Wrocław, ul. Wyścigowa 56i

tel.: 71 33 93 600

biuro@lebekiwspolnicy.pl

Szkoda na mieniu – pożar budynku mieszkalno – usługowego.

Okoliczności i przyczyny zdarzenia:

 

W grudniu 2014 roku doszło do pożaru budynku mieszkalno – usługowego, w wyniku, którego spaleniu uległa więźba dachowa na powierzchni około 200 m2 wraz z poszyciem. Częściowo zostały uszkodzone również ściany działowe poddasza, stolarka okienna oraz znajdujące się na poddaszu meble, materiały budowlane i narzędzia, a na skutek akcji gaśniczej – pierwsza oraz druga kondygnacja budynku.

Poszkodowany przedstawił dokumentację potwierdzającą poniesioną szkodę majątkową na kwotę 182.563,15 zł.

  1. Klient samodzielnie prowadził postępowanie likwidacyjne, po uzyskaniu dwóch decyzji odmownych skierował sprawę do naszej firmy.
  2. W momencie otrzymania sprawy dysponowaliśmy:

 

Działania pełnomocnika:

  1. Złożono reklamację – w odpowiedzi ponowna decyzja odmowna.

Zakład ubezpieczeń zakwestionował przede wszystkim wiarygodność wyjaśnień złożonych przez naszego Klienta wskazując, że początkowo przekazał informację o prawdopodobieństwie użytkowania farelki w dniu zdarzenia przez ojca, a w toku dalszego postępowania likwidacyjnego sprecyzował, że taka sytuacja nie miała miejsca. W reklamacji podkreślono, że Klient w dniu zdarzenia nie przebywał w pomieszczeniu, gdzie usytuowany był termowentylator. Nie mógł, zatem jednoznacznie stwierdzić czy urządzenie było włączone czy też nie. Tak samo nie mógł jednoznacznie określić, co było faktyczną przyczyną pożaru. Jego wyjaśnienia miały charakter niczym niepotwierdzonych przypuszczeń. Dopiero później ustalono z ojcem poszkodowanego, że w dniu, kiedy wybuchł pożar termowentylator nie był użytkowany. Do złożonych wyjaśnień załączona została również wnioskowana instrukcja urządzenia wraz ze zdjęciami, które nie zostały przedstawione do oględzin wcześniej z uwagi na konieczność ich odnalezienia. W swoich decyzjach Gothaer TU S.A. zakwestionował również opinię biegłego wskazując, że została ona sporządzona około 10 miesięcy po zdarzeniu. Ponadto z uwagi na przekazanie dokumentacji dotyczącej termowentylatora w późniejszym czasie w/w ubezpieczyciel ma wątpliwości, co do tego, czy biegłemu przedłożono do oględzin właściwe urządzenie.

  1. Skierowanie wniosku do Rzecznika Finansowego o wszczęcie pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego.

Problem w przedmiotowej sprawie dotyczy przede wszystkim okoliczności zdarzenia – inne informacje przy sporządzaniu protokołu oględzin inne po decyzji odmownej oraz tego, co tak naprawdę było przyczyną zdarzenia).

  1. Spotkanie w siedzibie Rzecznika Finansowego w Warszawie z udziałem przedstawicieli ubezpieczyciela.
  2. Prowadzenie korespondencji mailowej z Ubezpieczycielem – negocjacje ugodowe
    (w odpowiedzi na złożoną przez towarzystwo ubezpieczeń propozycję).
  3. Zawarcie ugody na łączną kwotę 112.500,00 zł.

Sprawa prowadzona w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy sp. k. przez Starszego Doradę  Odszkodowawczego Katarzynę Paszendę pod kierownictwem radcy prawnego Alberta Demidowskiego.