Wrocław, ul. Wyścigowa 56i

tel.: 71 33 93 600

biuro@lebekiwspolnicy.pl

Ponad 350 tys. zł zwrotu kosztów leczenia

Do tragicznego wypadku doszło w czerwcu 2014 r. na autostradzie A4, z winy kierującego busem, który nie spełniał wymagań technicznych – w samochodzie dokonano niewłaściwego montażu resorów, tylnego oraz dodatkowego siedziska ostatniego rzędu, dzięki czemu możliwe było przewożenie niedozwolonej ilość osób oraz bagażu. Kierujący samochodem stracił nad nim panowanie w trakcie omijania pojazdu zabezpieczającego prace związane z koszeniem trawy. W efekcie doszło do przewrócenia się samochodu, a  7 pasażerów poniosło śmierć , a pozostali doznali poważnych obrażeń ciała.

 

Jedna z poszkodowanych zdecydowała się powierzyć swoją sprawę ekspertom z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy. Na skutek wypadku kobieta doznała rozległego urazu czaszkowo-mózgowego ze stłuczeniem w płacie czołowym i skroniowym oraz u podstawy mózgu, licznych złamań żeber z odmą opłucnową, złamania wyrostka poprzecznego kręgu piersiowego, a także urazu jamy brzusznej skutkującego usunięciem śledziony. W trakcie transportu do szpitala doszło do zatrzymania krążenia. Lekarzom udało się uratować życie kobiety, jednak na skutek urazu mózgu i zatrzymania krążenia doszło do niedowładu czterokończynowego oraz utraty zdolności mowy, a także zaburzeń przełykania i oddychania. Biegli sądowi orzekli, że obrażenia doznane przez poszkodowaną skutkują uszczerbkiem na zdrowiu w wysokości 258%.

 

W czasie trwania procesu ubezpieczyciel podniósł zarzut wyłącznej winy osoby trzeciej, czyli przedsiębiorstwa organizującego wykaszanie traw. W jego ocenie prace te były nieprawidłowo oznakowane oraz niezgodne z organizacją ruchu. Ponadto zakład ubezpieczeń wskazał również na znaczne przyczynienie ze strony poszkodowanej, która miała świadomie wsiąść do przeładowanego pojazdu.

 

Ostatecznie wszystkie zarzuty podniesione przez ubezpieczyciela zostały uznane za niezasadne, a poszkodowana otrzymała łącznie 300.000,00 zł zadośćuczynienia, ponad 180.000,00 zł tytułem odsetek i ponad 350.000,00 zł w ramach zwrotu kosztów prywatnego leczenia związanych z rehabilitacją kobiety w Polskim Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej w Krakowie. Jest to najwyższa kwota dotycząca zwrotu kosztów prywatnego leczenia zasądzona do tej pory w Polsce.

 

Obecnie w sprawie toczy się postępowanie przed sądem II instancji o dalsze 700.000,00 zł zadośćuczynienia oraz 100.000,00 zł odsetek.