Wrocław, ul. Wyścigowa 56i

tel.: 71 33 93 600

biuro@lebekiwspolnicy.pl

Wypadek komunikacyjny – zadośćuczynienie za śmierć nienarodzonego dziecka.

W wyniku tragicznego wypadku komunikacyjnego z 2001 roku, śmierć poniosła kobieta, która znajdowała się w 7 miesiącu ciąży. Pozostawiła w żałobie męża oraz 13 letnią córkę.

Nienarodzone dziecko płci żeńskiej zmarło na skutek niedokrwienia spowodowanego przerwaniem pępowiny. Utrata ukochanej żony i matki oraz nienarodzonego dziecka była dla Klientów szokiem i destrukcyjnie wpłynęła na ich psychikę. Klient musiał korzystać z pomocy psychiatry, brał leki uspokajające, miewał myśli samobójcze. Klientka mająca w chwili śmierci matki zaledwie 13 lat, załamana z powodu jej straty, musiała korzystać z pomocy psychologa oraz zaniedbała obowiązek szkolny.

 

Podczas procesu likwidacyjnego, Ubezpieczyciel pojazdu sprawcy wypadku wypłacił na rzecz Klienta 16 000 tytułem zadośćuczynienia i 10 000 tytułem stosownego odszkodowania, a na rzecz Klientki 18 000 zadośćuczynienia i 20 000 stosownego odszkodowania, co daje łączną kwotę 34 000 zł tytułem zadośćuczynienia i 30 000 zł tytułem odszkodowania na rzecz obojga Klientów.

 

W pozwie Klienci zażądali dopłaty łącznie 216 000 zł tytułem zadośćuczynienia – 74 000 zł na rzecz Klienta po śmierci żony i 50 000 zł po śmierci nienarodzonej córki oraz 92 000 zł na rzecz Klientki po śmierci matki.

 

W trakcie procesu pozwane Towarzystwo Ubezpieczeniowe, stało na stanowisku, iż więzi emocjonalna między dzieckiem a rodzicem, może wytworzyć się tylko z dzieckiem już urodzonym. Sąd I instancji jednak podzielił naszą argumentację i uznał, że „[…] czyn niedozwolony powodujący zgon dziecka nawet jeszcze niezdolnego do życia poza organizmem matki w sposób drastyczny zakłóca życie rodzinne, narusza prawo rodziców do pielęgnowania więzi z dzieckiem w czasie ciąży i eliminuje możliwość kontynuowania życia rodzinnego z jego udziałem w przyszłości” w związku, z czym zasądził na rzecz Klienta 15 000 zł tytułem zadośćuczynienia po śmierci nienarodzonego dziecka. Ponadto, pomimo upływu 14 lat od chwili śmierci najbliższych osób oraz powrotu Klientów do normalnego życia, Sąd zasądził na rzecz Klienta kwotę 64 000 zł tytułem zadośćuczynienia za śmierć żony i 62 000 na rzecz Klientki w związku ze śmiercią matki.

 

Ubezpieczyciel złożył apelację od wyroku, która została jednak oddalona w całości przez Sąd II instancji.

Ostatecznie na rzecz Klientów zostało wypłacone łącznie 175 000 zł tytułem zadośćuczynienia, 12 000 zł tytułem zaległych odsetek oraz 30 000 zł tytułem stosownego odszkodowania. Łącznie Klienci uzyskali wiec kwotę 217 000 zł.

 

 

Sprawa prowadzona w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy sp. k. przez radcę prawnego Ewelinę Balik pod kierownictwem radcy prawnego Emila Mędreckiego.