Do wypadku doszło w październiku 2012 r. Poszkodowany doznał poważnych obrażeń ciała, następstwem których było m. in. ograniczenie sprawności lewej kończyny górnej, lęki sytuacyjne oraz bóle głowy. Częściowa niezdolność do pracy, tak po dwóch latach ZUS uznał stan poszkodowanego. Przyznano mu również rentę ZUS.

 

W 2018 r. sprawa poszkodowanego mężczyzny trafiła do Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy s.k. celem dalszego opracowania. W pierwszej kolejności przystąpiono do uzupełnienia dokumentacji w zakresie roszczeń rentowych. Ustalono, że przed wypadkiem mężczyzna pracował na umowę o pracę na stanowisku traktorzysty.

 

W oparciu o uzyskane dokumenty sprecyzowano i zgłoszono roszczenie z tytułu renty wyrównawczej związanej z orzeczoną po wypadku częściową niezdolności do pracy. Z tego tytułu ubezpieczyciel przyznał poszkodowanemu świadczenie w kwocie blisko 1.300,00 zł miesięcznie oraz wyrównanie w kwocie ponad 46.000,00 zł. Zgodnie z wolą poszkodowanego podjęto negocjacje z ubezpieczycielem zmierzające do kapitalizacji renty.