Wypadek na boisku

  Przepisy prawa stanowią, że to zarządca boiska odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa na terenie obiektu sportowego. Urządzenia takie jak bramki piłkarskie powinny być trwale zamontowane, aby nie doszło do ich przewrócenia się na osoby korzystające z obiektu. Jak...

Wypadek motocyklowy lekarza

  Ze statystyk gromadzonych przez policję wynika, że w pierwszym półroczu 2020 roku w Polsce miało miejsce 531 wypadków komunikacyjnych z udziałem pojazdów motocyklowych. W analogicznym okresie 2019 roku odnotowano takich zdarzeń aż 912. Przyjąć zatem można, że liczba...

Odszkodowanie za zniszczony kombajn

  Konsekwencją wypadków w gospodarstwach rolnych są niekiedy również uszkodzenia sprzętów i maszyn rolniczych. W przypadku ubezpieczeń dobrowolnych problemem często stają się niejasne lub nieprecyzyjne postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU), na podstawie...