Pomoc dla rodziny po śmierci najbliższej osoby. Wysoka kara dla sprawcy i zadośćuczynienie dla bliskich

utworzone przez | mar 24, 2022 | Sprawy ze skutkiem śmiertelnym

W dniu 13.09.2018 r. pod Darłowem doszło do wypadku komunikacyjnego, w którym zginęła żona i matka Klientów Kancelarii. Do wypadku doszło, kiedy zmarła kierowała swoim samochodem, jadąc w sposób prawidłowy, a jadący z naprzeciwka samochód  marki BMW zjechał na pas ruchu, po którym jechała. W chwili wypadku sprawca był pod wpływem alkoholu i narkotyków. W tym dniu samochód, którym kierował był objętym ubezpieczeniem OC udzielonym przez ubezpieczyciela. Po długim i skomplikowanym postępowaniu karnym, dodatkowo przedłużanym przez oskarżonego i jego obrońcę, dzięki pomocy adwokata Bartosza Koszów z Kancelarii A. Łebek i Wspólnicy, sprawca zdarzenia został uznany za winnego zarzuconego mu czynu i skazany na 10 lat pozbawienia wolności.

Równolegle do prowadzonego procesu karnego, w związku z doznaną krzywdą uprawnieni wystąpili do ubezpieczyciela sprawcy wypadku z żądaniem wypłaty na ich rzecz odpowiedniego zadośćuczynienia na podstawie art. 446 § 4 k.c. Roszczenie to ma charakter fakultatywny i zależy od okoliczności konkretnego przypadku, a kompensacie podlega doznana krzywda w szczególności w postaci cierpienia, bólu i poczucia osamotnienia po śmierci najbliższego członka rodziny.

Zmarła była najbliższą osobą dla męża i dzieci, spajała całą rodzinę, dbała o ciepło rodzinne, była  organizatorem życia rodzinnego, jak i pomysłodawcą w sferze źródeł dochodów rodziny. Wypadek spowodował wiele nieodwracalnych zmian w dotychczasowym życiu Klientów odciskając piętno na ich psychice i stanie emocjonalnym. Klienci zostali bezpowrotnie pozbawieni miłości i opieki żony (matki), zostało im odebrane prawo do czerpania radości z przebywania wraz z nią. Przed śmiercią zmarła aktywnie uczestniczyła w życiu rodzinnym, a obecnie wszystkie dotychczasowe wspólne plany pozostają już tylko w sferze marzeń, które nigdy się nie zrealizują. Dla klientów wiadomość o śmierci ich żony (matki) stanowiła ogromny szok. Od chwili jej śmierci klienci nie mogą sobie poradzić z ogromną tęsknotą za zmarłą.

Mąż zmarłej dochodził także odszkodowania za znaczne pogorszenie się sytuacji życiowej. Śmierć żony spowodowała, że nie może on liczyć już na jej pomoc i wsparcie. W polskim społeczeństwie pomoc ze strony rodziny (nie tylko finansowa) odgrywa bardzo istotną rolę.  Znaczne pogorszenie sytuacji życiowej polegać może na utracie możliwości uzyskania pomocy przy prowadzeniu gospodarstwa domowego, wychowaniu dzieci, wsparcia w trakcie choroby, inwalidztwa itp. Warunkiem przyznania odszkodowania z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej jest istnienie normalnego związku przyczynowego między śmiercią bezpośrednio poszkodowanej, a znacznym pogorszeniem się sytuacji życiowej osoby występującej z roszczeniem. 

W trakcie procesu przed Sądem Okręgowym w Koszalinie prowadząca sprawę radca prawny Aleksandra Hołubowicz przesłuchała klientów i świadka i wykazała, że kwoty dochodzone w procesie choć znaczne to są adekwatne do znanej szkody i powinny zostać zasądzone na rzecz klientów. Każdą sprawę należy rozpatrzyć indywidualnie i to właśnie na podstawie tych indywidualnych przesłanek uzasadniono roszczenia. Co więcej, należy podkreślić, że nigdy żadne pieniądze nie są w stanie zwrócić nam osoby bliskiej i całkowicie zrekompensować tej straty. Wydana na wniosek strony powodowej opinia psychologiczna w całości potwierdziła zasadność argumentacji i przyczyniła się do wydania korzystnego wyroku.

Dzięki pomocy profesjonalnego pełnomocnika z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy Sąd Okręgowy w Koszalinie uznał, że dochodzone dla rzecz Klientów świadczenia są słuszne i zasądził na rzecz męża zmarłej łączną kwotę 100.000 zł tytułem zadośćuczynienia oraz 30.000 zł tytułem stosownego odszkodowania oraz na rzecz pełnoletnich dzieci łączne kwoty po 120.000 zł tytułem zadośćuczynienia. Sąd zasądził także na rzecz Klientów pełen zwrot kosztów związanych z prowadzeniem sprawy oraz odsetki ustawowe za opóźnienie. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.

Wyrok Sądu Okręgowego w Koszalinie z dnia 29 listopada 2021 r., sygn. akt I C 131/20

Sprawdź więcej...

Szkoda w nieruchomości

Pomoc prawna po szkodzie w nieruchomości Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy sp. k. od 2006r. specjalizuje się w reprezentacji klientów w sprawach dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przeciwko zakładom ubezpieczeń. Sprawy szkód w nieruchomościach stanowią znaczący odsetek spraw, które zakończyliśmy z sukcesami na drodze postępowania sądowego. Od kilku…

Praca kancelaria

Praca w Kancelarii Nasza kancelaria już od 17 lat pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach. Klikakrotnie zdobywaliśmy podium  w Rankingach dziennika "Rzeczpospolita". Dołącz do naszego zespołu! Szukasz pracy w kancelarii adwokatów i radców prawnych we Wrocławiu? Sprawdź naszą ofertę.  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie…

Porady Prawnika

Prawnik radzi Szukasz porad prawnych? Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Jesteśmy od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych Nr 1.  2023 - ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria…

Aktualności Kancelarii

Aktualności z Kancelarii Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych jesteśmy NR 1.  w kategorii ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria Adwokatów i…

Ranking Kancelarii Odszkodowania

Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy z Grupy Kapitałowej Votum kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza. Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i…

Kontakt Kancelaria Odszkodowania

Opinie Jesteś dla nas ważny. Kontakt Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy  kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza.  Adres 53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa 56 i …

Oferta

Odszkodowanie czy zadośćuczynienie po wypadku? Osoby poszkodowane oraz ich rodziny często nie wiedzą, jakie mają uprawnienia i jakie roszczenia przysługują im od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Sprawdź jak możemy Ci pomóc. Usługi KancelariiKontakt ;   Postępowanie karne po wypadku Osoba pokrzywdzona oraz ustanowiony przez nią pełnomocnik ma prawo do udziału…

O nas

O nas Eksperci w naszej Kancelarii to głównie adwokaci i radcowie prawni z wieloletnim doświadczeniem w branży. Wiemy jak pomagać poszkodowanym i ich rodzinom. Nasza wąska specjalizacja, doświadczenie zdobyte przez 17 lat reprezentowania pokrzywdzonych i ich rodzin, daje nam przewagę i pozycję lidera na rynku kancelarii świadczących pomoc poszkodowanym w…

Blog firmowy

 Aktualności | News Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut efficitur condimentum mauris. Mauris in consequat mauris. Jak powstrzymać hałas z boisk sportowych? maj 17, 2024 | Aktualności | 0 Comments  Hałas z boisk sportowych to częsty problem, który dotyka wiele społeczności. Choć sport jest niezaprzeczalnie ważny dla…

Wyroki

 Nasze Wyroki Nasze doświadczeni poparte wyrokami w reprezentacji klientów w związku z wypadkiem. Sprawy z obrażeniami ciała Sprawy ze skutkiem śmiertelnym Wypadki przy pracy Wypadki w rolnictwie Reprezentacja Klienta w postępowaniu karnym Inne Sprawy z obrażeniem ciała 450 tys. zadośćuczynienia od TUiR WARTA S.A. dla bliskich poszkodowanej w wypadku kwi…