Wrocław, ul. Wyścigowa 56i

tel.: 71 33 93 600

biuro@lebekiwspolnicy.pl

Wypadek na poligonie

W marcu 2012 r. doszło do wypadku na terenie poligonu Sił Powietrznych, kiedy to podczas szkolenia bojowego żołnierzy zapalił się wóz bojowy. Pojazd w momencie zdarzenia był zaparkowany, a ogień wybuchł na skutek zapalenia mieszanki wodoru od iskry z czajnika elektrycznego. Jeden z żołnierzy doznał oparzeń ciała I i II stopnia.

 

Mężczyzna początkowo zdecydował się na samodzielne zgłoszenie szkody, jednak ubezpieczyciel odmówił przyjęcia odpowiedzialności za zdarzenie wskazując przy tym, że wybuch nie miał związku z konstrukcją pojazdu. Poszkodowany powierzył swoją sprawę ekspertom Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspołnicy s.k., którzy w jego imieniu wystąpili z pozwem o zapłatę 20.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia. Jednocześnie wnioskowano o zwrot kosztów leczenia.

 

Sąd uwzględnił powództwo w całości, zasądzając na rzecz poszkodowanego kwotę ponad 20.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia wraz z odsetkami ustawowymi. Ponadto sąd stwierdził, że zarówno Jednostka Wojskowa, jak i poszkodowany nie ponoszą wyłącznej winy za spowodowanie wybuchu i pożaru. W opinii sądu przyczyna zdarzenia miała ścisły związek z działaniem elementów konstrukcyjnych pojazdu bojowego. Wskazano również, że ruch pojazdu w tej sprawie należy rozumieć szeroko, przy uwzględnieniu zastosowania pojazdu bojowego. Tym samym sąd przyjął odpowiedzialność ubezpieczyciela na zasadzie ryzyka.

 

Ubezpieczyciel wniósł apelację od powyższego wyroku, zaskarżając go w całości. Jednak Sąd Okręgowy oddalił apelację. Wyrok jest prawomocny.