Wypadek miał miejsce w 2012 roku. Zginął 27-letni młody mężczyzna, dobrze wykształcony, zdolny i ambitny, wykonujący zawód programisty komputerowego, kontynuujący naukę na studiach doktoranckich.

Roszczeń dochodzili rodzice i trójka rodzeństwa. Na etapie likwidacji szkody Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaciło rodzicom zmarłego po 35.000 zł zadośćuczynienia i po 15.000 zł stosownego odszkodowania, natomiast rodzeństwu po 15.000 zł zadośćuczynienia.

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i wspólnicy sp.k. zaproponowała skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego o wyższe świadczenia. Sąd I Instancji po 1. Terminie rozprawy wydał wyrok zasądzający dalsze 15.000 zł tytułem zadośćuczynienia dla każdego rodziców zmarłego i po 5.000 zł dla rodzeństwa.

Pełnomocnik powodów skierował apelację zarzucając naruszenie szeregu przepisów powstępowania, które miały wpływ na treść wyroku jak i przepisów prawa materialnego wykazując, że krzywda powodów była znacznie wyższa niż ocenił to Sąd I instancji. Pełnomocnik powodów doprowadził w ten sposób do istotnej zamiany wyroku, w ten sposób, że Sąd zasądził na rzecz rodziców zmarłego po 45.000 zł zadośćuczynienia, po 15.000 zł stosownego odszkodowania oraz po 25.000 zł zadośćuczynienia na rzecz rodzeństwa zmarłego. Odsetki zostały zasądzone zgodnie z żądaniem pełnomocnika powodów.

 

Sprawa prowadzona w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy Sp. K. przez radcę prawnego Ewelinę Balik pod kierownictwem radcy prawnego Emila Mędreckiego.