Czasowe skorzystanie z pojazdu innej osoby gwarantuje wypłatę roszczeń kierowcy.

utworzone przez | cze 6, 2017 | Inne

J.B. w dniu 03 lipca chciał pojechać do pracy. Z uwagi na trudności z uruchomieniem swojego pojazdu, syn J.B. udostępnił ojcu samochód. W trakcie jazdy pojazdem doszło natychmiastowego pożaru samochodu, który objął również środek samochodu. W zajętym płomieniami samochodzie powód zbił szybę boczną drzwi od strony pasażera, przez którą udało mu się wydostać z płonącego samochodu. Doznał rozległych oparzeń klatki piersiowej i kończyn górnych.

 

J.B. za pośrednictwem pełnomocnika zgłosił swoje roszczenia ubezpieczycielowi pojazdu, który odmówił uznania swojej odpowiedzialności wskazując, że J.B. był w chwili zdarzenia kierowcą pojazdu. Roszczenia powoda opierały się na fakcie, że J.B. otrzymując od syna samochód na okazjonalne użycie, z grzeczności, nie stał się posiadaczem zależnym, tym bardziej nie może być mowy o statusie posiadacza samoistnego.

W uwagi na odmowę uznania roszczeń J.B. przez ubezpieczyciela J.B. zdecydował się dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej.

 

W pozwie pełnomocnik powoda podkreślał, że powód sprawował jedynie władztwo prekaryjne nad pojazdem. Władztwo te opiera się ono na stosunku grzecznościowym, w sytuacji gdy jedna osoba chce drugiej wyświadczyć przysługę. Prekarzysta w żadnym wypadku nie jest posiadaczem, a zatem nie korzysta z praw, ani nie jest obciążony obowiązkami, które przysługują posiadaczowi. (wyrok SN z 13.09.2001 r., IV CKN 425/00, niepubl.; postanowienie SN z dnia 15.01.2010 r., I CSK 355/09, niepubl Sądu Okręgowego w Krakowie II Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 29.01.2014r., sygn. akt II Ca 1677/13; wyrok WSA w Gliwicach z dnia 13.12.2010r., sygn. akt III SA/Gl 2041/10. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 15.01.2010r., sygn. akt I CSK 355/09.)

Co więcej z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem pojazdu szkodę będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia. Użycie we wskazany przepisie spójnika „LUB” świadczy o tym, że wystarczająca jest w takim przypadku odpowiedzialność odszkodowawcza jednej z wymienionych osób.

 

Powód jak było podnoszone w toku prowadzenia sprawy był tego dnia jedynie prekarzystą, którego status prawny określony przez dotychczasowe orzecznictwo Sądu Najwyższego porównuje go do dzierżyciela. Różnica pomiędzy posiadaniem, a dzierżeniem polega na innym ukierunkowaniu woli władania rzeczą tj. w elemencie psychicznym. O ile posiadacz włada rzeczą dla siebie, o tyle dzierżyciel czyni to w imieniu innej osoby wykazując wolę władania rzeczą za kogo innego.

 

Sąd Rejonowy wydał prawomocny wyrok wstępny ustalający odpowiedzialność pozwanego ubezpieczyciela, uznał za zasadną argumentację pełnomocnika powoda. Zdaniem sadu powód skutecznie wykazał że nie był posiadaczem samoistnym ani zależnym, ale prekarzystą. Obecnie czekamy na podjęcie dalszych czynności w sprawie dotyczących ustalenia wysokości zadośćuczynienia na rzecz powoda.

 

 

Spawa prowadzona w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy sp. k. przez prawnika Joannę Sopel pod kierownictwem radcy prawnego Agnieszki Madej.

Sprawdź więcej...

Szkoda w nieruchomości

Pomoc prawna po szkodzie w nieruchomości Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy sp. k. od 2006r. specjalizuje się w reprezentacji klientów w sprawach dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przeciwko zakładom ubezpieczeń. Sprawy szkód w nieruchomościach stanowią znaczący odsetek spraw, które zakończyliśmy z sukcesami na drodze postępowania sądowego. Od kilku…

Praca kancelaria

Praca w Kancelarii Nasza kancelaria już od 17 lat pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach. Klikakrotnie zdobywaliśmy podium  w Rankingach dziennika "Rzeczpospolita". Dołącz do naszego zespołu! Szukasz pracy w kancelarii adwokatów i radców prawnych we Wrocławiu? Sprawdź naszą ofertę.  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie…

Porady Prawnika

Prawnik radzi Szukasz porad prawnych? Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Jesteśmy od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych Nr 1.  2023 - ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria…

Aktualności Kancelarii

Aktualności z Kancelarii Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych jesteśmy NR 1.  w kategorii ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria Adwokatów i…

Ranking Kancelarii Odszkodowania

Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy z Grupy Kapitałowej Votum kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza. Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i…

Kontakt Kancelaria Odszkodowania

Opinie Jesteś dla nas ważny. Kontakt Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy  kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza.  Adres 53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa 56 i …

Oferta

Odszkodowanie czy zadośćuczynienie po wypadku? Osoby poszkodowane oraz ich rodziny często nie wiedzą, jakie mają uprawnienia i jakie roszczenia przysługują im od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Sprawdź jak możemy Ci pomóc. Usługi KancelariiKontakt ;   Postępowanie karne po wypadku Osoba pokrzywdzona oraz ustanowiony przez nią pełnomocnik ma prawo do udziału…

O nas

O nas Eksperci w naszej Kancelarii to głównie adwokaci i radcowie prawni z wieloletnim doświadczeniem w branży. Wiemy jak pomagać poszkodowanym i ich rodzinom. Nasza wąska specjalizacja, doświadczenie zdobyte przez 17 lat reprezentowania pokrzywdzonych i ich rodzin, daje nam przewagę i pozycję lidera na rynku kancelarii świadczących pomoc poszkodowanym w…

Blog firmowy

 Aktualności | News Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut efficitur condimentum mauris. Mauris in consequat mauris. Nagana, grzywna, a nawet areszt – co jeszcze grozi sprawcy hałasu? kwi 12, 2024 | Aktualności | 0 Comments  Skuteczna walka ze źródłami hałasu nie jest prosta, ani szybka, ale jest…

Wyroki

 Nasze Wyroki Nasze doświadczeni poparte wyrokami w reprezentacji klientów w związku z wypadkiem. Sprawy z obrażeniami ciała Sprawy ze skutkiem śmiertelnym Wypadki przy pracy Wypadki w rolnictwie Reprezentacja Klienta w postępowaniu karnym Inne Sprawy z obrażeniem ciała TUiR WARTA wypłaci ponad 1 mln zł za wypadek motocyklisty mar 21, 2024W…