Błąd pieszego nie oznacza przyczynienia się do wypadku

utworzone przez | gru 13, 2022 | Aktualności, Sprawy ze skutkiem śmiertelnym

W wypadku komunikacyjnym 13.06.2003 r. w województwie kujawsko-pomorskim, potrąceni zostali piesi poruszający się poboczem.

Kierujący samochodem osobowym marki Mercedes poruszając się na prostym odcinku drogi, nieumyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa.

Zjechał nagle na lewy pas ruchu i uderzył w grupę pieszych. Syn powodów doznał poważnych obrażeń ciała skutkujących jego śmiercią w dniu 21 lipca 2003 r.

Zaniżone zadośćuczynienie

Na etapie postępowania likwidacyjnego pozwany ubezpieczyciel pojazdu sprawcy wypadku przyjął odpowiedzialność za wypadek. Przyznał powodom zadośćuczynienie, jednak w zbyt niskiej wysokości, tj. po 23 650 zł.

Postępowanie pierwszej instancji zakończone wyrokiem Sądu Rejonowego z uznaniem przyczynienia pieszego

29 października 2019 r. pełnomocnik rodziców zmarłego mężczyzny wniósł o zasądzenie na ich rzecz kwoty po 56 350 zł. Oprócz już wypłaconej należności.

Pozwany w odpowiedzi zarzucił przyczynienie się pieszych do wypadku.

Poruszali się idąc obok siebie, w nocy, w warunkach złej widoczności i po niewłaściwej stronie drogi, naruszając zasady bezpieczeństwa drogowego.

Dodatkowo pozwany sugerował, że byli pod wpływem środków odurzających co miało wpływ na ich nieroztropne zachowanie.

Strona pozwana wnosiła o uznanie przyczynienia się zmarłego do zaistnienia wypadku w wysokości nie mniejszej niż 30%. Oczekując obniżenia zadośćuczynienia przyznanego jego rodzicom.

Błąd pieszego nie oznacza przyczynienie się do wypadku

Sąd Rejonowy w Sulęcinie podzielił zdanie pozwanej odnośnie zarzutu przyczynienia, wskazując „że niezgodny sposób poruszania się pieszych, w tym również pokrzywdzonego, miał pośredni wpływ na zaistnienie przedmiotowego zdarzenia drogowego”.

9.06.2022 r. zapadł wyrok uznający przyczynienie na poziomie 30%.

Na jego mocy powodom przyznano zadośćuczynienie proporcjonalnie obniżone, do wysokości po 32 350 zł.

Apelacje – postępowanie przed sądem drugiej instancji

Z wyrokiem Sądu Rejonowego nie zgodziła się nie tylko strona powodowa, ale również pozwany. Uznał on przyznaną kwotę za zawyżoną i wniósł o oddalenie powództwa ponad kwotę 18 350 zł.

Radca prawny z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy sp. k. podważał istnienie przyczynienia i podtrzymywał roszczenie wynikające z pozwu.

Wnosił o zasądzenie na rzecz powodów dalszej kwoty 24 000 zł.

Błąd pieszego nie oznacza przyczynienie się do wypadku

Strona powodowa wskazała, że do wypadku nie doszłoby, gdyby nie zaistniało zachowanie kierującego pojazdem.

Zatem nie sposób przypisać poszkodowanemu przyczynienia w stopniu wyższym niż znikomy (równy niemalże zeru).

Zakres naruszeń, jakich dopuścił się sprawca był miażdżący względem wykazanych zaniedbań poszkodowanego. Nie mógł on przewidzieć, że kierujący zjedzie ze swojego pasa ruchu na przeciwny.

Gdyby kierujący pojazdem jechał swoim pasem prawidłowo to do wypadku by nie doszło. Zachowanie poszkodowanego na jezdni nie miało znaczenia w tej sytuacji.

Wyrok Sądu Okręgowego

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim wyrokiem z dnia 25 października 2022 r. zmienił zaskarżony wyrok Sądu Rejonowego w Sulęcinie przyznając na rzecz powodów dodatkowo kwotę po 24 000 zł.

Przyznał rację stronie powodowej i uwzględniając powództwo w całości.

W uzasadnieniu Sąd wskazał, że:

porównując uchybienia obu uczestników zdarzenia drogowego nie sposób podzielić stanowiska sądu pierwszej instancji, że syn powodów przyczynił się do powstania szkody.

Nie można tracić z pola widzenia, czyje zachowanie doprowadziło w ogóle do zaistnienia zdarzenia.

W ocenie sądu okręgowego związek przyczynowo skutkowy nie powstał na skutek nieprawidłowego zachowania pieszego, lecz w jedynie wyniku zachowania kierowcy pojazdu, który zjechał na lewy pas ruchu, w wyniku czego potrącił idących nim pieszych”.

Z opisanej sprawy wynika, że nawet jeżeli poszkodowany naruszył swoim zachowaniem przepisy, sąd winien brać pod uwagę przede wszystkim związek przyczynowo-skutkowy.

Winą należy obciążyć stronę, która swoim zachowaniem bezpośrednio doprowadziła do zaistniałego zdarzenia.

Wyrok Sądu Rejonowego w Sulęcinie z dnia 9 czerwca 2022 r, sygn. Akt I C 279/19.

Wyrok Sadu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 25 października 2022 r., sygn. Akt V Ca 491/22.

Sprawdź więcej...

Szkoda w nieruchomości

Pomoc prawna po szkodzie w nieruchomości Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy sp. k. od 2006r. specjalizuje się w reprezentacji klientów w sprawach dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przeciwko zakładom ubezpieczeń. Sprawy szkód w nieruchomościach stanowią znaczący odsetek spraw, które zakończyliśmy z sukcesami na drodze postępowania sądowego. Od kilku…

Praca kancelaria

Praca w Kancelarii Nasza kancelaria już od 17 lat pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach. Klikakrotnie zdobywaliśmy podium  w Rankingach dziennika "Rzeczpospolita". Dołącz do naszego zespołu! Szukasz pracy w kancelarii adwokatów i radców prawnych we Wrocławiu? Sprawdź naszą ofertę.  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie…

Porady Prawnika

Prawnik radzi Szukasz porad prawnych? Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Jesteśmy od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych Nr 1.  2023 - ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria…

Aktualności Kancelarii

Aktualności z Kancelarii Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych jesteśmy NR 1.  w kategorii ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria Adwokatów i…

Ranking Kancelarii Odszkodowania

Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy z Grupy Kapitałowej Votum kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza. Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i…

Kontakt Kancelaria Odszkodowania

Opinie Jesteś dla nas ważny. Kontakt Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy  kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza.  Adres 53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa 56 i …

Oferta

Odszkodowanie czy zadośćuczynienie po wypadku? Osoby poszkodowane oraz ich rodziny często nie wiedzą, jakie mają uprawnienia i jakie roszczenia przysługują im od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Sprawdź jak możemy Ci pomóc. Usługi KancelariiKontakt ;   Postępowanie karne po wypadku Osoba pokrzywdzona oraz ustanowiony przez nią pełnomocnik ma prawo do udziału…

O nas

O nas Eksperci w naszej Kancelarii to głównie adwokaci i radcowie prawni z wieloletnim doświadczeniem w branży. Wiemy jak pomagać poszkodowanym i ich rodzinom. Nasza wąska specjalizacja, doświadczenie zdobyte przez 17 lat reprezentowania pokrzywdzonych i ich rodzin, daje nam przewagę i pozycję lidera na rynku kancelarii świadczących pomoc poszkodowanym w…

Blog firmowy

 Aktualności | News Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut efficitur condimentum mauris. Mauris in consequat mauris. Nagana, grzywna, a nawet areszt – co jeszcze grozi sprawcy hałasu? kwi 12, 2024 | Aktualności | 0 Comments  Skuteczna walka ze źródłami hałasu nie jest prosta, ani szybka, ale jest…

Wyroki

 Nasze Wyroki Nasze doświadczeni poparte wyrokami w reprezentacji klientów w związku z wypadkiem. Sprawy z obrażeniami ciała Sprawy ze skutkiem śmiertelnym Wypadki przy pracy Wypadki w rolnictwie Reprezentacja Klienta w postępowaniu karnym Inne Sprawy z obrażeniem ciała TUiR WARTA wypłaci ponad 1 mln zł za wypadek motocyklisty mar 21, 2024W…