Błąd medyczny przy porodzie a zadośćuczynienie

utworzone przez | sty 4, 2022 | Błędy medyczne

Do zdarzenia doszło w 2001 r. kiedy to na skutek powikłań okołoporodowych chłopiec doznał ciężkiego niedotlenienia. Skutkowało to   nieodwracalnym uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Lekarz odbierający poród został uznany za winnego, poprzez niewykazanie należytej staranności w postępowaniu lekarskim. Jakie świadczenia może otrzymać dziecko, które ucierpiało na skutek błędu medycznego przy porodzie? Czy możliwa jest wypłata zadośćuczynienia lub odszkodowania jeśli od zdarzenia minęło wiele lat?

Ugoda sądowa

W 2004 r. została zawarta ugoda sądowa na kwotę łączna 90.000,00 zł. Dotyczyła ona zadośćuczynienia i obejmowała swoim zakresem także zrzeczenie się roszczeń dot. zdarzenia w przyszłości.  Szpital, w którym odbywał się poród posiadał polisę OC, jednak suma gwarancyjna z tej polisy została wyczerpana.

Postępowanie sądowe po 15 latach

W 2016 r. czyli po 15 latach od zdarzenia Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy skierowała w imieniu powoda pozew przeciwko Powiatowi, żądając  m.in. dopłaty dalszej kwoty 800.000,00 zł zadośćuczynienia,  renty w wysokości 6.220,00 zł miesięcznie oraz ponad 500.000,00 zł tytułem zwrotu kosztów opieki. 

Podniesiono także, że ugoda sądowa zawarta w 2004 r. powinna zostać uznana za nieważną, ponieważ nie uzyskano wcześniejszej zgody sądu rodzinnego na jej zawarcie. W 2004 r. poszkodowany chłopiec był jeszcze osobą małoletnią i zgoda taka była wymagana.

Przeprowadzone postępowanie dowodowe, w tym liczne opinie biegłych sądowych potwierdziły, że na skutek błędu medycznego przy porodzie poszkodowany stał się osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym. Cierpi na niedowład czterokończynowy ze wzmożonym napięciem mięśniowym i znacznie nasilonymi zaburzeniami ruchowymi. Ustalono także, że niepełnosprawność poszkodowanego ma charakter trwały, a powód już przez całe życie wymagać będzie intensywnego leczenia, rehabilitacji i dalszej, stałej opieki.  Biegli orzekli, że u powoda występuje trwały uszczerbek na zdrowiu w łącznej wysokości 480%.

Wyrok sądu

Sąd I Instancji uznał, że zadośćuczynienie w łącznej wysokości 300.000,00 zł stanowić będzie dla powoda adekwatną do jego krzywdy rekompensatę. Sąd zasądził na rzecz powoda także rentę w wysokości 4.300,00 zł miesięcznie wraz z kosztami opieki w wysokości ok. 174.000,00 zł.  Powód złożył apelację od wyroku uznając, że przyznane przez Sąd I Instancji kwoty są rażąco zaniżone.

Na skutek rozpoznania apelacji Sąd II Instancji zmienił wyrok i zasądził na rzecz powoda m.in. dalszą kwotę zadośćuczynienia w wysokości 400.000,00 zł wraz z comiesięczną rentą w wysokości 5.300,00 zł oraz dalszymi kosztami opieki w wysokości 96.000,00 zł.

Wyrok SO w Kaliszu z dnia 20.10.2020, sygn. akt I C 1820/16
Wyrok SA w Łodzi z dnia 15.11.2021 r., sygn. akt I ACa 69/21

Sprawdź więcej...

Szkoda w nieruchomości

Pomoc prawna po szkodzie w nieruchomości Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy sp. k. od 2006r. specjalizuje się w reprezentacji klientów w sprawach dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przeciwko zakładom ubezpieczeń. Sprawy szkód w nieruchomościach stanowią znaczący odsetek spraw, które zakończyliśmy z sukcesami na drodze postępowania sądowego. Od kilku…

Praca kancelaria

Praca w Kancelarii Nasza kancelaria już od 17 lat pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach. Klikakrotnie zdobywaliśmy podium  w Rankingach dziennika "Rzeczpospolita". Dołącz do naszego zespołu! Szukasz pracy w kancelarii adwokatów i radców prawnych we Wrocławiu? Sprawdź naszą ofertę.  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie…

Porady Prawnika

Prawnik radzi Szukasz porad prawnych? Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Jesteśmy od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych Nr 1.  2023 - ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria…

Aktualności Kancelarii

Aktualności z Kancelarii Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Od wielu lat wg Rankingu Kancelarii Prawniczych jesteśmy NR 1.  w kategorii ODSZKODOWANIA  Za co otrzymasz odszkodowanie? Czy wiesz, że ... możesz otrzymać zadośćuczynienie dla bliskich po wypadku? Kto należy do tego grona? Sprawdź Ranking Kancelarii Rzeczpospolita 2022 Kancelaria Adwokatów i…

Ranking Kancelarii Odszkodowania

Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy z Grupy Kapitałowej Votum kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza. Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i…

Kontakt Kancelaria Odszkodowania

Opinie Jesteś dla nas ważny. Kontakt Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy  kolejny raz zdobyła wyróżnienie w Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2023. Kancelaria zajęła I miejsce w kategorii Nowe Prawo – Działalność Odszkodowawcza.  Adres 53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa 56 i …

Oferta

Odszkodowanie czy zadośćuczynienie po wypadku? Osoby poszkodowane oraz ich rodziny często nie wiedzą, jakie mają uprawnienia i jakie roszczenia przysługują im od ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Sprawdź jak możemy Ci pomóc. Usługi KancelariiKontakt ;   Postępowanie karne po wypadku Osoba pokrzywdzona oraz ustanowiony przez nią pełnomocnik ma prawo do udziału…

O nas

O nas Eksperci w naszej Kancelarii to głównie adwokaci i radcowie prawni z wieloletnim doświadczeniem w branży. Wiemy jak pomagać poszkodowanym i ich rodzinom. Nasza wąska specjalizacja, doświadczenie zdobyte przez 17 lat reprezentowania pokrzywdzonych i ich rodzin, daje nam przewagę i pozycję lidera na rynku kancelarii świadczących pomoc poszkodowanym w…

Blog firmowy

 Aktualności | News Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut efficitur condimentum mauris. Mauris in consequat mauris. Jak powstrzymać hałas z boisk sportowych? maj 17, 2024 | Aktualności | 0 Comments  Hałas z boisk sportowych to częsty problem, który dotyka wiele społeczności. Choć sport jest niezaprzeczalnie ważny dla…

Wyroki

 Nasze Wyroki Nasze doświadczeni poparte wyrokami w reprezentacji klientów w związku z wypadkiem. Sprawy z obrażeniami ciała Sprawy ze skutkiem śmiertelnym Wypadki przy pracy Wypadki w rolnictwie Reprezentacja Klienta w postępowaniu karnym Inne Sprawy z obrażeniem ciała 450 tys. zadośćuczynienia od TUiR WARTA S.A. dla bliskich poszkodowanej w wypadku kwi…