Odpowiedzialność szpitala za nieprawidłowo przeprowadzony poród

utworzone przez | wrz 5, 2016 | Błędy medyczne

W wyniku błędu medycznego polegającego na nieprawidłowym przeprowadzeniu porodu doszło do niedotlenienia wewnątrzmacicznego i urodzenia się małoletniej powódki w stanie bardzo ciężkim – zamartwicy, co spowodowało u powódki nieodwracalne komplikacje zdrowotne, w szczególności natury neurologicznej. Na etapie przedsądowej likwidacji szkody nie zostały przyznane małoletniej powódce żadne świadczenia, gdyż Towarzystwo Ubezpieczeń (do którego zostały skierowane roszczenia w związku z tym że roszczenia wynikały z umowy ubezpieczenia cywilnego zawartej z Ubezpieczycielem przez placówkę medyczną, w której miał miejsce poród) nie poczuwał się do odpowiedzialności za zaistniałą szkodę, wskazując na brak winy pracowników szpitala za zaistniałe zdarzenie i brak wadliwości w przeprowadzeniu porodu i w prowadzeniu diagnostyki przedporodowej. Powódka wniosła za pośrednictwem Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy Sp. k. we Wrocławiu pozew do Sądu Okręgowego przeciwko placówce medycznej oraz jej Ubezpieczycielowi. W toku postępowania wydano opinię biegłego z zakresu ginekologii i położnictwa, w której stwierdzono zaniedbania po stronie personelu medycznego, sprawującego opiekę nad rodzącą, polegające na podjęciu decyzji niezgodnych ze sztuką lekarską. W celu ustalenia rozmiaru konsekwencji na zdrowiu małoletniej powódki, związanych z nieprawidłowym przebiegiem porodu w postępowaniu wydano również opinie neurologa, psychologa, ortopedy i psychiatry, którzy ustalili trwały uszczerbek na zdrowiu psychicznym powódki w wysokości 200% z uwagi na ciężkie zaburzenia psychofizyczne, uniemożliwiające powódce samodzielną egzystencję. Sąd I Instancji uwzględnił powództwo w całości, zasądzając na rzecz małoletniej powódki zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w kwocie 700.000 zł wraz z odsetkami. 194.002,65 zł z tej kwoty zostało zasądzone od Towarzystwa Ubezpieczeń, a pozostała część 505.997,35 zł – z uwagi na wyczerpanie się sumy gwarancyjnej umowy ubezpieczenia – od szpitala. Towarzystwo Ubezpieczeń odstąpiło od wniesienia apelacji w sprawie i zrealizowało wyrok w części dotyczącej tego podmiotu.

 

Wyrok jest jednak nieprawomocny, ponieważ apelację od wyroku wniósł pozwany szpital, domagając się oddalenia powództwa w części jego dotyczącej. Obecnie Kancelaria i rodzice małoletniej powódki oczekują na wyznaczenie terminu rozprawy apelacyjnej przez Sąd Apelacyjny.

 

Sprawa prowadzona w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy sp. k. przez aplikanta adwokackiego Zuzannę Prandecką-Walek pod kierownictwem radcy prawnego Agnieszki Madej.

 

Sprawdź więcej...

Szkoda w nieruchomości

Pomoc prawna po szkodzie w nieruchomości Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy sp. k. od 2006r. specjalizuje się w reprezentacji klientów w sprawach dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przeciwko zakładom ubezpieczeń. Sprawy szkód w nieruchomościach stanowią znaczący odsetek spraw, które zakończyliśmy z sukcesami na drodze postępowania sądowego. Od kilku…

Praca kancelaria

Praca w Kancelarii Nasza kancelaria już od 17 lat pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach. Klikakrotnie zdobywaliśmy podium  w Rankingach dziennika "Rzeczpospolita". Dołącz do naszego zespołu! Szukasz pracy w kancelarii adwokatów i radców prawnych we Wrocławiu? Sprawdź naszą ofertę.  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie…

Porady Prawnika

Prawnik radzi Szukasz porad prawnych? Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Jesteśmy od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych Nr 1.  2023 - ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria…

Aktualności Kancelarii

Aktualności z Kancelarii Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych jesteśmy NR 1.  w kategorii ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria Adwokatów i…

Ranking Kancelarii Odszkodowania

Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy z Grupy Kapitałowej Votum kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza. Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i…

Kontakt Kancelaria Odszkodowania

Opinie Jesteś dla nas ważny. Kontakt Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy  kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza.  Adres 53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa 56 i …

Oferta

Odszkodowanie czy zadośćuczynienie po wypadku? Osoby poszkodowane oraz ich rodziny często nie wiedzą, jakie mają uprawnienia i jakie roszczenia przysługują im od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Sprawdź jak możemy Ci pomóc. Usługi KancelariiKontakt ;   Postępowanie karne po wypadku Osoba pokrzywdzona oraz ustanowiony przez nią pełnomocnik ma prawo do udziału…

O nas

O nas Eksperci w naszej Kancelarii to głównie adwokaci i radcowie prawni z wieloletnim doświadczeniem w branży. Wiemy jak pomagać poszkodowanym i ich rodzinom. Nasza wąska specjalizacja, doświadczenie zdobyte przez 17 lat reprezentowania pokrzywdzonych i ich rodzin, daje nam przewagę i pozycję lidera na rynku kancelarii świadczących pomoc poszkodowanym w…

Blog firmowy

 Aktualności | News Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut efficitur condimentum mauris. Mauris in consequat mauris. Jak powstrzymać hałas z boisk sportowych? maj 17, 2024 | Aktualności | 0 Comments  Hałas z boisk sportowych to częsty problem, który dotyka wiele społeczności. Choć sport jest niezaprzeczalnie ważny dla…

Wyroki

 Nasze Wyroki Nasze doświadczeni poparte wyrokami w reprezentacji klientów w związku z wypadkiem. Sprawy z obrażeniami ciała Sprawy ze skutkiem śmiertelnym Wypadki przy pracy Wypadki w rolnictwie Reprezentacja Klienta w postępowaniu karnym Inne Sprawy z obrażeniem ciała 450 tys. zadośćuczynienia od TUiR WARTA S.A. dla bliskich poszkodowanej w wypadku kwi…