby uzyskać możliwie najwyższe świadczenia odszkodowawcze. Na skutek działań podjętych przez ekspertów Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A.Łebek i Wspólnicy na etapie postępowania likwidacyjnego udało się wypracować kwotę 50.000,00 zł zadośćuczynienia, była to jednak kwota zaniżona.

Ponadto ubezpieczyciel pracodawcy zmarłego mężczyzny odmówił wypłaty wyższego świadczenia argumentując, że dotychczas wypłacona kwota jest adekwatna do krzywdy powódki związanej ze śmiercią ojca. Zakład ubezpieczeń podobne stanowisko zajął również w kwestii dotyczącej wypłaty odszkodowania w związku ze znacznym pogorszeniem sytuacji życiowej dziewczynki. Jednym z argumentów przytoczonych przez ubezpieczyciela było wyczerpanie sumy ubezpieczenia.

Postępowanie sądowe

Eksperci Kancelarii nie poddali się jednak i po przeanalizowaniu dostępnych możliwości zaproponowali opiekunom dziewczynki skierowanie sprawy przeciwko pracodawcy do sądu. Otrzymano zgodę, dzięki czemu możliwe było podjęcie dalszych działań w sprawie.

W trakcie postępowania sądowego pełnomocnik procesowy reprezentujący dziewczynkę wykazał, że należą się jej dużo wyższe świadczenia od tych, które już zostały wypłacone na etapie przedsądowym. Uzyskano dodatkowo kwotę 200.000,00 zł tytułem dopłaty do zadośćuczynienia oraz kwotę 100.000,00 zł tytułem odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej po śmierci ojca. Ponadto sąd podzielił argumentację pełnomocnika dziewczynki, wspartą opinią biegłego z zakresu psychologii, że krzywda małoletniej związana ze śmiercią ojca jest znaczna. Ponadto sad uznał, że nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej małoletniej związane między innymi z pozbawieniem jej pomocy na przyszłość.

Wskazane kwoty zostały zasądzone wraz odsetkami na opóźnienie. W toku postępowania sądowego pozwana kopalnia argumentowała, że roszczenia są niezasadne, gdyż wypadek nastąpił wskutek siły wyżej, a zmarły poszkodowany przyczynił się do wypadku. Jednak dzięki działaniom podjętym przez pełnomocnika poszkodowanej, Sąd nie przyjął argumentacji pozwanego, co więcej przychylił się do stanowiska pełnomocnika poszkodowanej dotyczącego braku podstaw do pomniejszego świadczeń należnych dziewczynce o świadczenie uzyskane z ZUS w postaci jednorazowego odszkodowania za wypadek przy pracy.

Na skutek działań ekspertów Kancelarii na etapie postępowania sądowego udało się uzyskać dla poszkodowanej dodatkowo aż 200.000,00 zł z tytułu zadośćuczynienia oraz 100.000,00 zł odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej małoletniej po śmierci ojca.

Wskazany wyrok jest nieprawomocny. Pozwana kopalnia zaskarżyła wyrok w części, jednak mimo to poszkodowana już otrzymała znaczną część świadczeń zasądzonych wyrokiem Sądu I instancji. Dziewczynka w związku ze śmiercią ojca otrzymała również zwrot kosztów pogrzebu, a także pobiera też rentę rodzinną z ZUS.

W 2019 roku na skutek wypadków w kopalniach życie straciło 23 górników. Rodziny, które straciły bliskich w podobnych wypadkach znajdują się w trudnej sytuacji. Dlatego warto powierzyć swoją sprawę ekspertom, którzy podejmą wszystkie działania mające na celu wypłatę pełnej kwoty odszkodowania czy zadośćuczynienia należnych poszkodowanym.