Według statystyk dotyczących wypadków drogowych to pasażerowie oraz kierujący samochodami stanowią najliczniejszą grupę poszkodowanych w wypadkach. W 2019 roku w wypadkach komunikacyjnych śmierć poniosło 480 osób podróżujących jako pasażerowie samochodów osobowych. Jakie świadczenia mogą otrzymać członkowie najbliższej rodziny zmarłego? Czy dzięki skorzystaniu z pomocy profesjonalnego pełnomocnika szanse na uzyskanie należnych świadczeń rosną?

Tragiczny wypadek

Do wypadku doszło w czerwcu 2019 r., kiedy to kierujący samochodem osobowym wyjeżdżając z drogi podporządkowanej nie zatrzymał się na czerwonym świetle i uderzył w inny pojazd. Na skutek wypadku ucierpiał przede wszystkim 82-letni pasażer pojazdu sprawcy. Mężczyzna zmarł.

Odmowa wypłaty

Okoliczności sprawy oraz dokumentacja jej dotycząca jednoznacznie wskazywały na winę kierującego pojazdem, którym podróżował poszkodowany. Mimo to ubezpieczyciel początkowo odmówił wypłaty świadczeń na rzecz uprawnionych członków rodziny zmarłego.

Ponadto konieczne okazało się uzupełnienie dokumentacji, w tym między innymi protokołu z sekcji zwłok. Z uwagi na przeciągające się postępowania karne cierpliwość uprawnionych – członków rodziny zmarłego – wystawiona została na próbę.

Wsparcie Kancelarii

Po uzyskaniu protokołu z sekcji zwłok pełnomocnik rodziny zmarłego mężczyzny zawnioskował do ubezpieczyciela o weryfikację dotychczasowego stanowiska i wypłatę świadczeń na rzecz uprawnionych. Zaledwie kilka dni później zrealizowano pierwsze wypłaty w sprawie.

Następnie podjęto negocjacje z ubezpieczycielem mające na celu wypracowanie jak najlepszej propozycji. Rezultatem tych starań było uzyskanie wypłaty na łączną kwotę ponad 970.000,00 zł tytułem świadczeń należnych członkom rodziny zmarłego. W sprawie zgłoszono , również roszczenia w imieniu dalszych krewnych zmarłego, dlatego łączne wypłaty uzyskane na rzecz członków rodziny w tej sprawie mogą przekroczyć 1 mln zł.

Warto zdecydować się na powierzenie swojej sprawy ekspertom, którzy będą dużym wsparciem na każdym etapie postępowania w sprawie. Jest to szczególnie istotne w sytuacji, gdy ubezpieczyciel odmówi wypłaty świadczeń należnych poszkodowanym. Wsparcie profesjonalnego pełnomocnika może wpłynąć na dalszy los sprawy.