Kto pokryje koszty leczenia i rehabilitacji poszkodowanego?

 

Poszkodowani na skutek wypadków często wymagają drogiego leczenia i długotrwałej rehabilitacji. Zarówno koszty leczenia jak i rehabilitacji mogą być zwrócone od sprawcy wypadku, a konkretniej od jego Ubezpieczyciela. Poszkodowani mają prawo domagać się po wypadku m. in. pokrycia kosztów:

 

  • wizyt lekarskich, leków, maści, opatrunków, rehabilitacji,
  • niezbędnego sprzętu m. in. ortezy, materaca przeciwodleżynowego, łóżka rehabilitacyjnego, kul,
  • dojazdów do placówek medycznych,
  • opieki wykonywanej przez osoby trzecie; często bowiem poszkodowani nie są w stanie samodzielnie wykonywać podstawowych czynności dnia codziennego,
  • specjalnej diety; jeśli jest wymagana z uwagi na stan zdrowia poszkodowanych,
  • przystosowania pomieszczeń do potrzeb poszkodowanych.

 

wypadek z rowerzystą

 

Warto zwrócić uwagę, iż wielu poszkodowanych nie posiada wystarczających środków na „wyłożenie kosztów”. Wówczas z pomocą przychodzi art 444 § 1 k. c., w myśl którego na żądanie poszkodowanych sprawca powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną  na koszty leczenia. Poszkodowani mogą więc domagać się od Ubezpieczyciela wyłożenia odpowiedniej sumy w związku z wydatkami, które nie zostały jeszcze poniesione. Przepis ma zastosowanie m. in. w sytuacji, w której poszkodowani cyklicznie odbywają rehabilitację, która pociąga za sobą na bieżąco kolejne koszty.

 

Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji – wymagane dokumenty

 

Poszkodowani, którzy chcą uzyskać zwrot kosztów leczenia czy też rehabilitacji w związku z obrażeniami jakich doznali powinni zgłosić się do Ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Zgłoszenia można dokonać pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Na stronach internetowych Ubezpieczycieli dostępne są specjalne formularze, które ułatwiają osobom poszkodowanym zgłaszanie roszczeń. Ważne jest, aby były one w należyty sposób udokumentowane. Należy przedłożyć do Ubezpieczyciela kopię dokumentacji medycznej, rachunków lub faktur potwierdzających koszty leczenia czy też rehabilitacji, a także wykazać ich związek z wypadkiem.

 

Sprawdź jak możemy Ci pomóc

 

Co istotne Ubezpieczyciel powinien również pokryć koszty prywatnego leczenia czy też rehabilitacji jeżeli koszty te są celowe i uzasadnione. Powyższe wynika z Uchwały Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 2016 r. sygn. akt. III CZP 63/15. Możliwość ta ma spore znaczenie w procesie powrotu do zdrowia, gdyż poszkodowani, którzy doznali ciężkich obrażeń ciała nie rzadko zmagają się z problemem dostępu do świadczeń lekarskich. Na wizytę u specjalisty, zabieg, rehabilitację  czy operację na NFZ okres oczekiwania jest zbyt długi, dlatego poszkodowani coraz częściej w tej sytuacji decydują się na skorzystanie z prywatnych usług.

 

W postępowaniu przed Ubezpieczycielem w celu uzyskania zwrotu należnych kosztów leczenia i rehabilitacji warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który mając wiedzę i doświadczenie w tego typu sprawach sprawnie poprowadzi całe postępowanie.