Co pokrywa OC sprawcy śmiertelnego wypadku?

Informacja o śmierci członka rodziny pociąga za sobą szereg zmian w codziennym życiu. Rodzina i bliscy nie tylko muszą uporać się z traumą po starcie, ale często narażeni są na pogorszenie sytuacji materialnej. Jeżeli do śmierci bliskiej osoby doszło w wyniku wypadku...

Zaniżone odszkodowanie za szkody w budynku rolnym

Każdy rolnik ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia budynku wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych, a także m.in. huraganu, powodzi, podtopienia, eksplozji, lawiny czy na wypadek upadku statku powietrznego. Z jakich powodów...