Wypadek na boisku

  Przepisy prawa stanowią, że to zarządca boiska odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa na terenie obiektu sportowego. Urządzenia takie jak bramki piłkarskie powinny być trwale zamontowane, aby nie doszło do ich przewrócenia się na osoby korzystające z obiektu. Jak...

Odszkodowanie za zniszczony kombajn

  Konsekwencją wypadków w gospodarstwach rolnych są niekiedy również uszkodzenia sprzętów i maszyn rolniczych. W przypadku ubezpieczeń dobrowolnych problemem często stają się niejasne lub nieprecyzyjne postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU), na podstawie...

Poszkodowana obywatelka Ukrainy

Przyczyn wypadków jest kilka, do najczęstszych z nich należą między innymi nadmierna prędkość, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu czy nieprawidłowe wykonywanie manewru wyprzedzania. Poszkodowani na skutek takich zdarzeń to kierowcy, pasażerowie samochodów, ale...